ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 16.45 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 16.43 น./อ่าน 7)
3
โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 16.41 น./อ่าน 40)
4
โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 16.27 น./อ่าน 15)
5
โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 16.13 น./อ่าน 15)
6
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 13 มกราคม 2563 14.05 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
7
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 13 มกราคม 2563 14.02 น./อ่าน 10)
8
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 13 มกราคม 2563 13.45 น./อ่าน 17)
9
วันปีใหม่
(วันที่ 13 มกราคม 2563 13.29 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
10
การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายนครินทร์
(วันที่ 13 มกราคม 2563 13.21 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
11
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 10.06 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
12
การแข่งขันกีฬา
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 15.30 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
13
การแข่งขันกีฬา
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 14.58 น./อ่าน 15)
14
การแข่งขันกีฬา
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 14.58 น./อ่าน 9)
15
วันลอยกระทง
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 14.46 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
16
วันลอยกระทง
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 14.46 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
17
มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 14.43 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
18
งานเกษียณคุณครูวรรณศรี จันทร์เศรษฐี
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 14.40 น./อ่าน 2)
19
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 14.18 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
20
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 14.11 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
21
เข้าค่ายคุณธรรม
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 11.23 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
22
ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลท
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 11.18 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
23
แห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 11.03 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
24
วันสุมทรภู่
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 10.55 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
25
ตรวจฟันประจำปีนักเรียน
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 10.36 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
26
ประเมิน อ.ย. น้อย
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 10.32 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
27
นิทรรศการ อ.ย. น้อย
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 10.25 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
28
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 10.15 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
29
วันไหว้ครู
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 10.09 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
30
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 20.28 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
31
กีฬาภายใน สระหินเกมส์ 59
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 20.27 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2559
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 14.31 น./อ่าน 304)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 14.09 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 13.07 น./อ่าน 639)
ข่าวกิจกรรม