ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบางคล้าพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 10 มกราคม 2562 14.43 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
โครงแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เพชรบางคล้า” ครั้งที่ 2
(วันที่ 03 มกราคม 2562 16.28 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 07.37 น./อ่าน 85)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 07.19 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
“ลูกนนทรีเกมส์” ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 07.17 น./อ่าน 104)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปี 2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 07.15 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 07.13 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประการศึกษา 1/2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 07.10 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขัน "เพชรบางคล้า" ครั้งที่ 2
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 06.42 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
10
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เพชรบางคล้า” ครั้งที่ 2
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 06.31 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
11
สมัครเข้าแข่งขัน "เพชรบางคล้า" ครั้งที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 27 ธันวาคม 2561 05.48 น./อ่าน 379)
ข่าวกิจกรรม
12
สมัครเข้าแข่งขัน "เพชรบางคล้า" ครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 27 ธันวาคม 2561 05.31 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
13
ดาวน์โหลดเพลงประจำโรงเรียน
(วันที่ 04 กันยายน 2560 03.13 น./อ่าน 170)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
การสัมมนาเชิงวิชาการ “ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ”
(วันที่ 31 สิงหาคม 2560 05.30 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
กิจกรรมทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 31 สิงหาคม 2560 05.28 น./อ่าน 127)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
กิจกรรมคณิตศาสตร์เพชรบางคล้า ครั้งที่ ๑
(วันที่ 31 สิงหาคม 2560 05.25 น./อ่าน 167)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
นักเรียนโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมร่วมกิจกรรมรับพันธุ์ต้นกล้าดาวเรือง ชาวบางคล้าร่วมใจภักดิ์ปลูกดาวเรือ
(วันที่ 31 สิงหาคม 2560 05.22 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 31 สิงหาคม 2560 05.11 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
(วันที่ 31 สิงหาคม 2560 05.10 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
กิจกรรมแห่งเทียนพรรษา โดยนำเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.27 น./อ่าน 201)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยในการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยของชุมชนแ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.26 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.25 น./อ่าน 168)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.24 น./อ่าน 146)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.23 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2560
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.21 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร "วันเกิดลูกนนทรี คนดีศรีบางคล้า" และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.20 น./อ่าน 94)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนPLC
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.18 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
กิจกรรมจัดตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ประจำโรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.17 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
กิจกรรมแห่งเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 09.19 น./อ่าน 162)
ข่าวประชาสัมพันธ์