ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 06.10 น./อ่าน 102)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
การรับมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษา
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 21.51 น./อ่าน 899)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การอบรมการจัดการเรียรรู้ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(ฺฺBBL)และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 21.13 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม