ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านรัตนะ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 14.15 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 13.46 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 10.42 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
4
โครงการอำเภอยิ้ม โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปกป้องเทิดทูนสถาบันของชาติ วันที่ 17 มกราคม
(วันที่ 18 มกราคม 2562 15.02 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 21 ธันวาคม 2561 10.59 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
6
โรงเรียนบ้านรัตนะได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค
(วันที่ 21 ธันวาคม 2561 10.33 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่ ภายในโรงเรียนบ้านรัตนะ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 10.05 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมมุทิตาจิต งานเกษียณ คุณครูอธิษฐ์ ดีจรัส ปี 2560
(วันที่ 15 ตุลาคม 2560 05.28 น./อ่าน 186)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 06.55 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
10
งานศิลปหัตถกรรมวิชาการ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 15.50 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
11
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 15.37 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 2559
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 15.08 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมทัศนศึกษาที่สวนสัตว์โคราช
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 11.24 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
14
โรงเรียนบ้านรัตนะได้เข้ารับเกียรติบัตรในการแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 10.54 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 09.51 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติร่วมโดยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านรัตนะ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 09.39 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม