ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโคคลาน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายอารยธรรมบูรพา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษ
(วันที่ 06 ตุลาคม 2559 15.52 น./อ่าน 105)
2
ประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจำปี 2559
(วันที่ 23 กันยายน 2559 14.19 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
3
MR.Fredi Derungs พร้อมนางสาวบัวทอง พรมบุบผา เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 16 กันยายน 2559 07.39 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมหยอดทรายลาเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน
(วันที่ 09 กันยายน 2559 14.00 น./อ่าน 377)
ข่าวกิจกรรม
5
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกับเด็กนักเรียน
(วันที่ 09 กันยายน 2559 10.04 น./อ่าน 313)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) และพิธีมอบเกียรติบัตร ภาคเร
(วันที่ 08 กันยายน 2559 09.01 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และสัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 08 กันยายน 2559 08.49 น./อ่าน 266)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนบ้านโคคลานจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
(วันที่ 05 ธันวาคม 2556 16.43 น./อ่าน 525)
ข่าวกิจกรรม
9
โรงเรียนบ้านโคคลานจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2556 16.18 น./อ่าน 1164)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
โรงเรียนบ้านโคคลาน ตรวจฟันให้เด็กอนุบาล
(วันที่ 05 ธันวาคม 2556 16.17 น./อ่าน 2097)
ข่าวกิจกรรม
11
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคคลาน ตอน ปรับปรุงสวน
(วันที่ 05 ธันวาคม 2556 16.15 น./อ่าน 1035)
ข่าวกิจกรรม
12
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ไตธรรมชาติ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2556 16.12 น./อ่าน 585)
ข่าวกิจกรรม
13
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านโคคลาน บุคคลภายนอกใช้แหล่งเรียนรู้
(วันที่ 05 ธันวาคม 2556 16.10 น./อ่าน 624)
ข่าวกิจกรรม
14
โรงเรียนบ้านโคคลานมีสวนไม้ผลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 05 ธันวาคม 2556 15.58 น./อ่าน 1839)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
โรงเรียนบ้านโคคลาน ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 01 ธันวาคม 2556 12.16 น./อ่าน 635)
ข่าวกิจกรรม
16
โรงเรียนบ้านโคคลาน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 01 ธันวาคม 2556 12.13 น./อ่าน 470)
ข่าวกิจกรรม
17
โรงเรียนบ้านโคคลานจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
(วันที่ 01 ธันวาคม 2556 12.06 น./อ่าน 469)
ข่าวกิจกรรม
18
ในช่วงฤดูเข้าพรรษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคคลานชวนกันเข้าวัด
(วันที่ 01 ธันวาคม 2556 12.02 น./อ่าน 443)
ข่าวกิจกรรม
19
คณะครูโรงเรียนบ้านโคคลาน มอบเงินบริจาคช่วยงานศพในชุมชน
(วันที่ 01 ธันวาคม 2556 12.00 น./อ่าน 580)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
โรงเรียนบ้านโคคลาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายใน
(วันที่ 01 ธันวาคม 2556 11.56 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
21
โรงเรียนบ้านโคคลาน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
(วันที่ 01 ธันวาคม 2556 11.47 น./อ่าน 387)
ข่าวกิจกรรม
22
คณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพ ฟังสวดอภิธรรมศพ พ่อตาคุณครูบุญเชื้อ เย็นอุดม
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 00.47 น./อ่าน 389)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 00.39 น./อ่าน 318)
ข่าวกิจกรรม
24
แหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษา โรงเรียนบ้านโคคลาน
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 00.33 น./อ่าน 2687)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 00.26 น./อ่าน 647)
ข่าวกิจกรรม
26
คณะครูโรงเรียนบ้านโคคลานเป็นเจ้าภาพ ฟังสวดอภิธรรมศพในชุมชน
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 00.22 น./อ่าน 679)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพาะพันธุ์กบนาเป็นผลสำเร็จ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 00.17 น./อ่าน 1787)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 00.09 น./อ่าน 2433)
ข่าวกิจกรรม
29
เศรษฐกิจพอเพียง ดำนา
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 23.46 น./อ่าน 3916)
ข่าวกิจกรรม
30
เศรษฐกิจพอเพียง สวนกล้วย
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 23.43 น./อ่าน 6806)
ข่าวกิจกรรม
31
วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ โรงเรียนบ้านโคคลาน
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 23.39 น./อ่าน 1267)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 23.37 น./อ่าน 1869)
ข่าวกิจกรรม
33
โรงเรียนบ้านโคคลานให้บริการชุมชน
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 23.30 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
34
โรงเรียนบ้านโคคลานมีตำรวจช่วยส่งเด็กข้ามถนนร่วมกับครูเวรประจำวัน
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 23.24 น./อ่าน 1061)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
เศรษฐกิจพอเพียง ตกกล้า
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 23.14 น./อ่าน 1315)
ข่าวกิจกรรม
36
ประชาสัมพันธ์ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 23.06 น./อ่าน 990)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
โรงเรียนบ้านโคคลาน จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 23.00 น./อ่าน 387)
ข่าวกิจกรรม
38
เศรษฐกิจพอเพียง ขุดบ่อเลี้ยงปลาในนาข้าว
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 22.54 น./อ่าน 1650)
ข่าวกิจกรรม
39
โรงเรียนบ้านโคคลานร่วมโครงการอบรมแกนนำนักเรียนในโรงเรียนปลอดอุบัติเหตุ
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 22.50 น./อ่าน 431)
ข่าวกิจกรรม
40
โรงเรียนบ้านโคคลานเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 22.44 น./อ่าน 627)
ข่าวกิจกรรม
41
เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกสมุนไพร
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 22.41 น./อ่าน 1605)
ข่าวกิจกรรม
42
เศรษฐกิจพอเพียง เตรียมตกกล้า
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 22.37 น./อ่าน 972)
ข่าวกิจกรรม