ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ร่วมต้อนรับ ผอ.คนใหม่ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 22.23 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
2
ทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนชายแดนของโคเออร์อรัญประเทศ
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 21.34 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
3
ประชุมครู เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 04.45 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา นำนักเรียนประกอบพิธีเวียนเทียนวันวิสา
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 04.30 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
5
ขอเชิญร่วมงานฌาปณกิจศพ นายประเสริฐ เย็นสม ช่างไฟฟ้า 3 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 09.09 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
การประทาน “รางวัลเจ้าฟ้าเพชรรัตน์” ประจำปี 2561
(วันที่ 25 มีนาคม 2562 17.16 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
7
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจำปี
(วันที่ 02 ตุลาคม 2560 13.41 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
จัดจ้างการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบกรมสามัญ
(วันที่ 15 กันยายน 2560 09.09 น./อ่าน 276)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม ประจำปี 2559
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 14.44 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
10
โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ทำกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 08.20 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม