ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
อบรมสัมมนาแนวทางการประเมิน ว.21 หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูม
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 21.59 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
2
ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 21.53 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
3
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 19.20 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมแนะแนว
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 19.10 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
5
เปิดบ้านวิชาการ (Openhouse) ค่ายวิชาการ
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 18.33 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 18.25 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
วันครู 2562
(วันที่ 17 มกราคม 2562 21.56 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
8
วันเด็ก
(วันที่ 17 มกราคม 2562 21.48 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
9
พิธีรับมอบห้องน้ำนักเรียน ตู้ทำน้ำเย็น
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 15.00 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
10
ร่วมสืบสาน “ประเพณีลอยกระทง”
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 14.54 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
11
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง)
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 08.37 น./อ่าน 87)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 207 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 08.29 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
อบรม “สนุกคิด สนุกโค๊ด Kidbright”
(วันที่ 30 ตุลาคม 2561 21.52 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
14
ประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
(วันที่ 09 ตุลาคม 2561 20.51 น./อ่าน 337)
ข่าวกิจกรรม
15
ร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็กอ่านออกเขียน
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 16.53 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
16
ศึกษาดูงานห้องสมุด
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 16.47 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
17
ศึกษาดูงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 16.43 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
18
ทีมปั่น 360 องศา มอบเงิน 300,000บาท
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 16.35 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
19
เข้ารับเกียรติบัตร
(วันที่ 21 กันยายน 2561 20.26 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
20
ทัศนศึกษา
(วันที่ 21 กันยายน 2561 20.16 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
21
จัดนิทรรศการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
(วันที่ 18 กันยายน 2561 20.13 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
22
กีฬาภายในปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561
(วันที่ 07 กันยายน 2561 19.39 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
23
การแข่งขันกีฬาภายใน
(วันที่ 06 กันยายน 2561 21.49 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
24
รับทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว
(วันที่ 05 กันยายน 2561 21.05 น./อ่าน 85)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
รับเงินรางวัล
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 21.33 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
26
รับตราพระราชทาน บ้านวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 21.55 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
27
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 21.51 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
28
จัดกิจกรรมรักการอ่าน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 21.42 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ประกาศโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 05.07 น./อ่าน 80)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30
โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 เดินตามรอยเท้าพ่อกับหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 04.52 น./อ่าน 655)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 04.41 น./อ่าน 228)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ประชุมเชิงปฏิบัติการ"ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) : การพัฒนาคุณภ
(วันที่ 03 ตุลาคม 2560 13.55 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
33
จัดกิจกรรมกีฬาภายใน
(วันที่ 03 ตุลาคม 2560 13.52 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2560
(วันที่ 03 ตุลาคม 2560 13.46 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
35
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(วันที่ 03 ตุลาคม 2560 13.42 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่อาเซียน
(วันที่ 01 กันยายน 2560 06.29 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
37
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 01 กันยายน 2560 06.24 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมปลูกป่าทำความดีถวายพ่อหลวง ร.9
(วันที่ 01 กันยายน 2560 06.20 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 01 กันยายน 2560 06.06 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
40
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 02.55 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมให้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาจราจร
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 02.48 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
42
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน PLC
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 02.46 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
43
พิธีทำบุญโรงเรียน
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 02.43 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 02.38 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
45
จัดทำดอกดารารัตน์
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 02.34 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
46
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 02.25 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
47
รับการประเมินกิจกรรมสภานักเรียน
(วันที่ 21 มีนาคม 2560 14.47 น./อ่าน 148)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 13.41 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
49
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 13.31 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
50
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560 14.34 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรมส้วมสุขสันต์
(วันที่ 27 มกราคม 2560 15.14 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
52
นายอำเภอตาพระยาเยี่ยมชมโรงเรียน
(วันที่ 26 มกราคม 2560 12.57 น./อ่าน 199)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 19 มกราคม 2560 15.30 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรม Big Cleaning Day
(วันที่ 19 มกราคม 2560 15.14 น./อ่าน 574)
ข่าวกิจกรรม
55
คริสต์มาสประจำปี 2559
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559 15.14 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
56
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 11.18 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
57
โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที 131 จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 11.12 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
58
ทัศนศึกษา
(วันที่ 10 กันยายน 2559 07.39 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรมกีฬาสีภายใน
(วันที่ 08 กันยายน 2559 15.32 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
60
เยี่ยมชมโรงพักตาพระยา
(วันที่ 01 กันยายน 2559 10.10 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
61
เปิดบ้านอาเซียน
(วันที่ 01 กันยายน 2559 10.05 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
62
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2559 15.59 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
63
ให้ความรู้เเรื่องเพศสัมพันธ์และยาเสพติด
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 15.30 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
64
วันสุนทรภู่
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 08.12 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
65
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 08.06 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
66
วันไหว้ครู ปี 2559
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 12.32 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
67
ทำบุญโรงเรียน
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 11.59 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
68
พิธีเนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 11.53 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
69
ปลูกป่า
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 17.33 น./อ่าน 494)
ข่าวกิจกรรม
70
กิจกรรม แชลเลนจ์เดย์
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 15.21 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
71
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 14.59 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
72
คณะ ตชด. ให้ความรู้นักเรียนหน้าเสาธง
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 12.04 น./อ่าน 723)
ข่าวกิจกรรม
73
ทำบุญวันวิสาขบูชา
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 12.11 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
74
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
(วันที่ 24 มีนาคม 2559 13.05 น./อ่าน 681)
ข่าวกิจกรรม
75
บัณฑิตน้อย
(วันที่ 24 มีนาคม 2559 12.56 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
76
ผอ.เขต เยี่ยยมชมการเรียนการสอน
(วันที่ 08 มีนาคม 2559 14.53 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
77
เลือกตั้งสภานักเรียน
(วันที่ 08 มีนาคม 2559 14.49 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
78
สอบยกระดับผลสัมฤทธิ์
(วันที่ 08 มีนาคม 2559 14.45 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
79
สอบโอเน็ต ป.6 ม.3
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 17.56 น./อ่าน 897)
ข่าวกิจกรรม
80
onet computer
(วันที่ 15 มกราคม 2559 10.01 น./อ่าน 1821)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ