ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แนะนำครูใหม่
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 22.05 น./อ่าน 22)
2
โครงการโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 22.02 น./อ่าน 216)
3
อบรมสัมมนาแนวทางการประเมิน ว.21 หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูม
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 21.59 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
4
ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 21.53 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
5
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 19.20 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมแนะแนว
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 19.10 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
7
เปิดบ้านวิชาการ (Openhouse) ค่ายวิชาการ
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 18.33 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 18.25 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
วันครู 2562
(วันที่ 17 มกราคม 2562 21.56 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
10
วันเด็ก
(วันที่ 17 มกราคม 2562 21.48 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
11
พิธีรับมอบห้องน้ำนักเรียน ตู้ทำน้ำเย็น
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 15.00 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
12
ร่วมสืบสาน “ประเพณีลอยกระทง”
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 14.54 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
13
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง)
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 08.37 น./อ่าน 133)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 207 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 08.29 น./อ่าน 91)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15
อบรม “สนุกคิด สนุกโค๊ด Kidbright”
(วันที่ 30 ตุลาคม 2561 21.52 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
16
ประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
(วันที่ 09 ตุลาคม 2561 20.51 น./อ่าน 579)
ข่าวกิจกรรม
17
อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ PLC Logbook ว.21/2560
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 16.56 น./อ่าน 43)
18
ร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็กอ่านออกเขียน
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 16.53 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
19
ศึกษาดูงานห้องสมุด
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 16.47 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
20
ศึกษาดูงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 16.43 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
21
ทีมปั่น 360 องศา มอบเงิน 300,000บาท
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 16.35 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
22
เข้ารับเกียรติบัตร
(วันที่ 21 กันยายน 2561 20.26 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
23
ทัศนศึกษา
(วันที่ 21 กันยายน 2561 20.16 น./อ่าน 366)
ข่าวกิจกรรม
24
จัดนิทรรศการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
(วันที่ 18 กันยายน 2561 20.13 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
25
กีฬาภายในปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561
(วันที่ 07 กันยายน 2561 19.39 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
26
การแข่งขันกีฬาภายใน
(วันที่ 06 กันยายน 2561 21.49 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
27
รับทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว
(วันที่ 05 กันยายน 2561 21.05 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 21.37 น./อ่าน 63)
29
รับเงินรางวัล
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 21.33 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
30
รับตราพระราชทาน บ้านวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 21.55 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
31
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 21.51 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
32
จัดกิจกรรมรักการอ่าน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 21.42 น./อ่าน 90)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
ประกาศโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 05.07 น./อ่าน 103)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34
โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 เดินตามรอยเท้าพ่อกับหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 04.52 น./อ่าน 800)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 04.41 น./อ่าน 285)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
ประชุมเชิงปฏิบัติการ"ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) : การพัฒนาคุณภ
(วันที่ 03 ตุลาคม 2560 13.55 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
37
จัดกิจกรรมกีฬาภายใน
(วันที่ 03 ตุลาคม 2560 13.52 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2560
(วันที่ 03 ตุลาคม 2560 13.46 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
39
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(วันที่ 03 ตุลาคม 2560 13.42 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่อาเซียน
(วันที่ 01 กันยายน 2560 06.29 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
41
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 01 กันยายน 2560 06.24 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมปลูกป่าทำความดีถวายพ่อหลวง ร.9
(วันที่ 01 กันยายน 2560 06.20 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 01 กันยายน 2560 06.06 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
44
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 02.55 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมวันสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 02.51 น./อ่าน 33)
46
กิจกรรมให้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาจราจร
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 02.48 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
47
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน PLC
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 02.46 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
48
พิธีทำบุญโรงเรียน
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 02.43 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 02.38 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
50
จัดทำดอกดารารัตน์
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 02.34 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
51
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 02.25 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
52
รับการประเมินกิจกรรมสภานักเรียน
(วันที่ 21 มีนาคม 2560 14.47 น./อ่าน 196)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 13.41 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
54
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 13.31 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
55
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560 14.34 น./อ่าน 251)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรมส้วมสุขสันต์
(วันที่ 27 มกราคม 2560 15.14 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
57
นายอำเภอตาพระยาเยี่ยมชมโรงเรียน
(วันที่ 26 มกราคม 2560 12.57 น./อ่าน 244)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 19 มกราคม 2560 15.30 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรม Big Cleaning Day
(วันที่ 19 มกราคม 2560 15.14 น./อ่าน 598)
ข่าวกิจกรรม
60
คริสต์มาสประจำปี 2559
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559 15.14 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
61
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 11.18 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
62
โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที 131 จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 11.12 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
63
ทัศนศึกษา
(วันที่ 10 กันยายน 2559 07.39 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
64
กิจกรรมกีฬาสีภายใน
(วันที่ 08 กันยายน 2559 15.32 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
65
เยี่ยมชมโรงพักตาพระยา
(วันที่ 01 กันยายน 2559 10.10 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
66
เปิดบ้านอาเซียน
(วันที่ 01 กันยายน 2559 10.05 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
67
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2559 15.59 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
68
ให้ความรู้เเรื่องเพศสัมพันธ์และยาเสพติด
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 15.30 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
69
วันสุนทรภู่
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 08.12 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
70
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 08.06 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
71
วันไหว้ครู ปี 2559
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 12.32 น./อ่าน 299)
ข่าวกิจกรรม
72
ทำบุญโรงเรียน
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 11.59 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
73
พิธีเนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 11.53 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
74
ปลูกป่า
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 17.33 น./อ่าน 624)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรม แชลเลนจ์เดย์
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 15.21 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
76
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 14.59 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
77
คณะ ตชด. ให้ความรู้นักเรียนหน้าเสาธง
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 12.04 น./อ่าน 850)
ข่าวกิจกรรม
78
ทำบุญวันวิสาขบูชา
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 12.11 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
79
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
(วันที่ 24 มีนาคม 2559 13.05 น./อ่าน 855)
ข่าวกิจกรรม
80
บัณฑิตน้อย
(วันที่ 24 มีนาคม 2559 12.56 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
81
ผอ.เขต เยี่ยยมชมการเรียนการสอน
(วันที่ 08 มีนาคม 2559 14.53 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
82
เลือกตั้งสภานักเรียน
(วันที่ 08 มีนาคม 2559 14.49 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
83
สอบยกระดับผลสัมฤทธิ์
(วันที่ 08 มีนาคม 2559 14.45 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
84
ประเมินคุณภาพภายใน
(วันที่ 08 มีนาคม 2559 14.36 น./อ่าน 77)
85
สอบโอเน็ต ป.6 ม.3
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 17.56 น./อ่าน 1000)
ข่าวกิจกรรม
86
onet computer
(วันที่ 15 มกราคม 2559 10.01 น./อ่าน 2004)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ