ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านเขาจาน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 ธันวาคม 2561 16.37 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
2
กีฬากลุ่มไตรมิตรเกม
(วันที่ 24 ธันวาคม 2561 15.36 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
3
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 19 ธันวาคม 2561 13.41 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
4
กีฬาสี ภาคเรีนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเขาจาน
(วันที่ 14 ธันวาคม 2561 16.06 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 14 ธันวาคม 2561 16.02 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษกับครูอาสาแลกเปลี่ยนนานาชาติ
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 16.24 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
7
เมล็ดพันธุ์พิทักษ์โลก ตอน คลินิกเด็กหัวหมอ ในโครงการมหิงสาสายสืบ โรงเรียนบ้านเขาจาน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 16.01 น./อ่าน 82)
วีดีทัศน์จาก Youtube
8
หนังสั้นเรื่อง สาย
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 15.57 น./อ่าน 49)
วีดีทัศน์จาก Youtube
9
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนบ้านเขาจาน
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 10.19 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
10
โรงเรียนบ้านเขาจาน ชนะเลิศประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติดระดับชั้นมัธยมศึกษา
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 10.47 น./อ่าน 63)
วีดีทัศน์จาก Youtube
11
ขอขอบพระคุณผู้ใจดีทุกท่าน ที่เข้ามาบริจาคอุปกรณ์การเรียน สิ่งของจำเป้นต่าง ๆ ให้นักเรียนโรงเรียนบ้าน
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 10.44 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
เลือกตั้งประธานนักเรียน
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 10.32 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
13
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 09.14 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
14
วันสุนทรภู่
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 14.52 น./อ่าน 1584)
ข่าวกิจกรรม