ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดคลองตะเคียน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 04.31 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 03.00 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙
(วันที่ 15 มิถุนายน 2559 03.20 น./อ่าน 171)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศโรงเรียนวัดคลองตะเคียน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(วันที่ 10 สิงหาคม 2558 08.53 น./อ่าน 236)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 17.07 น./อ่าน 252)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 16.39 น./อ่าน 235)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
เปิดห้องสมุดโรงเรียน
(วันที่ 06 มิถุนายน 2558 20.51 น./อ่าน 212)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2558
(วันที่ 06 มิถุนายน 2558 20.00 น./อ่าน 348)
ข่าวกิจกรรม