ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านคลองมะนาว


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 21.36 น./อ่าน 7)
2
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 21.34 น./อ่าน 3)
3
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 21.20 น./อ่าน 23)
4
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 21.57 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2563
(วันที่ 08 มกราคม 2563 23.24 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
6
ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองพัฒนาราม
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 14.14 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
7
ย้ายข้าราชการครู
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 11.36 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 11.34 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม