ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลนครนายก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับสมัครครูอัตราจ้าง
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 01.30 น./อ่าน 214)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ ศึกษาน
(วันที่ 22 ธันวาคม 2561 15.42 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
3
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ ศึกษาน
(วันที่ 22 ธันวาคม 2561 15.42 น./อ่าน 54)
4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรีที่เกิดไฟไหม้อาคารเรียน
(วันที่ 22 ธันวาคม 2561 15.28 น./อ่าน 254)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 22 ธันวาคม 2561 15.11 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
6
ต้อนรับคณะครูบรรจุใหม่ (ปฐมวัย) และนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในกา
(วันที่ 14 ธันวาคม 2561 15.46 น./อ่าน 209)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
การดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 11.16 น./อ่าน 377)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
การดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 10.41 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
9
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 15.00 น./อ่าน 302)
ข่าวกิจกรรม