ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 20.28 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
2
กีฬาภายใน สระหินเกมส์ 59
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 20.27 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2559
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 14.31 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 14.09 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 13.07 น./อ่าน 581)
ข่าวกิจกรรม