ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านท่าเกวียน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 208 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับกลุ่มเครือข่ายไตรมิตร
(วันที่ 15 ตุลาคม 2561 09.41 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
2
วันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต ให้กับข้าราชการครูที่เกษียณอายุราช
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 14.41 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
3
วันที่ 27 กันยายน 2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเกวียน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ในสถ
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 14.39 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
4
วันที่ 26 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านท่าเกวียนจัดพิธีกล่าวอำลาศิษย์ และการแสดงมุทิตาจิตกับครูเกษียณอาย
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 14.37 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
5
วันที่ 25 กันยายน 2561 เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดระบบห้องสมุด (ห้องสมุดมีชีวิต) โรงเรียนบีกริมและโรงเ
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 14.35 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
6
วันที่ 25 กันยายน 2561 ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านบ่อนางชิงและโรงเรียนบ้านนางามมิตรภ
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 14.33 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
7
วันที่ 23-24 กันยายน 2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเกวียน ศึกษาดูงาน จ.จันทบุรี
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 14.25 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนบ้านท่าเกวียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมี
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 14.22 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
9
วันที่ 21 กันยายน 2561 ศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 14.21 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
10
วันที่ 21 กันยายน 2561 ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 14.17 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
11
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราช
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 14.15 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
12
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน เข้าร่วมกิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
(วันที่ 12 กันยายน 2561 11.35 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
13
การประชุมรับฟังโครงการรวมพลังแผ่นดินวัฒนานครเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2561
(วันที่ 12 กันยายน 2561 10.43 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
14
โรงเรียนบ้านท่าเกวียนเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
(วันที่ 12 กันยายน 2561 10.20 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
15
านร้อยรัก รวมใจสานสายใยมุฑิตา แด่ครูเกษียณกลุ่มเครือข่ายไตรมิตร
(วันที่ 12 กันยายน 2561 10.00 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
16
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
(วันที่ 03 กันยายน 2561 17.50 น./อ่าน 111)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
งานทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุนสร้างโรงอาหาร ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561
(วันที่ 03 กันยายน 2561 17.48 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
18
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 03 กันยายน 2561 17.45 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
19
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา)
(วันที่ 03 กันยายน 2561 17.41 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
20
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 03 กันยายน 2561 17.38 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
21
3 ก.ค. 2561 โรงเรียนบ้านท่าเกวียนจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม
(วันที่ 03 กันยายน 2561 17.36 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
22
26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 03 กันยายน 2561 17.34 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
23
18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียน
(วันที่ 03 กันยายน 2561 17.31 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
24
14 มิถุยายน 2561 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 กันยายน 2561 17.29 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
25
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 จัดกิจกรรม Big Cleaning
(วันที่ 03 กันยายน 2561 17.27 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
26
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 03 กันยายน 2561 17.26 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
27
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 03 กันยายน 2561 17.23 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
28
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 17.20 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
29
ในวันที่ 5 - 7 พ.ค. 2561 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับการอบรมทางไกลหลักสูตรสะเต็มศึกษา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 17.18 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
30
วันที่ 14 พ.ค. 2561 โรงเรียนบ้านท่าเกวียนกิจกรรมค่าย ม.1 สัมพันธ์
(วันที่ 03 กันยายน 2561 17.16 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
31
วันที่ 14 พ.ค. 2561 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่6
(วันที่ 03 กันยายน 2561 17.12 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
32
โรงเรียนบ้านท่าเกวียนเข้าร่วมพิธิเปิดการแข่งขัน "โครงการแข่งขันกีฬาตำบลท่าเกวียน 4" กีฬาต้านยาเสพติด
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 14.24 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
33
โรงเรียนบ้านท่าเกวียนจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 14.17 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
34
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 14.11 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
35
การเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 14.08 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
36
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในตำบลท่าเกวียน
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 14.04 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
37
การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 13.51 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
38
โรงเรียนบ้านท่าเกวียนจัดงานสืบสานการศึกษาชาวเหลืองแดง
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 13.46 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
39
คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเกวียน ร่วมเดินขบวนพาเหรดกลุ่มเครือข่ายไตรมิตรในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันครู
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 13.25 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
กล่าวคำอวยพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 13.24 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 13.19 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
42
โรงเรียนบ้านท่าเกวียนเข้ารับการฝึกอบรม "ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน"
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 13.13 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
43
รวมภาพความประทับใจการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายไตรมิตร
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 13.10 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
44
โรงเรียนบ้านท่าเกวียนได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อในระดับภาค ในงานศิลปหัถตกรรมนักเรียนครั้งที่67
(วันที่ 01 ธันวาคม 2560 03.20 น./อ่าน 260)
ข่าวกิจกรรม
45
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ร่วมแสดงในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปร
(วันที่ 01 ธันวาคม 2560 03.16 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
46
โรงเรียนบ้านท่าเกวียนได้เข้าร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพร
(วันที่ 01 ธันวาคม 2560 03.00 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
47
ผู้บริหารและคณะครูจากต่างโรงเรียนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 03 ตุลาคม 2560 04.37 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
48
กลุ่มเครือข่ายไตรมิตรจัดงานเกษียณอายุราชการให้กับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2560
(วันที่ 03 ตุลาคม 2560 04.32 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
49
โรงเรียนบ้านท่าเกวียนได้เข้ารับการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
(วันที่ 03 ตุลาคม 2560 04.30 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
50
รวมภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทย์-คณิต ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 ตุลาคม 2560 04.26 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
(วันที่ 03 ตุลาคม 2560 04.22 น./อ่าน 523)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 ตุลาคม 2560 04.15 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
53
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกวียนมอบเหรียญรางวัล
(วันที่ 04 สิงหาคม 2560 05.15 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
54
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2560 04.38 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
55
คุณหมอมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟันให้กับนักเรียน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2560 04.33 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
56
อบรมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.
(วันที่ 04 สิงหาคม 2560 04.31 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
57
นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกวียน รับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธีรวมใจบุคลิกสตรี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2560 04.27 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
58
งานเทศกาลวันวิทยาศาสตร์ "บ้านแห่งอนาคต"
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 06.45 น./อ่าน 1054)
ข่าวกิจกรรม
59
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน รับเกียรติบัตร จากท่านรองผู้ว่าราชการ จังหวัดสระแก้ว ท่านธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 06.33 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
60
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 06.24 น./อ่าน 270)
ข่าวกิจกรรม
61
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 06.19 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
62
คุณหมอจากโรงพยาบาลวัฒนานคร เข้ามาตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 06.17 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
63
คณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนการวางแผนการนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 06.13 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
64
คณะอาสาสมัครแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอเมริกันมาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 06.10 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
65
คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียนมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรค มือ เท้า ปาก กับคณะครูและนักเร
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 06.05 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
66
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 05.58 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 05.54 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
68
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ (O-net) ชั้นป
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 05.49 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
69
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 05.02 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
70
การทดสอบ try out ข้อสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 04.57 น./อ่าน 409)
ข่าวกิจกรรม
71
ศูนย์ป้องกันแลศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดกับนักเรียนโรงเรีย
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 04.51 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
72
รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 04.48 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
73
พิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 04.38 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธของโรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 04.15 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธของโรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 04.15 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
76
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน เข้ามาตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 04.11 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
77
ภาพกิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล จากโครงการอบรมการจัดการขยะ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 04.03 น./อ่าน 1520)
ข่าวกิจกรรม
78
มหาวิทยาลัยบูรพาสระแก้ว จัดอบรมโครงการจัดการขยะ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 05.08 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
79
การประชุมผู้ปกครอง เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 03.16 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
80
คณะครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน เข้ารับการฝึกอบรมทางไกล โครงการบูรณาการส
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 03.09 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
81
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเกวียน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 03.05 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
82
คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้ารับการฝึกอบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 02.51 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
83
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 มีนาคม 2560 14.15 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
84
นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกวียน เข้ารับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดคำขวัญ การประกวดวาดภาพ และการประกวดหนั
(วันที่ 16 มีนาคม 2560 14.12 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
85
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน เข้ารับการอบรมโครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด
(วันที่ 16 มีนาคม 2560 14.06 น./อ่าน 526)
ข่าวกิจกรรม
86
การประเมินการจัดการเรียนการสอน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 16 มีนาคม 2560 14.02 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
87
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
(วันที่ 16 มีนาคม 2560 13.58 น./อ่าน 947)
ข่าวกิจกรรม
88
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 14 มีนาคม 2560 16.07 น./อ่าน 1394)
ข่าวกิจกรรม
89
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2560
(วันที่ 14 มีนาคม 2560 16.04 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
90
ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกวียน เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอาหารไทย
(วันที่ 14 มีนาคม 2560 16.01 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
91
กิจกรรมทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคารพวงชมพู)
(วันที่ 14 มีนาคม 2560 15.57 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
92
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเกวียน อวยพรปีใหม่ให้กับนักเรียน
(วันที่ 14 มีนาคม 2560 15.55 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
93
อวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2560
(วันที่ 14 มีนาคม 2560 15.52 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
94
พิธีส่งท่านรองสุภาวิตา สังข์อ่อน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปลาโด
(วันที่ 14 มีนาคม 2560 15.47 น./อ่าน 681)
ข่าวกิจกรรม
95
กิจกรรมทัศนศึกษา
(วันที่ 14 มีนาคม 2560 15.44 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
96
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จ.จันทบุรี
(วันที่ 14 มีนาคม 2560 15.38 น./อ่าน 539)
ข่าวกิจกรรม
97
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน เข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
(วันที่ 14 มีนาคม 2560 15.33 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
98
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกียน ในโครงการครู D.A.R.E
(วันที่ 14 มีนาคม 2560 15.30 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
99
บริษัทเครื่องดื่มโอวันตินจัดกิจกรรม และมอบเครื่องดื่มโอวัลตินให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 14 มีนาคม 2560 15.28 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
100
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 14 มีนาคม 2560 15.23 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
101
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2559
(วันที่ 14 มีนาคม 2560 15.20 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
102
การแข่งขันกิจกรรมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ป.1- ม.3 ของโรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 14 มีนาคม 2560 15.16 น./อ่าน 366)
ข่าวกิจกรรม
103
กิจกรรมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และเข้าร่วมประชุม
(วันที่ 14 มีนาคม 2560 15.11 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
104
กีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกวียน ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.06 น./อ่าน 418)
ข่าวกิจกรรม
105
ประเมินกิจกรรมอาเซียน ชุมนุมเรารักอาเซียน
(วันที่ 30 สิงหาคม 2559 09.59 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
106
ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 30 สิงหาคม 2559 09.50 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
107
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom Meeting 1/2559
(วันที่ 24 สิงหาคม 2559 11.53 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
108
พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเกียน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2559 14.47 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
109
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 13.44 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
110
จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 09.15 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม
111
นำเสนอ Best Practice โรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภาคตะวันออก
(วันที่ 03 สิงหาคม 2559 11.05 น./อ่าน 461)
ข่าวกิจกรรม
112
กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 23.06 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
113
ประเมินโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 23.01 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
114
ไอทีคลินิคเคลื่อนที่
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 20.37 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
115
โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนท่าเกวียน
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 20.31 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
116
รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดนวัตกรรมที่เป็นเลิศ Best Practices
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 13.52 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม
117
แห่เทียนพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 12.59 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
118
ตรวจสุขภาพฟันและเคลือบร่องฟัน
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 14.37 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
119
อบรมโครงการวิถีเกษตรอินทรีย์สู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนให้กับนักเรียนและชุมชน
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 13.18 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
120
การประกวดนวัตกรรมที่เป็นเลิศ "พวงหรีด ดอกไม้จันทน์"
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 15.05 น./อ่าน 2144)
ข่าวกิจกรรม
121
การจัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา2559
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 10.38 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
122
พิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 09.23 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
123
26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 15.12 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
124
26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 14.59 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
125
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 14.02 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
126
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกวียน ร่วมกันเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 12.43 น./อ่าน 1309)
ข่าวกิจกรรม
127
นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ได้รับการสาธิตการสอนแบบ Stem ศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 12.33 น./อ่าน 1974)
ข่าวกิจกรรม
128
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกวียน เข้าวัดฟังธรรมและเวียนเทียน
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 12.27 น./อ่าน 665)
ข่าวกิจกรรม
129
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน จัดอบรมภาษาอังกฤษ
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 12.21 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
130
คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเกวียนร่วมฟังการประชุมถ่ายทอดสด
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 12.12 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
131
11-12 พฤษภาคม 2559 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 12.04 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
132
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1
(วันที่ 11 มีนาคม 2559 10.23 น./อ่าน 1027)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
133
สัปดาห์ส่งเสริมอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 01 มีนาคม 2559 23.05 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
134
การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2/2558
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 14.40 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
135
เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 10.04 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
136
งานสืบสานการศึกษาชาวเหลืองแดง
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 09.58 น./อ่าน 308)
ข่าวกิจกรรม
137
ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 09.30 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
138
เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.3 ณ โครงการที่ราบเชิงเขาสระแก้ว - ปราจีนบุรี (ท่ากะบาก)
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 09.15 น./อ่าน 918)
ข่าวกิจกรรม
139
ผ้าป่าการศึกษา
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 09.09 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
140
เดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1-2
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 08.52 น./อ่าน 2055)
ข่าวกิจกรรม
141
โรงเรียนบ้านท่าเกวียนร่วมเดินขบวนและแข่งกีฬาเนื่องในสัปดาห์วันครู
(วันที่ 18 มกราคม 2559 10.24 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
142
โรงเรียนบ้านท่าเกวียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 18 มกราคม 2559 10.19 น./อ่าน 340)
ข่าวกิจกรรม
143
อวยพรปีใหม่ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 30 ธันวาคม 2558 13.38 น./อ่าน 638)
ข่าวกิจกรรม
144
การติวโอเน็ตโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายไตรมิตร
(วันที่ 30 ธันวาคม 2558 13.28 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
145
กิจกรรม Bike for Dad และจุดเทียนชัยร่วมกับ อบต.ท่าเกวียน
(วันที่ 30 ธันวาคม 2558 13.21 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
146
พิธีถวายราชสดุดีพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ
(วันที่ 30 ธันวาคม 2558 13.06 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
147
ต้อนรับ ผอ.วารินทร์ เสมาล้อม รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 30 ธันวาคม 2558 12.52 น./อ่าน 287)
ข่าวกิจกรรม
148
ประกาศผลสอบและการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(วันที่ 25 ธันวาคม 2558 11.16 น./อ่าน 250)
ข่าวประชาสัมพันธ์
149
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
(วันที่ 21 ธันวาคม 2558 10.25 น./อ่าน 368)
ข่าวประชาสัมพันธ์
150
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 16.00 น./อ่าน 227)
ข่าวประชาสัมพันธ์
151
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน จัดกิจกรรม Classroom metting
(วันที่ 26 สิงหาคม 2558 09.22 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
152
กิจกรรมศุนย์อาเซียน กลุ่มเครือข่ายไตรมิตร
(วันที่ 17 สิงหาคม 2558 11.21 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
153
กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 14.05 น./อ่าน 988)
ข่าวกิจกรรม
154
เดินรณรงค์เพื่อป้องกันไข้เลือดออกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลท่าเกวียน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2558 09.19 น./อ่าน 279)
ข่าวกิจกรรม
155
กิจกรรมแห่เข้าพรรษา
(วันที่ 04 สิงหาคม 2558 09.05 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
156
ค่ายคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา
(วันที่ 04 สิงหาคม 2558 08.45 น./อ่าน 386)
ข่าวกิจกรรม
157
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 14.07 น./อ่าน 443)
ข่าวกิจกรรม
158
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 14.03 น./อ่าน 1416)
ข่าวกิจกรรม
159
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 13.17 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
160
กิจกรรม 4ดี วิถีพอเพียง
(วันที่ 09 มิถุนายน 2558 10.52 น./อ่าน 1377)
ข่าวกิจกรรม
161
ทหารมาช่วยพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 09 มิถุนายน 2558 10.38 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
162
กิจกรรมค่าย ม.1 สัมพันธ์
(วันที่ 09 มิถุนายน 2558 10.16 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
163
ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 09 มิถุนายน 2558 10.04 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
164
แสดงละคร พระเวสสันดรชาดกร่วมกับชุมชน
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2558 09.02 น./อ่าน 1248)
ข่าวกิจกรรม
165
เดินทางไกลลูกเสือ ชั้น ม.1,ม.2
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2558 08.54 น./อ่าน 285)
ข่าวกิจกรรม
166
กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายไตรมิตร กีฬาวันครู ประจำปี 2558
(วันที่ 13 มกราคม 2558 10.49 น./อ่าน 928)
ข่าวกิจกรรม
167
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 13 มกราคม 2558 10.41 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
168
อวยพรปีใหม่ให้กับคณะครู เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558
(วันที่ 06 มกราคม 2558 10.15 น./อ่าน 408)
ข่าวกิจกรรม
169
งานสืบสานการศึกษาชาวเหลืองแดงโรงเรียนบ้านท่าเกวียน ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 29 ธันวาคม 2557 15.29 น./อ่าน 659)
ข่าวกิจกรรม
170
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 29 ธันวาคม 2557 15.14 น./อ่าน 540)
ข่าวกิจกรรม
171
แจ้งความประสงค์ขอรับรูปถ่ายของศิษย์เก่า
(วันที่ 25 ธันวาคม 2557 14.35 น./อ่าน 209)
ข่าวประชาสัมพันธ์
172
5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร
(วันที่ 11 ธันวาคม 2557 13.27 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
173
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 08 ธันวาคม 2557 08.59 น./อ่าน 497)
ข่าวกิจกรรม
174
คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเกวียนร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
(วันที่ 03 ธันวาคม 2557 14.46 น./อ่าน 310)
ข่าวกิจกรรม
175
ร่วมลงนามถวายพระพรลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานต้นสังกัด
(วันที่ 02 ธันวาคม 2557 09.18 น./อ่าน 168)
ข่าวประชาสัมพันธ์
176
จำหน่ายเสื้อคืนสู่เหย้า โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ประจำปี 2557
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 13.39 น./อ่าน 2481)
ข่าวประชาสัมพันธ์
177
วันวชิราวุธ
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 10.17 น./อ่าน 411)
ข่าวกิจกรรม
178
ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 11.20 น./อ่าน 493)
ข่าวประชาสัมพันธ์
179
กิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(วันที่ 01 กันยายน 2557 09.43 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
180
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่1/2557
(วันที่ 28 สิงหาคม 2557 13.40 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
181
ศึกษาดูงานโครงงานพัฒนาบุคลกร
(วันที่ 28 สิงหาคม 2557 13.37 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
182
จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
(วันที่ 13 สิงหาคม 2557 16.00 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
183
โครงการโรงเรียนดีประจำตำบลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 10.00 น./อ่าน 281)
ข่าวกิจกรรม
184
ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 09.56 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
185
จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 13.37 น./อ่าน 459)
ข่าวกิจกรรม
186
โครงการอบรมผู้ปกครองระดับชั้นประฐมวัย
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 09.25 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
187
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน จัดกิจกรรม 5 ส
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 09.18 น./อ่าน 488)
ข่าวกิจกรรม
188
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันในชุมชน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 09.10 น./อ่าน 586)
ข่าวกิจกรรม
189
พิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2557 14.31 น./อ่าน 380)
ข่าวกิจกรรม
190
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2557 14.22 น./อ่าน 428)
ข่าวกิจกรรม
191
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน พศ. 2557
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2557 14.14 น./อ่าน 1722)
ข่าวกิจกรรม
192
การอบรม เรื่อง เพศศึกษา
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2557 14.10 น./อ่าน 511)
ข่าวกิจกรรม
193
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 16 มิถุนายน 2557 16.06 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
194
วันเด็ก ประจำปี 2557
(วันที่ 11 มกราคม 2557 11.28 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
195
สวัสดีปีใหม่ 2557
(วันที่ 11 มกราคม 2557 11.25 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
196
งานสืบสานการศึกษาชาวเหลืองแดงและงานทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 04 มกราคม 2557 12.40 น./อ่าน 417)
ข่าวกิจกรรม
197
สัปดาห์ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 20 ธันวาคม 2556 15.45 น./อ่าน 453)
ข่าวกิจกรรม
198
วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์
(วันที่ 17 ธันวาคม 2556 14.27 น./อ่าน 1325)
ข่าวกิจกรรม
199
"ไตรมิตรเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2556
(วันที่ 17 ธันวาคม 2556 14.24 น./อ่าน 1262)
ข่าวกิจกรรม
200
จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2556 13.09 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
201
โรงเรียนบ้านท่าเกวียนได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 01 ตุลาคม 2556 14.17 น./อ่าน 249)
ข่าวกิจกรรม
202
ประชุมผู้ปกครองประจำชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
(วันที่ 01 ตุลาคม 2556 13.44 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
203
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สร้างสรรค์งานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(วันที่ 08 กันยายน 2556 10.26 น./อ่าน 2244)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
204
จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน กลุ่มเครือข่ายไตรมิตร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2556 15.34 น./อ่าน 516)
ข่าวกิจกรรม
205
โรงเรียนบ้านท่าเกวียนมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2556 11.43 น./อ่าน 228)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
206
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
(วันที่ 10 สิงหาคม 2556 10.00 น./อ่าน 3376)
ข่าวกิจกรรม
207
สัปดาห์อาเซียน 7-9 สิงหาคม พ.ศ. 2556
(วันที่ 08 สิงหาคม 2556 09.56 น./อ่าน 952)
ข่าวกิจกรรม
208
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประำจำปี 2556
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 12.59 น./อ่าน 556)
ข่าวกิจกรรม