ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลนครนายก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ ศึกษาน
(วันที่ 22 ธันวาคม 2561 15.42 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงเรียนอนุบาลสระบุรีที่เกิดไฟไหม้อาคารเรียน
(วันที่ 22 ธันวาคม 2561 15.28 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
3
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 22 ธันวาคม 2561 15.11 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
4
ต้อนรับคณะครูบรรจุใหม่ (ปฐมวัย) และนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในกา
(วันที่ 14 ธันวาคม 2561 15.46 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
การดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 11.16 น./อ่าน 278)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
การดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 10.41 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
7
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 15.00 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม