ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับโล่ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ (รุ่นที่ 3 )
(วันที่ 27 มกราคม 2563 18.08 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
2
พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่
(วันที่ 27 มกราคม 2563 17.14 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
3
พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่
(วันที่ 27 มกราคม 2563 16.59 น./อ่าน 12)
4
โครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 18.13 น./อ่าน 77)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
บุญโรงเรียน
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 18.05 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
6
ตลาดนัดพอเพียง
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 18.03 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
7
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 17.53 น./อ่าน 264)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
วันประกายแห่งเพชร สำเร็จวิชาการ สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 11 มีนาคม 2561 14.12 น./อ่าน 225)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประกาศงานจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย
(วันที่ 07 ธันวาคม 2560 06.30 น./อ่าน 99)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
ประกาศงานจ้างก่อสร้างบ้านพักครู
(วันที่ 07 ธันวาคม 2560 06.27 น./อ่าน 98)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
ประกาศงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
(วันที่ 07 ธันวาคม 2560 06.20 น./อ่าน 97)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
วันรณรงค์ปลูกต้นไม้
(วันที่ 10 มิถุนายน 2559 19.23 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
13
วันรณรงค์ปลูกต้นไม้
(วันที่ 10 มิถุนายน 2559 19.23 น./อ่าน 1095)
ข่าวกิจกรรม