ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านโคคลาน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจำปี 2559
(วันที่ 23 กันยายน 2559 14.19 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
2
MR.Fredi Derungs พร้อมนางสาวบัวทอง พรมบุบผา เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 16 กันยายน 2559 07.39 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมหยอดทรายลาเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน
(วันที่ 09 กันยายน 2559 14.00 น./อ่าน 344)
ข่าวกิจกรรม
4
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกับเด็กนักเรียน
(วันที่ 09 กันยายน 2559 10.04 น./อ่าน 294)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) และพิธีมอบเกียรติบัตร ภาคเร
(วันที่ 08 กันยายน 2559 09.01 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และสัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 08 กันยายน 2559 08.49 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
7
โรงเรียนบ้านโคคลานจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
(วันที่ 05 ธันวาคม 2556 16.43 น./อ่าน 490)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนบ้านโคคลานจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2556 16.18 น./อ่าน 963)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
โรงเรียนบ้านโคคลาน ตรวจฟันให้เด็กอนุบาล
(วันที่ 05 ธันวาคม 2556 16.17 น./อ่าน 2001)
ข่าวกิจกรรม
10
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคคลาน ตอน ปรับปรุงสวน
(วันที่ 05 ธันวาคม 2556 16.15 น./อ่าน 1008)
ข่าวกิจกรรม
11
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ไตธรรมชาติ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2556 16.12 น./อ่าน 543)
ข่าวกิจกรรม
12
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านโคคลาน บุคคลภายนอกใช้แหล่งเรียนรู้
(วันที่ 05 ธันวาคม 2556 16.10 น./อ่าน 597)
ข่าวกิจกรรม
13
โรงเรียนบ้านโคคลานมีสวนไม้ผลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 05 ธันวาคม 2556 15.58 น./อ่าน 1759)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
โรงเรียนบ้านโคคลาน ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 01 ธันวาคม 2556 12.16 น./อ่าน 628)
ข่าวกิจกรรม
15
โรงเรียนบ้านโคคลาน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 01 ธันวาคม 2556 12.13 น./อ่าน 431)
ข่าวกิจกรรม
16
โรงเรียนบ้านโคคลานจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
(วันที่ 01 ธันวาคม 2556 12.06 น./อ่าน 448)
ข่าวกิจกรรม
17
ในช่วงฤดูเข้าพรรษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคคลานชวนกันเข้าวัด
(วันที่ 01 ธันวาคม 2556 12.02 น./อ่าน 423)
ข่าวกิจกรรม
18
คณะครูโรงเรียนบ้านโคคลาน มอบเงินบริจาคช่วยงานศพในชุมชน
(วันที่ 01 ธันวาคม 2556 12.00 น./อ่าน 561)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
โรงเรียนบ้านโคคลาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายใน
(วันที่ 01 ธันวาคม 2556 11.56 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
20
โรงเรียนบ้านโคคลาน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
(วันที่ 01 ธันวาคม 2556 11.47 น./อ่าน 365)
ข่าวกิจกรรม
21
คณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพ ฟังสวดอภิธรรมศพ พ่อตาคุณครูบุญเชื้อ เย็นอุดม
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 00.47 น./อ่าน 371)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 00.39 น./อ่าน 309)
ข่าวกิจกรรม
23
แหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษา โรงเรียนบ้านโคคลาน
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 00.33 น./อ่าน 2584)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 00.26 น./อ่าน 581)
ข่าวกิจกรรม
25
คณะครูโรงเรียนบ้านโคคลานเป็นเจ้าภาพ ฟังสวดอภิธรรมศพในชุมชน
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 00.22 น./อ่าน 639)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพาะพันธุ์กบนาเป็นผลสำเร็จ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 00.17 น./อ่าน 1746)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 00.09 น./อ่าน 2388)
ข่าวกิจกรรม
28
เศรษฐกิจพอเพียง ดำนา
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 23.46 น./อ่าน 3863)
ข่าวกิจกรรม
29
เศรษฐกิจพอเพียง สวนกล้วย
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 23.43 น./อ่าน 6507)
ข่าวกิจกรรม
30
วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ โรงเรียนบ้านโคคลาน
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 23.39 น./อ่าน 1188)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 23.37 น./อ่าน 1850)
ข่าวกิจกรรม
32
โรงเรียนบ้านโคคลานให้บริการชุมชน
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 23.30 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
33
โรงเรียนบ้านโคคลานมีตำรวจช่วยส่งเด็กข้ามถนนร่วมกับครูเวรประจำวัน
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 23.24 น./อ่าน 990)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
เศรษฐกิจพอเพียง ตกกล้า
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 23.14 น./อ่าน 1285)
ข่าวกิจกรรม
35
ประชาสัมพันธ์ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 23.06 น./อ่าน 978)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
โรงเรียนบ้านโคคลาน จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 23.00 น./อ่าน 364)
ข่าวกิจกรรม
37
เศรษฐกิจพอเพียง ขุดบ่อเลี้ยงปลาในนาข้าว
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 22.54 น./อ่าน 1602)
ข่าวกิจกรรม
38
โรงเรียนบ้านโคคลานร่วมโครงการอบรมแกนนำนักเรียนในโรงเรียนปลอดอุบัติเหตุ
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 22.50 น./อ่าน 402)
ข่าวกิจกรรม
39
โรงเรียนบ้านโคคลานเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 22.44 น./อ่าน 592)
ข่าวกิจกรรม
40
เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกสมุนไพร
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 22.41 น./อ่าน 1581)
ข่าวกิจกรรม
41
เศรษฐกิจพอเพียง เตรียมตกกล้า
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 22.37 น./อ่าน 944)
ข่าวกิจกรรม