ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พิธีรับตราพระราชทาน
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 22.38 น./อ่าน 19)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 18.13 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
3
ประกาศรับสมัครธุรการ
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 12.28 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง
(วันที่ 09 ตุลาคม 2561 07.57 น./อ่าน 496)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2561 17.08 น./อ่าน 1006)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
(วันที่ 17 กันยายน 2561 09.24 น./อ่าน 1474)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
กลุ่มรถซิ่งปากน้ำมาจัดกิจกรรม
(วันที่ 04 กันยายน 2560 04.07 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 04 กันยายน 2560 04.04 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
(วันที่ 04 กันยายน 2560 04.02 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
10
ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
(วันที่ 04 กันยายน 2560 04.01 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
(วันที่ 04 กันยายน 2560 03.59 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
12
จัดกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
(วันที่ 04 กันยายน 2560 03.57 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
13
มอบผลการเรียน และระเบียนแสดงผลการเรียน
(วันที่ 06 เมษายน 2559 11.59 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
14
รับมอบตู้หนังสือและสารานุกรมไทย
(วันที่ 06 เมษายน 2559 11.59 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
15
มอบวุฒิบัตร (โครงการ D.A.R.E.)
(วันที่ 06 เมษายน 2559 11.57 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
16
เวียนเทียนวันมาฆบูชา
(วันที่ 06 เมษายน 2559 11.56 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
17
ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2558
(วันที่ 06 เมษายน 2559 11.54 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด
(วันที่ 06 เมษายน 2559 10.12 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
19
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 06 เมษายน 2559 10.03 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 12.45 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
21
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 14.25 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
22
โลตัสมาจัดกิจกรรม
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 14.24 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
23
ทำบุญกฐิน
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 14.23 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
24
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 09.44 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
25
วิ่งควายของบ้านบึงกระโดน
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 09.44 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
26
ฉีดกำจัดยุง
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 09.43 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
27
นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา มาจัดกิจกรรมจิตอาสา
(วันที่ 21 กันยายน 2558 13.18 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
28
เชิญร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2558 14.56 น./อ่าน 571)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
กิจกรรมทัศนศึกษา
(วันที่ 26 สิงหาคม 2558 08.45 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมวันแม่
(วันที่ 14 สิงหาคม 2558 10.51 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
31
ปรับปรุงโรงเรียนพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL
(วันที่ 03 สิงหาคม 2558 13.47 น./อ่าน 342)
ข่าวกิจกรรม
32
แห่เทียนพรรษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2558 13.45 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
33
อบรมขยายผลการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2558 10.24 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
34
สวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2558 10.22 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
35
วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 30 มิถุนายน 2558 13.50 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
36
พิธีการเปิดประชุมกองลูกเสือ
(วันที่ 25 มิถุนายน 2558 08.32 น./อ่าน 550)
ข่าวกิจกรรม
37
การประชุมอบรมทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
(วันที่ 25 มิถุนายน 2558 08.31 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 08 มิถุนายน 2558 14.01 น./อ่าน 121)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
เลือกตั้งประธานนักเรียน
(วันที่ 08 มิถุนายน 2558 13.59 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
40
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 08 มิถุนายน 2558 13.56 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
41
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา
(วันที่ 08 มิถุนายน 2558 13.44 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
42
ประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 16.29 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม