ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 09.25 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมนิเทศภายในห้องเรียนคุณภาพ
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 13.25 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
3
ประกาศการเรียนชดเชย ภาคเรียนทที่ ๒ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 10 ธันวาคม 2563 08.17 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 3
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 16.52 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเมินสัมฤทธิ์ผลใน 1 ปี ณ
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 09.32 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
6
ฉีดวัคซีน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 12.01 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 13.09 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 12.44 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ตชด.215
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 15.06 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม