ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านทัพเซียม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 17.11 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
2
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปี 2561
(วันที่ 18 เมษายน 2562 21.30 น./อ่าน 387)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ขอความอนุเคราะห์แต่งชุดปกติขาวร่วมพิธีพระราชทานเพลิง คุณพ่อจ้อย ทรงสุข
(วันที่ 09 มีนาคม 2560 15.20 น./อ่าน 1156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(วันที่ 29 กันยายน 2559 10.43 น./อ่าน 3242)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 14 มิถุนายน 2559 20.30 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
(วันที่ 21 สิงหาคม 2558 12.29 น./อ่าน 1088)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 09.46 น./อ่าน 368)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง