ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านทับร้าง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 171 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชาสัมพันธ์เลื่อนเปิดเทอมโรงเรียนบ้านทับร้าง
(วันที่ 10 มิถุนายน 2564 16.09 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กรอกแบบสอบถามก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
(วันที่ 09 มิถุนายน 2564 13.36 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กรอกแบบสอบถามก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 12.13 น./อ่าน 40)
4
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง
(วันที่ 26 เมษายน 2564 19.49 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ผักสวนครัว
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 14.26 น./อ่าน 586)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้สเปย์ตะไคร้หอมไล่ยุง
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 17.21 น./อ่าน 192)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้แหนมเห็ดนางฟ้า
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 16.59 น./อ่าน 147)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักจากใบไม้
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 10.55 น./อ่าน 221)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะ
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 10.47 น./อ่าน 319)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้นวดแผนไทยเพื่อนสุขภาพ(ฝ่าเท้า)
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 10.27 น./อ่าน 96)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
11
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ตุ๊กตาการบูรหอม
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 10.16 น./อ่าน 64)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
12
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้สมุนไพร
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 10.06 น./อ่าน 129)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
13
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 23.49 น./อ่าน 223)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
14
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ยาหม่องสมุนไพร
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 22.44 น./อ่าน 155)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ต้นหอมของหนู
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 22.33 น./อ่าน 133)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
16
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ น้ำดื่มสมุนไพร
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 21.33 น./อ่าน 233)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
17
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้น้ำมันไพล
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 21.24 น./อ่าน 48)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
18
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ซ่อมแซมเสื้อผ้า
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 21.14 น./อ่าน 98)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
19
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ทับร้างบาร์เบอร์
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 14.55 น./อ่าน 90)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
20
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้เห็ดนางฟ้า
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 14.22 น./อ่าน 83)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
21
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้บ่อบำบัดน้ำเสีย
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 13.23 น./อ่าน 48)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
22
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้างเรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกเทคโนโลยีสารส
(วันที่ 12 มกราคม 2564 09.18 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง
(วันที่ 04 มกราคม 2564 09.46 น./อ่าน 90)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 17.33 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 13.20 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 20.01 น./อ่าน 141)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 28 กันยายน 2563 17.13 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง
(วันที่ 15 กันยายน 2563 16.01 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ศึกษาดูงานวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดกาญจนบุรี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.20 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
30
โรงเรียนบ้านทับร้าง นำโดย นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้างได้ร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเข
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.15 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
31
อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการทดสอบ NT/O-NET ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 16.27 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
32
อบรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 16.22 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
33
อบรมโครงการสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา และยาเสพติด
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 16.17 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.58 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 17.17 น./อ่าน 24)
36
จัดทาโครงการจิตอาสาทำลาน BBL
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 14.43 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
37
ขอเชิญร่วมเป็นสมาชิกเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียน
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 19.49 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 14.40 น./อ่าน 165)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กๆก่อนวันเด็กแห่งชาติ 1 วัน
(วันที่ 12 มกราคม 2563 19.26 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
40
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กๆก่อนวันเด็กแห่งชาติ 1 วัน
(วันที่ 12 มกราคม 2563 19.18 น./อ่าน 32)
41
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 27 ธันวาคม 2562 11.18 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
42
ตรวจฟันและสุขภาพในช่องปากของนักเรียน
(วันที่ 27 ธันวาคม 2562 11.08 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
43
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 08.38 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
44
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 08.30 น./อ่าน 36)
45
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 07.59 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
46
โรงเรียนบ้านทับร้างเข้าร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อทอง
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 07.44 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
47
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
(วันที่ 18 ตุลาคม 2562 13.48 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
โรงเรียนบ้านทับร้าง ร่วมเผยแพร่ประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
(วันที่ 13 กันยายน 2562 11.37 น./อ่าน 254)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
โรงเรียนบ้านทับร้าง เผยแพร่ ประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ต่อ) อุบายสอนธรรมอันแยบคาย
(วันที่ 11 กันยายน 2562 12.25 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
50
โรงเรียนบ้านทับร้าง ร่วมเผยแพร่ประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
(วันที่ 06 กันยายน 2562 11.05 น./อ่าน 179)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
โครงการคาราวานเสริม
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 12.36 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
52
วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 11.19 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
53
วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวัน
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 10.07 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
54
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับร้าง ครั้งที่ 3/2562
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 14.43 น./อ่าน 389)
ข่าวกิจกรรม
55
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรมและ นักธรรมศึกษา ประจำปี 2561
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 14.40 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรม Big Cleaning ทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 14.36 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรมวันไหว้ครู 62 โรงเรียนบ้านทับร้าง
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 14.33 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
58
โรงเรียนบ้านทับร้าง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 09.42 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
อบต.บ่อทองร่วมกับโรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในด้านของโรคในช่วงหน้าฝน
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 15.43 น./อ่าน 32)
60
โรงเรียนบ้านทับร้างเข้าร่วมงานฉลองรางวัลพระราชทานเสมาธรรมจักร
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 15.33 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
61
โรงเรียนบ้านทับร้างจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 15.30 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
62
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2562 09.49 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
63
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือ วิชาเอกปฐมวัย
(วันที่ 22 เมษายน 2562 15.12 น./อ่าน 104)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน และรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี 2562
(วันที่ 18 มีนาคม 2562 09.51 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
65
โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดการระบบอาหารกลางวันแบบ Thai School Lunch
(วันที่ 06 มีนาคม 2562 14.25 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
66
นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสุขาภิบาลที่ดีของโรงเรียน
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 16.11 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
67
โครงการฝึกอบรมและอยู่ค่างพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 16.08 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
68
โครงการอยู่ค่ายลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านทับร้าง
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 16.05 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
69
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 16.02 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
70
โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมพุทธบุตรปฏิบัติศิล ๘ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 15.54 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
71
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านทับร้างจัดกิจกรรมมาฆบูชา
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 16.49 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
72
โรงเรียนบ้านทับร้างนำนักเรียนเข้าร่วมอบรม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 12.02 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
73
สอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 09.10 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
74
โรงเรียนบ้านทับร้างร่วมกับโรงพยาบาลบ่อทอง จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนบ้านทับร้าง
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 08.37 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
75
โรงเรียนบ้านทับร้างเข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 08.33 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
76
โรงเรียนบ้านทับร้างจัดกิจกรรมวันเด็ก
(วันที่ 15 มกราคม 2562 08.41 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
77
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดกิจกรรมให้ความรู้คณะครูโรงเรียนบ้านทับร้างในเรื่อง การใช้งานแอพพลิเคชั่น DLTV
(วันที่ 15 มกราคม 2562 08.37 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
78
โรงเรียนบ้านทับร้างได้เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 ในงานมหกรรมความสาม
(วันที่ 01 มกราคม 2562 17.41 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
79
โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดกิจกรรม อบรมขนมไทย ให้กับคณะครูและนักเรียนที่สนใจ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2561 16.59 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
80
โรงเรียนบ้านทับร้างเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ปี 2561
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 19.24 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
81
โรงเรียนบ้านทับร้างนำโดย นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียบ้านทับร้างให้การต้อนรับบริษัท นันทวัน จำ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 19.19 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
82
ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 บริษัท SCG ร่วมกับบริษัทคู่ค้า นำคณะมาทำการซ่อมแซมหลังคาทาสีบริเวณโดย
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 19.13 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
83
โรงเรียนบ้านทับร้างรับมอบอุปกรณ์กีฬาและของรางวัล
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 19.06 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
84
โรงเรียนบ้านทับร้าง รับการตรวจนับจำนวนนักเรียนระดับโรงเรียน
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 16.00 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
85
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 10.18 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
86
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้างได้นำคณะครูเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีสมาคมครูอำเภอบ่อทอง ครั้งที่ 1
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 08.34 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
87
โรงเรียนบ้านทับร้างต้อนรับผู้แทนจากมูลนิธิยุวสถีรคุณ ดูงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 08.29 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
88
โรงเรียนบ้านทับร้างร่วมกิจกรรมกฐินวัดทับเจริญ
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 08.48 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
89
โรงเรียนบ้านทับร้าง รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 14.45 น./อ่าน 319)
ข่าวประชาสัมพันธ์
90
โรงเรียนบ้านทับร้างรับการประเมินห้องสมุดมีชีวิต
(วันที่ 17 กันยายน 2561 09.09 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
91
โรงเรียนบ้านทับร้างได้ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมกิจกรรมค่ายเยาวชน
(วันที่ 13 กันยายน 2561 08.39 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
92
โครงการนักเรียนไทยพิชิตพุง พิชิตอ้วน
(วันที่ 13 กันยายน 2561 08.34 น./อ่าน 648)
ข่าวกิจกรรม
93
โรงเรียนบ้านทับร้างร่วมงานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา ปี 61
(วันที่ 13 กันยายน 2561 08.33 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
94
โรงเรียนบ้านทับร้าง รับการประเมิน ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา2561
(วันที่ 12 กันยายน 2561 08.54 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
95
สัปดาห์วิทยาศาสตร์และอาเซียน
(วันที่ 12 กันยายน 2561 08.50 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
96
โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(วันที่ 12 กันยายน 2561 08.48 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
97
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 12 กันยายน 2561 08.44 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
98
โรงเรียนบ้านทับร้าง เข้ารับการอบรมโครงการทดสอบวัดสมรรถนะครูการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี 256
(วันที่ 12 กันยายน 2561 08.41 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
99
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day)
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 11.08 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
100
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 เทอม1 ปีการศึกษา2561
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 11.06 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
101
โรงเรียนบ้านทับร้างได้เข้ารับรางวัลโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 11.03 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
102
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 10.58 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
103
โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ปีที่ 4 ประจำปี 2561
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 10.54 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
104
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 10.37 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
105
แห่เทียนเข้าพรรษา ของอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 10.33 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
106
โรงเรียนบ้านทับร้างร่วมกิจกรรมโครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 10.29 น./อ่าน 41)
107
โรงเรียนบ้านทับร้างต้องรับ ตัวแทนบริษัท SCG
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 10.27 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
108
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดกิจกรรมเดินสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 10.23 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
109
ดูงานโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา
(วันที่ 27 สิงหาคม 2561 18.05 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
110
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 27 สิงหาคม 2561 18.01 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
111
วันสุนทรภู่
(วันที่ 27 สิงหาคม 2561 17.58 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
112
โรงเรียนบ้านทับร้างต้องรับ ตัวแทนบริษัท SCG
(วันที่ 27 สิงหาคม 2561 17.55 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
113
โรงเรียนบ้านทับร้างร่วมกับ อบต.บ่อทอง ให้ความรู้ด้านไอโอดีน
(วันที่ 27 สิงหาคม 2561 17.51 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
114
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2561 08.02 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
115
ไหว้ครูโรงเรียนบ้านทับร้าง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2561 07.59 น./อ่าน 31)
116
เลือกตั้งสภานักเรียน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2561 07.57 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
117
มอบใบประกาศนักธรรมตรี
(วันที่ 26 สิงหาคม 2561 07.55 น./อ่าน 51)
118
สวดมนต์ถวายพระพร ร.10
(วันที่ 26 สิงหาคม 2561 07.51 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
119
อบรมโครงการจังหวัดสะอาด
(วันที่ 26 สิงหาคม 2561 07.49 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
120
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 26 สิงหาคม 2561 07.44 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
121
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 19.07 น./อ่าน 305)
ข่าวประชาสัมพันธ์
122
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2561
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 10.19 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
123
โรงเรียนบ้านทับร้าง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 09.55 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
124
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดกิจกรรมพานักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปทัศนศึกษา ในวันที่ 25 มกราคม 2561
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 10.11 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
125
โครงการ School Partner ในโรงเรียนเขตชลบุรี
(วันที่ 29 มกราคม 2561 18.59 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม
126
นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง เข้าร่วมโครงการการจัดประชาคมท้องถิ่นสำหรับองค์การบริ
(วันที่ 29 มกราคม 2561 18.55 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
127
โรงเรียนบ้านทับร้าง ร่วมกับ บริษัท ESSILOR
(วันที่ 29 มกราคม 2561 18.43 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
128
โรงเรียนบ้านทับร้างร่วมกิจกรรมวันครู ปี 2561
(วันที่ 29 มกราคม 2561 18.36 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
129
การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารในโรงเรียนบ้านทับร้าง
(วันที่ 18 มกราคม 2561 19.52 น./อ่าน 2894)
ข่าวกิจกรรม
130
โรงเรียนบ้านทับร้างจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2561
(วันที่ 18 มกราคม 2561 09.45 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
131
โรงเรียนบ้านทับร้างได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ครั้งที่ 42
(วันที่ 26 ธันวาคม 2560 01.51 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
132
ล่าสุดโรงเรียนบ้านทับร้างรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือ วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 05.27 น./อ่าน 191)
ข่าวประชาสัมพันธ์
133
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ หรือ วิชาเอกปฐมวัย
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 14.41 น./อ่าน 912)
ข่าวประชาสัมพันธ์
134
โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทับร้าง ในภาคเรียนที่ 2/2560
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 08.02 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
135
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทับร้าง ครั้งที่ 3/2560
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 07.58 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
136
โรงเรียนบ้านทับร้าง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 07.52 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
137
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดโครงการสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง
(วันที่ 24 กันยายน 2560 07.11 น./อ่าน 285)
ข่าวกิจกรรม
138
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา และยาเสพติดในโรงเรียน
(วันที่ 24 กันยายน 2560 07.07 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
139
โรงเรียนบ้านทับร้าง ร่วมงานการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่อาชีพของผู้เรียน
(วันที่ 07 กันยายน 2560 02.29 น./อ่าน 59)
140
โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก
(วันที่ 07 กันยายน 2560 02.26 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
141
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนบ้านทับร้าง
(วันที่ 07 กันยายน 2560 02.23 น./อ่าน 61)
142
โรงเรียนบ้านทับร้าง ส่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการรณรงค์เพื่อขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงเด็ก
(วันที่ 07 กันยายน 2560 02.21 น./อ่าน 33)
143
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 07 กันยายน 2560 02.17 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
144
โรงเรียนบ้านทับร้าง ไปศึกษาดูงาน Best Practice
(วันที่ 07 กันยายน 2560 02.11 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
145
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดกิจกรรมวันแม่
(วันที่ 23 สิงหาคม 2560 10.51 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
146
โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัด โครงการอบรมเยาวชน ค่ายพุทธบุตร ปฏิบัติศีล ๘ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
(วันที่ 23 สิงหาคม 2560 10.47 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
147
โรงเรียนบ้านทับร้าง ปรับปรุงดูแลทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 11.17 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
148
โรงเรียนบ้านทับร้าง ศึกษาดูงานหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 09 สิงหาคม 2560 06.18 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
149
โรงเรียนบ้านทับร้างได้รับมอบต้นดาวเรือง จากร้านสวัสดีการเกษตร
(วันที่ 09 สิงหาคม 2560 06.12 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม
150
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 09.09 น./อ่าน 236)
ข่าวประชาสัมพันธ์
151
โรงเรียนบ้านทับร้าง ร่วมกิจกรรมแห่เทียน ของอำเภอบ่อทอง
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 04.36 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
152
โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดการประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 02.52 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
153
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดทับเจริญ
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 02.30 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
154
นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 03.48 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
155
นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันสุนทรภู่
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 03.43 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
156
โรงเรียนบ้านทับร้างจัดกิจกรรม วันไหว้ครู วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 05.10 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
157
โรงเรียนบ้านทับร้างจัดกิจกรรมทำบุญทุกวันพระ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 มิถุนายน 2560 14.37 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
158
ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทับร้าง
(วันที่ 10 มิถุนายน 2560 14.31 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
159
โรงเรียนบ้านทับร้างร่วมกับวัดทับเจริญ จัดกิจกรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
(วันที่ 11 เมษายน 2560 10.59 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
160
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดโครงการนวนแผนไทยเพื่อสุขภาพ
(วันที่ 11 เมษายน 2560 10.21 น./อ่าน 454)
ข่าวกิจกรรม
161
การแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 มีนาคม 2560 08.56 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
162
โรงเรียนบ้านทับร้างเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
(วันที่ 16 มีนาคม 2560 07.46 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
163
โรงเรียนบ้านทับร้าง ร่วม อบต.บ่อทอง จัดกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 10.22 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
164
โรงเรียนบ้านทับร้าง ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปี ๑-๔
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 10.15 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
165
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดฝึกอบรมและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 16.35 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
166
ผอ.โรงเรียนบ้านทับร้าง นำคณะครูนักเรียนทำกิจกรรมเวียนเทียน
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 21.16 น./อ่าน 329)
ข่าวกิจกรรม
167
โรงเรียนบ้านทับร้าง ศึกษาดูงาน การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 15.44 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
168
โรงเรียนบ้านทับร้าง นำเสนอโครงการ กับคณะผู้บริหาร SCG
(วันที่ 29 มกราคม 2560 08.01 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
169
คณะครูโรงเรียนบ้านทับร้างพานักเรียน ป.๕และป.๖ ทำบุญตักบาตร
(วันที่ 20 มกราคม 2560 16.20 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
170
ประชุมวางแผนโครงการประชารัฐ
(วันที่ 18 มกราคม 2560 18.57 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
171
คณะครูโรงเรียนบ้านทับร้าง เข้าร่วมพิธี งานวันครู 16 มกราคม 2560
(วันที่ 18 มกราคม 2560 18.37 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม