ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านคลองมะนาว


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันมาฆบูชา 2564
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 10.56 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 21.36 น./อ่าน 44)
3
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 21.34 น./อ่าน 20)
4
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 21.20 น./อ่าน 63)
5
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 21.57 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2563
(วันที่ 08 มกราคม 2563 23.24 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
7
ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองพัฒนาราม
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 14.14 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
8
ย้ายข้าราชการครู
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 11.36 น./อ่าน 137)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 11.34 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม