ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 139 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 13.53 น./อ่าน 175)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2,3,5,6
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 15.01 น./อ่าน 421)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 14.06 น./อ่าน 334)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4
(วันที่ 11 มิถุนายน 2563 06.05 น./อ่าน 362)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
รายละเอียดการมอบตัว นักเรียน ม.1
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 15.55 น./อ่าน 248)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 05.51 น./อ่าน 432)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
กำหนดการสอบคัดเลือก นักเรียน ม.1, ม.4
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 01.17 น./อ่าน 501)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
แบบสำรวจผลกระทบและความต้องการของนักเรียน
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2563 18.26 น./อ่าน 349)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
(วันที่ 15 เมษายน 2563 00.05 น./อ่าน 784)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ค่ายลูกเสือ ม.3 ประจำปี 2562
(วันที่ 08 มีนาคม 2563 23.52 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
11
ค่ายลูกเสือ ม.3 ประจำปี 2562
(วันที่ 08 มีนาคม 2563 23.48 น./อ่าน 16)
12
อุทยานกอล์ฟวังจันทร์ และเครือข่ายฯ มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 08 มีนาคม 2563 23.46 น./อ่าน 314)
ข่าวกิจกรรม
13
150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
(วันที่ 08 มีนาคม 2563 23.44 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
14
ค่ายพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณ และทักษะ Coding
(วันที่ 08 มีนาคม 2563 23.40 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
15
ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์
(วันที่ 08 มีนาคม 2563 23.30 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
16
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องดนตรี
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 15.18 น./อ่าน 198)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
การพัฒนาแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้ โปรแกรม Kahoot ผู้จัดทำ นายพสิษฐ์ธน พรมแดง
(วันที่ 17 กันยายน 2562 20.33 น./อ่าน 338)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
18
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบทางตรง (Direct instruction) ผู้จัดทำ นายพสิษฐ์ธน พรมแดง
(วันที่ 17 กันยายน 2562 20.31 น./อ่าน 183)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
19
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบบริหารจัดการชั้นเรียนแบบ One stop service โดย นายพสิษฐ์ธน
(วันที่ 17 กันยายน 2562 20.30 น./อ่าน 146)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
20
การพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน แบบบูรณาการ ผู้จัดทำ นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 13.18 น./อ่าน 233)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
21
สื่อมัลติมีเดียวิชาภาษาจีนจากเว็บแอพพลิเคชั่น Powtoon สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำโดย นางสาวพ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 12.51 น./อ่าน 616)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
22
สื่อนวัตกรรม Together เรื่อง ลิพิด เคมี ม.6 ของ น.ส.ศิริกมล บุญสนอง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 12.23 น./อ่าน 394)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
23
รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำโดย นายภิรมย์ ลี้กุล
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.30 น./อ่าน 258)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
24
รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.30 น./อ่าน 195)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
25
ประกาศรายชื่อตามห้องเรียน
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 13.30 น./อ่าน 1600)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.1/9(มอบตัวรอบ 2) ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 เมษายน 2562 00.45 น./อ่าน 598)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 เมษายน 2562 01.08 น./อ่าน 696)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 เมษายน 2562 19.31 น./อ่าน 919)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 เมษายน 2562 21.19 น./อ่าน 472)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 09.52 น./อ่าน 286)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
สัปดาห์วิทยาศาสตร์61
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.22 น./อ่าน 646)
ข่าวกิจกรรม
32
ค่ายปลูกฝันปันโอกาส ครั้งที่ 6
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.21 น./อ่าน 315)
ข่าวกิจกรรม
33
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดชุมแสง ประจำปี 2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.20 น./อ่าน 295)
ข่าวกิจกรรม
34
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.19 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
35
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.17 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
36
ตักบาตรวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา61
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.16 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
37
แห่เทียนพรรษา2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.15 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
38
ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.13 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
39
ถวายเทียนพรรษาวัดบึงตากาด2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.11 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
40
หล่อเทียนพรรษา2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.10 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
41
โรงเรียนบ้านสีระมันศึกษาดูงาน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 10.03 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
42
มูลนิธิซากุระ รวมน้ำใจ มอบอุปกรณ์การกีฬา
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 10.01 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมวันภาษาไทย
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 10.00 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
44
พิธีโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.58 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
45
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการบริหาร จัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.57 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
46
วันคล้ายวันถาปนาลูกเสือแห่งชาติ2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.55 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
47
การประชุมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำและการลงนาม MOU
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.54 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
48
ประเพณี เดินวิ่ง มินิ มาราธอน ศิษย์ดีเพราะมีครู
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.52 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
49
พิธีไหว้ครู 2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.51 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
50
คณะกรรมการนักเรียน ศึกษาดูงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.49 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
51
ปลอดอบายมุข ห่างไกลพนันบอลโลก
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.47 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมร่วมกันตักบาตรเช้าทุกวันศุกร์
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.45 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
53
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.43 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
54
วันงดสูบบุหรี่โลก2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.40 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
55
เปิดภาคเรียนวันแรก
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.34 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
56
ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบสารสนเทศ ระดับชั้น ม.5
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 11.56 น./อ่าน 452)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
57
ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 21.25 น./อ่าน 2170)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
58
เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 11 เมษายน 2561 11.15 น./อ่าน 1127)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
(วันที่ 05 เมษายน 2561 07.43 น./อ่าน 654)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป
(วันที่ 04 เมษายน 2561 02.27 น./อ่าน 1705)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 03.54 น./อ่าน 721)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
(วันที่ 15 มีนาคม 2561 00.41 น./อ่าน 3708)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
สื่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน
(วันที่ 29 มกราคม 2561 14.04 น./อ่าน 1730)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
64
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 08.44 น./อ่าน 497)
ข่าวกิจกรรม
65
วันสุนทรภู่ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 08.27 น./อ่าน 531)
ข่าวกิจกรรม
66
ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัว นักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 เมษายน 2560 12.31 น./อ่าน 4891)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อ ชั้น ม. 1
(วันที่ 12 เมษายน 2560 09.56 น./อ่าน 3400)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
ผลการสอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 06 เมษายน 2560 06.46 น./อ่าน 2433)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.4
(วันที่ 10 มีนาคม 2560 06.49 น./อ่าน 2394)
ข่าวประชาสัมพันธ์
70
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1
(วันที่ 09 มีนาคม 2560 08.13 น./อ่าน 4325)
ข่าวประชาสัมพันธ์
71
กิจกรรม "37ปี วังจันทร์ สานสัมพันธ์เครือข่าย ก้าวไกลสู่อาเซียน"
(วันที่ 23 มกราคม 2560 11.46 น./อ่าน 579)
ข่าวกิจกรรม
72
การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
(วันที่ 23 มกราคม 2560 11.44 น./อ่าน 673)
ข่าวกิจกรรม
73
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(วันที่ 23 มกราคม 2560 11.42 น./อ่าน 340)
ข่าวกิจกรรม
74
รายการ "กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน"
(วันที่ 23 มกราคม 2560 11.39 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
75
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบออนไลน์
(วันที่ 23 มกราคม 2560 11.37 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
76
ประชุมสานสัมพันธ์ เครื่อข่ายวังจันทร์
(วันที่ 23 มกราคม 2560 11.32 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรมวันคริสต์มาส 2559
(วันที่ 23 มกราคม 2560 11.24 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
78
การรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2560
(วันที่ 20 มกราคม 2560 08.29 น./อ่าน 776)
ข่าวประชาสัมพันธ์
79
ผลการแข่งขันกิจกรรม งาน 37 ปี วังจันทร์ฯ
(วันที่ 18 มกราคม 2560 16.25 น./อ่าน 749)
ข่าวประชาสัมพันธ์
80
พิธีถวายราชสดุดี 2559
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 10.02 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
81
ตรวจตาบอดสี
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 10.01 น./อ่าน 332)
ข่าวกิจกรรม
82
ค่ายพุทธบุตร"ทำดีเพื่อพ่อ"
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.58 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
83
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.49 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
84
การสอบธรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.46 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
85
กิจกรรมอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยดวงใจ โครงการทำดีเพื่อพ่อ
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.41 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
86
การการเขียนแผนฯ ปศพพ.
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.35 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
87
นิสิตป.โท จากม.บูรพา ศึกษาดูงาน
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.26 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
88
กิจกรรม "Big Cleaning Day"
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.18 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
89
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
(วันที่ 17 ตุลาคม 2559 11.34 น./อ่าน 684)
ข่าวกิจกรรม
90
"วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
(วันที่ 17 ตุลาคม 2559 11.30 น./อ่าน 301)
ข่าวกิจกรรม
91
จัดประชุมปฏิบัติการการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการฯ
(วันที่ 22 กันยายน 2559 11.23 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
92
ปฏิทินนักเรียน
(วันที่ 22 กันยายน 2559 11.13 น./อ่าน 400)
ข่าวประชาสัมพันธ์
93
กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 14.02 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
94
กิจกรรม "วันแม่ 12 สิงหามหาราชินี" ประจำปี 2559
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 14.00 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
95
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.42 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
96
ผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
(วันที่ 07 มิถุนายน 2559 13.14 น./อ่าน 878)
ข่าวประชาสัมพันธ์
97
รับสมัครครูอัตราจ้าง(ครูวิกฤต)
(วันที่ 02 มิถุนายน 2559 08.44 น./อ่าน 589)
ข่าวประชาสัมพันธ์
98
รับสมัครพนักงานราชการ
(วันที่ 02 มิถุนายน 2559 08.41 น./อ่าน 413)
ข่าวประชาสัมพันธ์
99
รับสมัครครูอัตราจ้าง
(วันที่ 02 มิถุนายน 2559 08.30 น./อ่าน 1856)
ข่าวประชาสัมพันธ์
100
รับสมัครครูอัตราจ้าง
(วันที่ 01 มิถุนายน 2559 14.24 น./อ่าน 1160)
ข่าวประชาสัมพันธ์
101
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 20 เมษายน 2559 11.31 น./อ่าน 232)
ข่าวประชาสัมพันธ์
102
ผลสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 03 เมษายน 2559 05.28 น./อ่าน 310)
ข่าวประชาสัมพันธ์
103
ผลสอบคัดเลือก ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 09 มีนาคม 2559 22.24 น./อ่าน 748)
ข่าวประชาสัมพันธ์
104
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 01 มีนาคม 2559 17.14 น./อ่าน 683)
ข่าวประชาสัมพันธ์
105
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2559 09.37 น./อ่าน 1203)
ข่าวประชาสัมพันธ์
106
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอล
(วันที่ 13 มกราคม 2559 10.22 น./อ่าน 229)
ข่าวประชาสัมพันธ์
107
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ
(วันที่ 26 ธันวาคม 2558 11.04 น./อ่าน 540)
ข่าวประชาสัมพันธ์
108
ค่ายบูรณาการรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2558 09.31 น./อ่าน 266)
ข่าวประชาสัมพันธ์
109
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 08 ธันวาคม 2558 08.38 น./อ่าน 763)
ข่าวประชาสัมพันธ์
110
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือเพื่อการศึกษา
(วันที่ 08 ธันวาคม 2558 08.37 น./อ่าน 411)
ข่าวประชาสัมพันธ์
111
ค่ายพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 02 ธันวาคม 2558 10.52 น./อ่าน 738)
ข่าวกิจกรรม
112
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นสนามสอบ ธรรมสนามหลวง
(วันที่ 02 ธันวาคม 2558 10.50 น./อ่าน 969)
ข่าวกิจกรรม
113
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 10.40 น./อ่าน 666)
ข่าวกิจกรรม
114
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 13.02 น./อ่าน 955)
ข่าวกิจกรรม
115
นายสมศักดิ์ ทองเนียม เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายใน “วังจันทร์เกมส์”ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2558 08.46 น./อ่าน 668)
ข่าวกิจกรรม
116
เลื่อนวันทัศนศึกษา
(วันที่ 04 ตุลาคม 2558 21.16 น./อ่าน 411)
ข่าวประชาสัมพันธ์
117
คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
(วันที่ 14 กันยายน 2558 09.56 น./อ่าน 381)
ข่าวกิจกรรม
118
โครงการอบรมกฎหมายทั่วไปให้เด็กและเยาวชน
(วันที่ 10 กันยายน 2558 13.01 น./อ่าน 607)
ข่าวกิจกรรม
119
รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 10 กันยายน 2558 12.51 น./อ่าน 491)
ข่าวกิจกรรม
120
ใกล้สอบกันแล้วนะคะ
(วันที่ 09 กันยายน 2558 10.35 น./อ่าน 389)
ข่าวประชาสัมพันธ์
121
งานมหกรรมวิชาการสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS และ BEST PRATICE
(วันที่ 21 สิงหาคม 2558 10.36 น./อ่าน 266)
ข่าวกิจกรรม
122
ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นประธานในพิธีวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 10.00 น./อ่าน 2019)
ข่าวกิจกรรม
123
ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล และคณะร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน
(วันที่ 06 สิงหาคม 2558 12.53 น./อ่าน 972)
ข่าวกิจกรรม
124
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นประธานเปิดค่าย โครงก
(วันที่ 06 สิงหาคม 2558 12.49 น./อ่าน 391)
ข่าวกิจกรรม
125
รับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2558 12.44 น./อ่าน 401)
ข่าวประชาสัมพันธ์
126
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 05 สิงหาคม 2558 09.22 น./อ่าน 1103)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
127
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา งานอาหารไทย ประเภทน้ำพริกแกง สำหรับนักเรียนชั้น ม.1
(วันที่ 05 สิงหาคม 2558 09.19 น./อ่าน 2411)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
128
รายงานผลการประเมินโครงการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
(วันที่ 05 สิงหาคม 2558 09.15 น./อ่าน 9208)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
129
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารสำรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 05 สิงหาคม 2558 08.44 น./อ่าน 8603)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
130
ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 11.12 น./อ่าน 388)
ข่าวกิจกรรม
131
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ระยองเข้าเยี่ยมชมและสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 13.24 น./อ่าน 694)
ข่าวกิจกรรม
132
โรงเรียนวังจันทร์วิทยารับการประเมินเพื่อคัดกรองสถานศึกษาตามหลักของปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2558 11.17 น./อ่าน 587)
ข่าวกิจกรรม
133
โรงเรียนวังจันทร์วิทยารับการนิเทศและติดตาม "โรงเรียนในฝัน" ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2558 13.46 น./อ่าน 376)
ข่าวกิจกรรม
134
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต โดยครูสมฤดี ธนโชติกฤิชัย
(วันที่ 22 มิถุนายน 2558 09.10 น./อ่าน 1087)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
135
ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นประธานเปิดงานเดิ่น – วิ่ง มินิมาราธอน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 10.45 น./อ่าน 502)
ข่าวกิจกรรม
136
ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นประธานเปิดงานเดิ่น – วิ่ง มินิมาราธอน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 10.39 น./อ่าน 8)
137
ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 10.32 น./อ่าน 660)
ข่าวกิจกรรม
138
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นประธานเปิดค่ายคนดีขอ
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 10.22 น./อ่าน 461)
ข่าวกิจกรรม
139
ดร.สุุกิจ โพธิ์ศิริกุล เปิดค่ายสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และการสร้างวินัยฯ
(วันที่ 05 มิถุนายน 2558 13.10 น./อ่าน 299)
ข่าวกิจกรรม