ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านทัพเซียม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันภาษาไทย
(วันที่ 29 มิถุนายน 2562 20.07 น./อ่าน 32)
2
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 17.11 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
3
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปี 2561
(วันที่ 18 เมษายน 2562 21.30 น./อ่าน 505)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ขอความอนุเคราะห์แต่งชุดปกติขาวร่วมพิธีพระราชทานเพลิง คุณพ่อจ้อย ทรงสุข
(วันที่ 09 มีนาคม 2560 15.20 น./อ่าน 1279)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
(วันที่ 29 ธันวาคม 2559 09.29 น./อ่าน 1918)
6
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(วันที่ 29 กันยายน 2559 10.43 น./อ่าน 3566)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 14 มิถุนายน 2559 20.30 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
(วันที่ 21 สิงหาคม 2558 12.29 น./อ่าน 1117)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 09.46 น./อ่าน 408)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง