ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ระดับชาติ
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 21.57 น./อ่าน 698)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมกีฬากลุ่มเครือข่ายพระยา ประจำปีการศึกษา 2556
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 21.46 น./อ่าน 941)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงเรียนบ้านโคกเพร็กได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 20.51 น./อ่าน 909)
ข่าวกิจกรรม
4
ประชุมคณะกรรมการการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2556
(วันที่ 17 กันยายน 2556 11.51 น./อ่าน 618)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมทดสอบความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 17 กันยายน 2556 10.24 น./อ่าน 835)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
(วันที่ 17 กันยายน 2556 10.14 น./อ่าน 1179)
ข่าวกิจกรรม
7
มูลนิธิศุภนิมิตร (โปรแกรมตาพระยา) นำชุดนักเรียนมาแจก
(วันที่ 17 กันยายน 2556 06.46 น./อ่าน 1724)
ข่าวกิจกรรม
8
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ คุณครูพัสวี สมสงวน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2556 13.15 น./อ่าน 306)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ คุณครูศิริกันยา ผาสุข
(วันที่ 22 สิงหาคม 2556 13.12 น./อ่าน 235)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ คุณครูตำรา ดีจรัส
(วันที่ 20 สิงหาคม 2556 13.17 น./อ่าน 225)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
11
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ คุณครูวาสนา เกษสุวรรณ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2556 13.12 น./อ่าน 243)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
12
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 15 สิงหาคม 2556
(วันที่ 19 สิงหาคม 2556 18.25 น./อ่าน 706)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมค่ายคุณธรรมน้อมนำวันแม่ 12 - 13 สิงหาคม 2556
(วันที่ 19 สิงหาคม 2556 16.30 น./อ่าน 427)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556
(วันที่ 19 สิงหาคม 2556 09.34 น./อ่าน 491)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่
(วันที่ 01 สิงหาคม 2556 10.16 น./อ่าน 281)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2556
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 12.27 น./อ่าน 4422)
ข่าวกิจกรรม
17
ขอเชิญร่วมงานฌาปณกิจศพ นางนา สุวิจิตร
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 10.24 น./อ่าน 228)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ขอเชิญร่วมงานฌาปณกิจศพ นายนพรัตน์ เกียววานิชย์
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 10.16 น./อ่าน 852)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา2556
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 17.14 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม