ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบางคล้าพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 2563
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 18.10 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
2
สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 21 มีนาคม 2563 08.48 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
3
สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
(วันที่ 21 มีนาคม 2563 08.45 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
4
สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ทวิศึกษา) ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 21 มีนาคม 2563 08.34 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 10 มกราคม 2562 14.43 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
โครงแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เพชรบางคล้า” ครั้งที่ 2
(วันที่ 03 มกราคม 2562 16.28 น./อ่าน 291)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 07.37 น./อ่าน 143)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 07.19 น./อ่าน 125)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
“ลูกนนทรีเกมส์” ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 07.17 น./อ่าน 173)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปี 2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 07.15 น./อ่าน 133)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 07.13 น./อ่าน 132)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประการศึกษา 1/2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 07.10 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขัน "เพชรบางคล้า" ครั้งที่ 2
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 06.42 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
14
เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เพชรบางคล้า” ครั้งที่ 2
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 06.31 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
15
สมัครเข้าแข่งขัน "เพชรบางคล้า" ครั้งที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 27 ธันวาคม 2561 05.48 น./อ่าน 423)
ข่าวกิจกรรม
16
สมัครเข้าแข่งขัน "เพชรบางคล้า" ครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 27 ธันวาคม 2561 05.31 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
17
ดาวน์โหลดเพลงประจำโรงเรียน
(วันที่ 04 กันยายน 2560 03.13 น./อ่าน 198)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
การสัมมนาเชิงวิชาการ “ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ”
(วันที่ 31 สิงหาคม 2560 05.30 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
กิจกรรมทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 31 สิงหาคม 2560 05.28 น./อ่าน 159)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
กิจกรรมคณิตศาสตร์เพชรบางคล้า ครั้งที่ ๑
(วันที่ 31 สิงหาคม 2560 05.25 น./อ่าน 191)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
นักเรียนโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมร่วมกิจกรรมรับพันธุ์ต้นกล้าดาวเรือง ชาวบางคล้าร่วมใจภักดิ์ปลูกดาวเรือ
(วันที่ 31 สิงหาคม 2560 05.22 น./อ่าน 146)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 31 สิงหาคม 2560 05.11 น./อ่าน 132)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
(วันที่ 31 สิงหาคม 2560 05.10 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
กิจกรรมแห่งเทียนพรรษา โดยนำเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.27 น./อ่าน 204)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยในการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยของชุมชนแ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.26 น./อ่าน 164)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.25 น./อ่าน 186)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.24 น./อ่าน 158)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.23 น./อ่าน 139)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2560
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.21 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร "วันเกิดลูกนนทรี คนดีศรีบางคล้า" และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.20 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
กิจกรรมจัดตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ประจำโรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 15.17 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
กิจกรรมแห่งเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 09.19 น./อ่าน 182)
ข่าวประชาสัมพันธ์