ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านวังรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
SAR ปี2562
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 10.54 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านวังรี
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 10.20 น./อ่าน 166)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
SAR ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 10.18 น./อ่าน 119)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
SAR ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 10.10 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านวังรี พร้อมคณะครู ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 คณะที่ปรึกษา และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 22.34 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
10 ม.ค. 2562โรงเรียนบ้านวังรี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยได้รับจาก สจ.จรัญ คล่องวิเชียร เป็นประ
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 22.33 น./อ่าน 178)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
โรงเรียนบ้านวังรี ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเคียนบอน ในเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 22.32 น./อ่าน 111)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
คณะครูโรงเรียนบ้านวังรี ร่วมรับมอบอุปกรณ์กีฬา จากชมรมคนรักเด็ก :ซึ่งมาจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรีย
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 22.31 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
โรงเรียนบ้านวังรี ขอแสดงความยินดี กับคุณครูสุจิตรา อร่ามศรี ได้รับรางวัล ครูดีศรีสระแก้ว ประจำปี 256
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 22.30 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
20 ก.พ. 62 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านวังรี นำผลงานต่างๆในกิจกรรมโครงการเด็กฟันดี ร่วมจัดนิทรรศกา
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 22.28 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
โรงเรียนบ้านวังรี ยินดีต้อนรับ ครูบรรจุใหม่ นางสาว จุฑารัตน์ การะเกษ เอกการประถมศึกษา มาร่วมพัฒนาโรง
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 22.26 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
5-8 ก.พ.62 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา คณะครูและนักเรียนนำทัพนักกีฬา ร่วมคว้า ถ้วยการแข่งขันกีฬาก
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 22.22 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
1 ก.พ. 62 ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้บ้านใหม่ไทยพัฒนา ครูชุติกาญจน์ รุ่งศรี และครูศุภลักษณ์ ประทุมวี นำการแ
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 22.21 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
14
รถรับส่งนักเรียนวังรี-ช่องก่ำ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษารถรับส่งนักเรียนวังรี-ช่องก่ำ จากมติ
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 22.17 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
15
8 มี.ค.62 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ณ โพธิวิชชาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทั้งทางกาย
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 22.16 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
16
ผู้ปกครองเด็กหญิงมินรฎา ฉิมสวัสดิ์ นำน้ำส้มเกล็ดหิมะมาเลี้ยงนักเรียนบ้านวังรี อ.1-ป.6 เนื่องในวันคล้
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 22.12 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
17
ศึกษาดูงาน เรียนรู้แลกเปลี่ยน พัฒนางานการสอน ร.ร.บ้านทับช้าง สพป.จันทบุรี. เขต2
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 22.07 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงเรียนบ้านวังรี จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 22.04 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์