ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 16.24 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 07 ตุลาคม 2562 17.55 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบุคคลเพื่อลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 17.37 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 14.59 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
(วันที่ 18 สิงหาคม 2561 14.31 น./อ่าน 293)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี
(วันที่ 18 สิงหาคม 2561 13.48 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
7
"วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561"
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 22.35 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
8
คณะครูร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 22.22 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 22.43 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
10
โครงการอบรมพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 17.28 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
11
"กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่" เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561
(วันที่ 01 มิถุนายน 2561 22.05 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
12
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียน
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 14.01 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 15.14 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
14
"ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2561"
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 09.12 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
15
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 11.49 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรม "โครงการความรู้คู่คุณธรรม"
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 11.28 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรม "ตักบาตรเงินวันพระ"
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 12.37 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
18
โครงการพัฒนาบุคลากร
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 17.24 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม