ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดจันทนาราม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ยินดีต้อนรับคุณครูลีลาวดี คชาบาล
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.11 น./อ่าน 266)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเยี่ยมชมงานการศึกษาพิเศษของโรงเรียนวัดจันทนารามฯ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.10 น./อ่าน 183)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ยินดีต้อนรับคุณครูสุพจน์ เจริญมรรค และคุณครูละเอียด ธนะทรัพย์ทอง
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.09 น./อ่าน 256)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.06 น./อ่าน 176)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ยินดีต้อนรับคุณครูธิวตี การบุญ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.05 น./อ่าน 213)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.02 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
งานฉลองศิริราชสมบัติครบ 70 ปี และพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 15.25 น./อ่าน 304)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 15.21 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมนาฏยบริกาย
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 15.16 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
10
กืจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 15.14 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม