ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ปีย้อนหลัง
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2563 19.06 น./อ่าน 107)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
กิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ของสำนักส่งเสริมและฝึก
(วันที่ 28 เมษายน 2563 23.31 น./อ่าน 209)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การทำโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและสรุปกิจกรรมโครงกา
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 22.57 น./อ่าน 305)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
ฝากติดตามสื่อการสอนของคุณครูจุรีพร มุลนี
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 22.55 น./อ่าน 70)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
5
แจ้งประกาศฟังผลการเรียนวันที่ 31 มีนาคม 2563
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 22.48 น./อ่าน 84)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ฝากจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชมรมมัดย้อม โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 22.28 น./อ่าน 86)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
7
สื่อการสอนครูสใบพร วอทอง
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 22.31 น./อ่าน 68)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
8
กิจกรรมตามโครงการสร้างความเสมอภาคพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 22.18 น./อ่าน 50)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
9
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 16.10 น./อ่าน 151)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
คู่มือตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 16.03 น./อ่าน 105)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
11
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 18.17 น./อ่าน 173)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
12
รางวัลนักเรียนวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 09.22 น./อ่าน 62)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
การจัดงานกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ของจังหวัดชลบุรี
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 09.15 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
14
SAR ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)
(วันที่ 24 สิงหาคม 2561 09.29 น./อ่าน 197)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
การประเมินโรงเรียนสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น สพฐ.
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 10.46 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมการทำส้มตำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 09.59 น./อ่าน 71)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
17
กิจกรรมผักบุ้งทอดกรอบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 09.52 น./อ่าน 53)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
18
กิจกรรมการทำลาบปลาดุก
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 09.22 น./อ่าน 61)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
19
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ของคุณครูรุจาภรณ์ ลักษณะดี
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 15.07 น./อ่าน 145)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
20
ย้ายโรงเรียนธนาคาร
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 14.54 น./อ่าน 152)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ประชาสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู ที่ต้องการสมัครสมาชิกสหกรณ์
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 14.52 น./อ่าน 777)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
กิจกรรมประชุมสามัญสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 14.45 น./อ่าน 210)
ข่าวกิจกรรม
23
ตรวจเยี่ยมการจัดการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 14.39 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 01 มิถุนายน 2561 10.41 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
25
กีฬามวลชล
(วันที่ 01 มิถุนายน 2561 10.29 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
26
ภาพบรรยากาศในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 14.18 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม