ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 08.48 น./อ่าน 85)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2562
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 08.47 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
3
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.33 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
โครงการเฝ้าระวังการจมน้ำ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2559 15.42 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
5
ศึกษาดูงาน
(วันที่ 15 มิถุนายน 2559 15.40 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
6
วันไหว้ครู
(วันที่ 15 มิถุนายน 2559 15.37 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
7
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 15 มิถุนายน 2559 15.30 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
8
วันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 15 มิถุนายน 2559 15.26 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
9
วงดุริยางค์โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชบ 1 ร่วมกิจกรรมกับทางชุมชน
(วันที่ 16 มิถุนายน 2558 09.11 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
10
ต้อนรับคุณครูสู่รั้วขาวแดง
(วันที่ 16 มิถุนายน 2558 09.06 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
11
เดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการคัดแยกขยะและเปิดเวทีให้ความรู้ เรื่อง ขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูล
(วันที่ 10 มิถุนายน 2558 15.53 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
12
การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ
(วันที่ 10 มิถุนายน 2558 15.43 น./อ่าน 445)
ข่าวกิจกรรม
13
เลือกตั้งประธานนักเรียน และกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 10 มิถุนายน 2558 13.38 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม