ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดจันทนาราม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ยินดีต้อนรับคุณครูลีลาวดี คชาบาล
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.11 น./อ่าน 295)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเยี่ยมชมงานการศึกษาพิเศษของโรงเรียนวัดจันทนารามฯ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.10 น./อ่าน 216)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ยินดีต้อนรับคุณครูสุพจน์ เจริญมรรค และคุณครูละเอียด ธนะทรัพย์ทอง
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.09 น./อ่าน 282)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.06 น./อ่าน 202)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ยินดีต้อนรับคุณครูธิวตี การบุญ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.05 น./อ่าน 222)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.02 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
งานฉลองศิริราชสมบัติครบ 70 ปี และพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 15.25 น./อ่าน 357)
ข่าวกิจกรรม
8
งานมุทิตาจิตพระธรรมเมธี เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 15.23 น./อ่าน 147)
9
กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 15.21 น./อ่าน 278)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมนาฏยบริกาย
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 15.16 น./อ่าน 260)
ข่าวกิจกรรม
11
กืจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 15.14 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม