ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 09 มกราคม 2563 13.21 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ส.ไทยเสรีฯ3
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 14.28 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กีฬากลุ่มทศบูรพา 2562
(วันที่ 21 ธันวาคม 2562 10.18 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
4
วิ่ง 31 ขา ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
(วันที่ 14 ธันวาคม 2559 14.05 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ปี 2559
(วันที่ 01 ธันวาคม 2559 09.41 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
6
กนอ.เยี่ยมโรงเรียน 29 พ.ย. 59
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 09.40 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
(วันที่ 29 กันยายน 2559 22.23 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 12.29 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมพัฒนาชุมชน
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 21.22 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม
10
การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 11.14 น./อ่าน 209)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 10.50 น./อ่าน 129)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 10.50 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
แห่เทียนพรรษา 2559
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 10.23 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
14
คุณหมอตรวจสุขภาพปากและฟัน ชั้น ม.1
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 13.50 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
15
กองกำลังบูรพาอบรมนักเรียน
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 13.46 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
16
การประเมินโรงเรียนสุจริต 12 ก.ค. 2559
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 14.31 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ ๑ อาชีพ
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 21.45 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
18
มอบถังน้ำดื่ม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 13.19 น./อ่าน 175)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2559 14.55 น./อ่าน 1578)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 10.04 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
21
ซ้อมสวนสนาม
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 14.54 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
22
วันสุนทรภู่
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 11.18 น./อ่าน 898)
ข่าวกิจกรรม
23
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 11.11 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
24
อบรม SMSS และ EMIS
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 10.54 น./อ่าน 236)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
มอบหนังสือ
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 09.45 น./อ่าน 152)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
รับเช็คโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 14.12 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
กิจกรรมสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือไทย
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 14.08 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2557 12.00 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2557
(วันที่ 26 มิถุนายน 2557 14.51 น./อ่าน 493)
ข่าวกิจกรรม
30
รณรงค์ต่อต้นยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2557 13.57 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
31
ค่ายเยาวชนทางสายใหม่
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 12.15 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
32
กีฬากลุ่มทศบูรพา
(วันที่ 21 มีนาคม 2557 10.57 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
33
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 21 มีนาคม 2557 10.46 น./อ่าน 292)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี
(วันที่ 21 มีนาคม 2557 10.34 น./อ่าน 388)
ข่าวกิจกรรม
35
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ
(วันที่ 21 มีนาคม 2557 10.26 น./อ่าน 311)
ข่าวกิจกรรม
36
ขอขอบคุณ
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 09.22 น./อ่าน 378)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
ประเมินการอ่าน การเขียน ชั้น ป.๑ และ ป.๒
(วันที่ 27 มกราคม 2557 14.21 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
(วันที่ 13 มกราคม 2557 11.40 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗
(วันที่ 06 มกราคม 2557 11.06 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
40
ส.ค.ส.๒๕๕๗
(วันที่ 02 มกราคม 2557 15.07 น./อ่าน 2200)
ข่าวกิจกรรม
41
ส.ค.ส.๒๕๕๗
(วันที่ 02 มกราคม 2557 14.52 น./อ่าน 242)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
อบรมอาสาป้องกันยาเสพติด (รสปช.รุ่น ๑)
(วันที่ 02 มกราคม 2557 08.57 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
43
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๓ ณ จังหวัดเพชรบุรี
(วันที่ 02 มกราคม 2557 08.50 น./อ่าน 257)
ข่าวกิจกรรม
44
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 19 ธันวาคม 2556 12.59 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
บาดาลโรงเรียน
(วันที่ 17 ธันวาคม 2556 12.26 น./อ่าน 521)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
รับบริจาคพันธุ์ต้นมะเขือ
(วันที่ 17 ธันวาคม 2556 11.46 น./อ่าน 217)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
ก่อสร้างรั้วโรงเรียน
(วันที่ 17 ธันวาคม 2556 11.42 น./อ่าน 335)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรมโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน
(วันที่ 17 ธันวาคม 2556 11.24 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
49
ประชุมวางแผนเตรียมงาน
(วันที่ 17 ธันวาคม 2556 11.16 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
50
ร่วมงานราตรีร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ 5 ธันวามหาราช
(วันที่ 10 ธันวาคม 2556 21.44 น./อ่าน 278)
ข่าวกิจกรรม
51
เยี่ยมชมการเตรียมงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 06 ธันวาคม 2556 13.28 น./อ่าน 202)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
(วันที่ 06 ธันวาคม 2556 12.36 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
53
สรุปตัวแทนเขตแข่งขันระดับภาค
(วันที่ 04 ธันวาคม 2556 13.20 น./อ่าน 196)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2556 12.32 น./อ่าน 177)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2556 12.25 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 11.19 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
57
แข่งขันวิ่ง 31 ขา
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 11.04 น./อ่าน 1068)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
(วันที่ 08 ตุลาคม 2556 10.44 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
59
ประชุมร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย อรัญประเทศ ADP
(วันที่ 17 กันยายน 2556 15.32 น./อ่าน 550)
ข่าวกิจกรรม
60
“ ครูดีในดวงใจ” นางเรืองไร คงพันทระ
(วันที่ 10 กันยายน 2556 15.47 น./อ่าน 7312)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางเรืองไร คงพันทระ
(วันที่ 10 กันยายน 2556 15.42 น./อ่าน 478)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางเอมสิรี สมใจ
(วันที่ 03 กันยายน 2556 16.34 น./อ่าน 443)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางมัชฌิมา ด่านจิตร์ตรง
(วันที่ 03 กันยายน 2556 11.28 น./อ่าน 606)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
64
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสาวปรานี ศรีพิศ
(วันที่ 03 กันยายน 2556 11.16 น./อ่าน 430)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
65
การประเมินสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
(วันที่ 28 สิงหาคม 2556 15.58 น./อ่าน 381)
ข่าวกิจกรรม
66
ร่วมงานเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐิจพอเพียง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2556 22.13 น./อ่าน 410)
ข่าวกิจกรรม
67
ประชุมวางแผนเตรียมรับการประเมิน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2556 21.59 น./อ่าน 198)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
อบรมสร้างเกมสามมิติ KODU
(วันที่ 26 สิงหาคม 2556 15.48 น./อ่าน 388)
ข่าวกิจกรรม
69
กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2556
(วันที่ 26 สิงหาคม 2556 14.32 น./อ่าน 347)
ข่าวกิจกรรม