ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านห้วยมะระ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (Self - Assessment Report) ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 เมษายน 2563 22.48 น./อ่าน 131)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
รับสมัครครูเอกภาษาไทย
(วันที่ 12 เมษายน 2563 12.50 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
(วันที่ 12 เมษายน 2563 12.20 น./อ่าน 117)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
เผยแพร่ผลงานรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 เมษายน 2563 12.03 น./อ่าน 58)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
เผยแพร่ผลงานรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 เมษายน 2563 12.02 น./อ่าน 35)
6
IQA AWARD ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 15.40 น./อ่าน 31)
วีดีทัศน์จาก Youtube
7
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09.36 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
8
ตอนรับคณะศึกษาดูงานฯ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09.36 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมสภานักเรียน 2563
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09.34 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมวันครู
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09.33 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
11
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09.31 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาภายใน
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09.29 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 14.41 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมสะเต็มศึกษา
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 14.22 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
15
ร่วมงานแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 14.12 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
16
ร่วมการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 14.07 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
17
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ รัชกาลที่10
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 13.54 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
18
ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 13.44 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
19
จิตอาสาบริการตัดผมฟรี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 13.41 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
20
อบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 13.30 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
21
ติดตามข่าวสารโรงเรียนบ้านห้วยมะระ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 11.00 น./อ่าน 121)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ตรวจสอบการดำเนินงานการเงินและพัสดุ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 10.25 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
23
อบรมโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 09.09 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
24
คณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.ชบ เขต 1 นำโดย นายพิทักษ์ แพทย์ผล และ น.ส.ลักษมีกานต์ เที่ยงพิมล ร่วมด้วย นาง
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 09.33 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมวาดศิลป์...ที่บ้านเกิด
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 12.42 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
26
รายงานผลการพัฒนาการศึกษา 2560 (โรงเรียนบ้านห้วยมะระ)
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 16.49 น./อ่าน 343)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ