ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองหมู


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย
(วันที่ 25 กันยายน 2562 16.12 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
(วันที่ 25 กันยายน 2562 16.08 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
3
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 กันยายน 2562 16.01 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันภาษาไทย
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 18.31 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
5
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2561
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 18.27 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
6
อบรมค่ายทักษะชีวิต"ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กสระแก้ว 2"
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 18.24 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 16.11 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 17 มิถุนายน 2561 12.39 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรม CSR มอบส้วมสุขสันต์เพื่อน้อง
(วันที่ 17 มิถุนายน 2561 12.27 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 17 มิถุนายน 2561 12.21 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
11
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว มอบชุดนักเรียน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2561 12.16 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
(วันที่ 17 มิถุนายน 2561 12.07 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
13
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านหนองหม
(วันที่ 27 สิงหาคม 2558 08.33 น./อ่าน 300)
ข่าวประชาสัมพันธ์