ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านห้วยมะระ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เผยแพร่ผลงานรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 เมษายน 2563 12.03 น./อ่าน 8)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
IQA AWARD ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 15.40 น./อ่าน 9)
วีดีทัศน์จาก Youtube
3
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09.36 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
4
ตอนรับคณะศึกษาดูงานฯ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09.36 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมสภานักเรียน 2563
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09.34 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมวันครู
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09.33 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
7
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09.31 น./อ่าน )
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาภายใน
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09.29 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 14.41 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมสะเต็มศึกษา
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 14.22 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
11
ร่วมงานแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 14.12 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
12
ร่วมการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 14.07 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
13
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ รัชกาลที่10
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 13.54 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
14
ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 13.44 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
15
จิตอาสาบริการตัดผมฟรี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 13.41 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
16
อบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 13.30 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
17
ติดตามข่าวสารโรงเรียนบ้านห้วยมะระ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 11.00 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ตรวจสอบการดำเนินงานการเงินและพัสดุ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 10.25 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
19
อบรมโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 09.09 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
20
คณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.ชบ เขต 1 นำโดย นายพิทักษ์ แพทย์ผล และ น.ส.ลักษมีกานต์ เที่ยงพิมล ร่วมด้วย นาง
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 09.33 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมวาดศิลป์...ที่บ้านเกิด
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 12.42 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
22
รายงานผลการพัฒนาการศึกษา 2560 (โรงเรียนบ้านห้วยมะระ)
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 16.49 น./อ่าน 295)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ