ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(วันที่ 18 สิงหาคม 2561 10.07 น./อ่าน 517)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
การสร้างโรงอาหารใหม่โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 09.20 น./อ่าน 748)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘)
(วันที่ 04 สิงหาคม 2558 22.55 น./อ่าน 478)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ (วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘)
(วันที่ 04 สิงหาคม 2558 22.48 น./อ่าน 559)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ (วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘)
(วันที่ 04 สิงหาคม 2558 22.48 น./อ่าน 430)
ข่าวกิจกรรม
6
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอบ้านบึง ประจำปี ๒๕๕๘
(วันที่ 04 สิงหาคม 2558 22.15 น./อ่าน 587)
ข่าวกิจกรรม
7
การปรับปรุงห้องอนุบาลโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2558 16.47 น./อ่าน 1867)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA)
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 20.19 น./อ่าน 678)
ข่าวกิจกรรม
9
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (วันที่ ๑๐-๑๒ ก.ค. ๒๕๕๘)
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 19.37 น./อ่าน 517)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมคัดเลือกผลงานทางวิชาการที่เป็น Best Practice การจัดการเรียนร่วม/ เรียนรวมและกิจกรรม "ร่วมสานฝ
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 19.29 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
11
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๘)
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 12.55 น./อ่าน 449)
ข่าวกิจกรรม
12
ค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการวิถีพุทธ (วันที่ ๑๙ และ ๒๕-๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๘)
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 12.38 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
13
บ. ยูนิมิต จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 09.58 น./อ่าน 414)
ข่าวกิจกรรม
14
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน เปิดภาคเรียน 1/2558
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 09.21 น./อ่าน 203)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
วันเด็ก 10 มกราคม 2558
(วันที่ 12 มกราคม 2558 11.06 น./อ่าน 733)
ข่าวกิจกรรม
16
วันเด็ก ปี 2558
(วันที่ 12 มกราคม 2558 10.49 น./อ่าน 617)
ข่าวกิจกรรม
17
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 23 ธันวาคม 2557 11.51 น./อ่าน 273)
ข่าวกิจกรรม
18
รอบรู้เอดส์
(วันที่ 23 ธันวาคม 2557 10.20 น./อ่าน 545)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2557 09.16 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
20
โครงการค่ายพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา อยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(วันที่ 15 สิงหาคม 2557 15.58 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
(วันที่ 15 สิงหาคม 2557 15.53 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
22
๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ มหาราชินี
(วันที่ 08 สิงหาคม 2557 14.08 น./อ่าน 410)
ข่าวกิจกรรม
23
งานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๗
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 14.18 น./อ่าน 17264)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 10 กรกฏาคม 2557
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 11.42 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมปฏิบัติธรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๗
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2557 12.19 น./อ่าน 1007)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๒๕๕๗
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2557 08.27 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมปฏิบัติธรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๗
(วันที่ 30 มิถุนายน 2557 10.50 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
28
การเลือกประธานนักเรียน
(วันที่ 16 มิถุนายน 2557 10.47 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
29
การสร้างหอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
(วันที่ 16 มิถุนายน 2557 10.14 น./อ่าน 1059)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 13 มิถุนายน 2557 12.15 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม