ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบางคล้าพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 21 มีนาคม 2563 08.48 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
2
สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
(วันที่ 21 มีนาคม 2563 08.45 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
3
สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ทวิศึกษา) ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 21 มีนาคม 2563 08.34 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 10 มกราคม 2562 14.43 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
โครงแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เพชรบางคล้า” ครั้งที่ 2
(วันที่ 03 มกราคม 2562 16.28 น./อ่าน 269)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 07.37 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 07.19 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
“ลูกนนทรีเกมส์” ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 07.17 น./อ่าน 146)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปี 2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 07.15 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 07.13 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประการศึกษา 1/2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 07.10 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขัน "เพชรบางคล้า" ครั้งที่ 2
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 06.42 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
13
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เพชรบางคล้า” ครั้งที่ 2
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 06.31 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
14
สมัครเข้าแข่งขัน "เพชรบางคล้า" ครั้งที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 27 ธันวาคม 2561 05.48 น./อ่าน 401)
ข่าวกิจกรรม
15
สมัครเข้าแข่งขัน "เพชรบางคล้า" ครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 27 ธันวาคม 2561 05.31 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
16
ดาวน์โหลดเพลงประจำโรงเรียน
(วันที่ 04 กันยายน 2560 03.13 น./อ่าน 190)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
การสัมมนาเชิงวิชาการ “ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ”
(วันที่ 31 สิงหาคม 2560 05.30 น./อ่าน 140)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
กิจกรรมทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 31 สิงหาคม 2560 05.28 น./อ่าน 147)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
กิจกรรมคณิตศาสตร์เพชรบางคล้า ครั้งที่ ๑
(วันที่ 31 สิงหาคม 2560 05.25 น./อ่าน 180)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
นักเรียนโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมร่วมกิจกรรมรับพันธุ์ต้นกล้าดาวเรือง ชาวบางคล้าร่วมใจภักดิ์ปลูกดาวเรือ
(วันที่ 31 สิงหาคม 2560 05.22 น./อ่าน 140)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 31 สิงหาคม 2560 05.11 น./อ่าน 120)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
(วันที่ 31 สิงหาคม 2560 05.10 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
กิจกรรมแห่งเทียนพรรษา โดยนำเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.27 น./อ่าน 202)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยในการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยของชุมชนแ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.26 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.25 น./อ่าน 176)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.24 น./อ่าน 152)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.23 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2560
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.21 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร "วันเกิดลูกนนทรี คนดีศรีบางคล้า" และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.20 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนPLC
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.18 น./อ่าน 111)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
กิจกรรมจัดตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ประจำโรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.17 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
กิจกรรมแห่งเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 09.19 น./อ่าน 174)
ข่าวประชาสัมพันธ์