ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโคกไพล


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 30 มิถุนายน 2561 18.41 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
2
15-16ส.ค.60 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ จ.ฉะเชิงเทรา
(วันที่ 15 ตุลาคม 2560 11.30 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
3
เมื่อวันที่27 ก.ย.60 องคมนตรีเยี่ยม รร.บ้านโคกไพล
(วันที่ 15 ตุลาคม 2560 10.58 น./อ่าน 301)
ข่าวกิจกรรม
4
เมื่่อวันที่13 ต.ค.60รร.บ้านโคกไพลได้จัดกิจกรรม ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
(วันที่ 15 ตุลาคม 2560 10.53 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
5
ประเมิน รร.สุจริต
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 14.46 น./อ่าน 314)
ข่าวกิจกรรม
6
ให้กำลังใจ
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 09.24 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
7
ชื่นชมให้กำลังใจ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2557 10.00 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม