ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองชาก
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 10.01 น./อ่าน 68)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 20.42 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
3
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด มอบหนังสือเสริมความรู้
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 20.39 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
4
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ปีย้อนหลัง
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2563 19.06 น./อ่าน 173)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
กิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ของสำนักส่งเสริมและฝึก
(วันที่ 28 เมษายน 2563 23.31 น./อ่าน 235)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
การทำโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและสรุปกิจกรรมโครงกา
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 22.57 น./อ่าน 428)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
ฝากติดตามสื่อการสอนของคุณครูจุรีพร มุลนี
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 22.55 น./อ่าน 107)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
8
แจ้งประกาศฟังผลการเรียนวันที่ 31 มีนาคม 2563
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 22.48 น./อ่าน 132)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ฝากจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชมรมมัดย้อม โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 22.28 น./อ่าน 123)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
10
สื่อการสอนครูสใบพร วอทอง
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 22.31 น./อ่าน 108)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
กิจกรรมตามโครงการสร้างความเสมอภาคพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 22.18 น./อ่าน 90)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
12
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 16.10 น./อ่าน 272)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
13
คู่มือตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 16.03 น./อ่าน 168)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
14
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 18.17 น./อ่าน 218)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15
รางวัลนักเรียนวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 09.22 น./อ่าน 79)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
การจัดงานกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ของจังหวัดชลบุรี
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 09.15 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
17
SAR ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)
(วันที่ 24 สิงหาคม 2561 09.29 น./อ่าน 224)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
การประเมินโรงเรียนสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น สพฐ.
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 10.46 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมการทำส้มตำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 09.59 น./อ่าน 82)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
20
กิจกรรมผักบุ้งทอดกรอบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 09.52 น./อ่าน 93)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
21
กิจกรรมการทำลาบปลาดุก
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 09.22 น./อ่าน 74)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
22
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ของคุณครูรุจาภรณ์ ลักษณะดี
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 15.07 น./อ่าน 162)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
23
ย้ายโรงเรียนธนาคาร
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 14.54 น./อ่าน 185)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ประชาสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู ที่ต้องการสมัครสมาชิกสหกรณ์
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 14.52 น./อ่าน 971)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
กิจกรรมประชุมสามัญสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 14.45 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
26
ตรวจเยี่ยมการจัดการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 14.39 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 01 มิถุนายน 2561 10.41 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
28
กีฬามวลชล
(วันที่ 01 มิถุนายน 2561 10.29 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
29
ภาพบรรยากาศในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 14.18 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม