ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันพ่อแห่งชาติ ปี2562
(วันที่ 12 ธันวาคม 2562 19.00 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
2
สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ปี2562
(วันที่ 12 ธันวาคม 2562 18.59 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
3
วันสมเด็จพระมหาธีรราช
(วันที่ 12 ธันวาคม 2562 18.58 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
4
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และค่ายคุณธรรม ปี2562
(วันที่ 12 ธันวาคม 2562 18.57 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
5
สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี2562
(วันที่ 12 ธันวาคม 2562 18.56 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
6
ร่วมต้อนรับ ผอ.คนใหม่ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 22.23 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
7
ทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนชายแดนของโคเออร์อรัญประเทศ
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 21.34 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
8
ประชุมครู เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 04.45 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
9
โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา นำนักเรียนประกอบพิธีเวียนเทียนวันวิสา
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 04.30 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
10
ขอเชิญร่วมงานฌาปณกิจศพ นายประเสริฐ เย็นสม ช่างไฟฟ้า 3 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 09.09 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
การประทาน “รางวัลเจ้าฟ้าเพชรรัตน์” ประจำปี 2561
(วันที่ 25 มีนาคม 2562 17.16 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
12
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจำปี
(วันที่ 02 ตุลาคม 2560 13.41 น./อ่าน 154)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
จัดจ้างการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบกรมสามัญ
(วันที่ 15 กันยายน 2560 09.09 น./อ่าน 346)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม ประจำปี 2559
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 14.44 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
15
โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ทำกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 08.20 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม