ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 16.45 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 13 มกราคม 2563 14.05 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
3
วันปีใหม่
(วันที่ 13 มกราคม 2563 13.29 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
4
การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายนครินทร์
(วันที่ 13 มกราคม 2563 13.21 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
5
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 10.06 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
6
การแข่งขันกีฬา
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 15.30 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
7
วันลอยกระทง
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 14.46 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
8
วันลอยกระทง
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 14.46 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
9
มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 14.43 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
10
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 14.18 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
11
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 14.11 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
12
เข้าค่ายคุณธรรม
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 11.23 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
13
ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลท
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 11.18 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
14
แห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 11.03 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
15
วันสุมทรภู่
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 10.55 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
16
ตรวจฟันประจำปีนักเรียน
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 10.36 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
17
ประเมิน อ.ย. น้อย
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 10.32 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
18
นิทรรศการ อ.ย. น้อย
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 10.25 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
19
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 10.15 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
20
วันไหว้ครู
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 10.09 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
21
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 20.28 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
22
กีฬาภายใน สระหินเกมส์ 59
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 20.27 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2559
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 14.31 น./อ่าน 278)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 14.09 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 13.07 น./อ่าน 621)
ข่าวกิจกรรม