ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เลือกตั้งประธานนักเรียน
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 11.27 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
2
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 14.42 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 14.34 น./อ่าน 6)
4
แนวทางการมาโรงเรียนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 10.56 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 10.46 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
6
รติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 10.45 น./อ่าน 6)
7
บรรยากาศ เปิดเทอม 1 ก.ค. 63
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 10.43 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
8
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1/2563
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 16.48 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
9
ดำเนินการแจกนมโรงเรียนให้กับนักเรียนทุกคน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 16.29 น./อ่าน 7)
10
ดำเนินการแจกใบงานและติดตามการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 16.16 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
เนินการแจกใบงานและติดตามการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 15.32 น./อ่าน 10)
12
ดำเนินการแจกใบงานและติดตามการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 15.30 น./อ่าน 6)
13
แนวทางในช่วงการเปิดภาคเรียน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 12.51 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 21.41 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS ผ่านหน้าเวปไซต์โรงเรียน
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 21.11 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 21.08 น./อ่าน 14)
17
การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)​
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 20.35 น./อ่าน 16)
18
การเรียนของนักเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)​
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 20.20 น./อ่าน 13)
19
กำหนดการเปิด ภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 23 เมษายน 2563 12.12 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
วิธีป้องกัน (Covid-19)
(วันที่ 17 มีนาคม 2563 15.53 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
มาล้างมือต้านภัยโควิด19
(วันที่ 17 มีนาคม 2563 15.43 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 17 มีนาคม 2563 15.36 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์