ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วิ่ง 31 ขา ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
(วันที่ 14 ธันวาคม 2559 14.05 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ปี 2559
(วันที่ 01 ธันวาคม 2559 09.41 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
3
กนอ.เยี่ยมโรงเรียน 29 พ.ย. 59
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 09.40 น./อ่าน 95)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
(วันที่ 29 กันยายน 2559 22.23 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 12.29 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมพัฒนาชุมชน
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 21.22 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
7
การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 11.14 น./อ่าน 183)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 10.50 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 10.50 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
แห่เทียนพรรษา 2559
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 10.23 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
11
คุณหมอตรวจสุขภาพปากและฟัน ชั้น ม.1
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 13.50 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
12
กองกำลังบูรพาอบรมนักเรียน
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 13.46 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
13
การประเมินโรงเรียนสุจริต 12 ก.ค. 2559
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 14.31 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ ๑ อาชีพ
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 21.45 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
15
มอบถังน้ำดื่ม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 13.19 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2559 14.55 น./อ่าน 1515)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 10.04 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
18
ซ้อมสวนสนาม
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 14.54 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
19
วันสุนทรภู่
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 11.18 น./อ่าน 845)
ข่าวกิจกรรม
20
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 11.11 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
21
อบรม SMSS และ EMIS
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 10.54 น./อ่าน 227)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
มอบหนังสือ
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 09.45 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
รับเช็คโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 14.12 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
กิจกรรมสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือไทย
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 14.08 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2557 12.00 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2557
(วันที่ 26 มิถุนายน 2557 14.51 น./อ่าน 478)
ข่าวกิจกรรม
27
รณรงค์ต่อต้นยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2557 13.57 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
28
ค่ายเยาวชนทางสายใหม่
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 12.15 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
29
กีฬากลุ่มทศบูรพา
(วันที่ 21 มีนาคม 2557 10.57 น./อ่าน 310)
ข่าวกิจกรรม
30
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 21 มีนาคม 2557 10.46 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี
(วันที่ 21 มีนาคม 2557 10.34 น./อ่าน 363)
ข่าวกิจกรรม
32
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ
(วันที่ 21 มีนาคม 2557 10.26 น./อ่าน 309)
ข่าวกิจกรรม
33
ขอขอบคุณ
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 09.22 น./อ่าน 375)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
ประเมินการอ่าน การเขียน ชั้น ป.๑ และ ป.๒
(วันที่ 27 มกราคม 2557 14.21 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
(วันที่ 13 มกราคม 2557 11.40 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗
(วันที่ 06 มกราคม 2557 11.06 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
37
ส.ค.ส.๒๕๕๗
(วันที่ 02 มกราคม 2557 15.07 น./อ่าน 2091)
ข่าวกิจกรรม
38
ส.ค.ส.๒๕๕๗
(วันที่ 02 มกราคม 2557 14.52 น./อ่าน 214)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
อบรมอาสาป้องกันยาเสพติด (รสปช.รุ่น ๑)
(วันที่ 02 มกราคม 2557 08.57 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
40
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๓ ณ จังหวัดเพชรบุรี
(วันที่ 02 มกราคม 2557 08.50 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
41
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 19 ธันวาคม 2556 12.59 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
บาดาลโรงเรียน
(วันที่ 17 ธันวาคม 2556 12.26 น./อ่าน 500)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
รับบริจาคพันธุ์ต้นมะเขือ
(วันที่ 17 ธันวาคม 2556 11.46 น./อ่าน 190)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
ก่อสร้างรั้วโรงเรียน
(วันที่ 17 ธันวาคม 2556 11.42 น./อ่าน 321)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน
(วันที่ 17 ธันวาคม 2556 11.24 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
46
ประชุมวางแผนเตรียมงาน
(วันที่ 17 ธันวาคม 2556 11.16 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
47
ร่วมงานราตรีร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ 5 ธันวามหาราช
(วันที่ 10 ธันวาคม 2556 21.44 น./อ่าน 266)
ข่าวกิจกรรม
48
เยี่ยมชมการเตรียมงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 06 ธันวาคม 2556 13.28 น./อ่าน 200)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
(วันที่ 06 ธันวาคม 2556 12.36 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
50
สรุปตัวแทนเขตแข่งขันระดับภาค
(วันที่ 04 ธันวาคม 2556 13.20 น./อ่าน 196)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2556 12.32 น./อ่าน 177)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2556 12.25 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 11.19 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
54
แข่งขันวิ่ง 31 ขา
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 11.04 น./อ่าน 1049)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
(วันที่ 08 ตุลาคม 2556 10.44 น./อ่าน 272)
ข่าวกิจกรรม
56
ประชุมร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย อรัญประเทศ ADP
(วันที่ 17 กันยายน 2556 15.32 น./อ่าน 540)
ข่าวกิจกรรม
57
“ ครูดีในดวงใจ” นางเรืองไร คงพันทระ
(วันที่ 10 กันยายน 2556 15.47 น./อ่าน 7014)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
58
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางเรืองไร คงพันทระ
(วันที่ 10 กันยายน 2556 15.42 น./อ่าน 419)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
59
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางเอมสิรี สมใจ
(วันที่ 03 กันยายน 2556 16.34 น./อ่าน 414)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางมัชฌิมา ด่านจิตร์ตรง
(วันที่ 03 กันยายน 2556 11.28 น./อ่าน 581)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสาวปรานี ศรีพิศ
(วันที่ 03 กันยายน 2556 11.16 น./อ่าน 385)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
62
การประเมินสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
(วันที่ 28 สิงหาคม 2556 15.58 น./อ่าน 369)
ข่าวกิจกรรม
63
ร่วมงานเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐิจพอเพียง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2556 22.13 น./อ่าน 400)
ข่าวกิจกรรม
64
ประชุมวางแผนเตรียมรับการประเมิน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2556 21.59 น./อ่าน 186)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
อบรมสร้างเกมสามมิติ KODU
(วันที่ 26 สิงหาคม 2556 15.48 น./อ่าน 376)
ข่าวกิจกรรม
66
กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2556
(วันที่ 26 สิงหาคม 2556 14.32 น./อ่าน 344)
ข่าวกิจกรรม