ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมลดใช้ถุงผ้า
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 09.32 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
2
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) ศึกษาดูงานโรงเรียนคลองขวาง
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 08.54 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 12.01 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 17.44 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
5
เลือกตั้งสภานักเรียน
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 11.43 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
6
เลี้ยงส่งคุณครุพรพรรณ อุ่นแก้ว (ครูอุ๊)
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 11.26 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
การตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนโดยเจ้าหน้าที่ TOT ณ วันที่ 26 เดือนเมษายน 2563
(วันที่ 26 เมษายน 2563 12.43 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
นิเทศ กำกับ ติดตาม ปีการศึกษา2562
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 13.52 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
9
ขอใช้สถานที่
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 14.36 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 14.21 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
11
ต้อนรับผู้อำนวยการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา83 (บ้านห้วยโจด)
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 14.10 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
12
โครงงาน เรื่อง เด็กป.๒ จิตอาสาพาสุขสันต์
(วันที่ 31 มกราคม 2563 14.33 น./อ่าน 39)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
“ ผักสวนครัว รั้วกินได้ ”
(วันที่ 31 มกราคม 2563 13.43 น./อ่าน 38)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
14
โครงงานคุณธรรม เรื่อง “ปิดเมื่อเลิกใช้ สุขใจเมื่อประหยัด”
(วันที่ 31 มกราคม 2563 13.37 น./อ่าน 39)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
โครงงานขยะมีค่ารักษาสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 31 มกราคม 2563 13.35 น./อ่าน 53)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
เดินแถวเรียบร้อยเดินคล้อยตามกัน
(วันที่ 31 มกราคม 2563 11.04 น./อ่าน 24)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
17
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2558 11.17 น./อ่าน 150)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18
ยกเลิกการการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
(วันที่ 13 สิงหาคม 2558 11.16 น./อ่าน 1022)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19
ประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 15.08 น./อ่าน 450)
ข่าวกิจกรรม
20
จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2556 12.09 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
21
จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2556 12.09 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม