ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 272 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ปี2563
(วันที่ 05 ธันวาคม 2563 14.41 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
2
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2563
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 15.42 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
3
ยินดีต้อนรับคุณครูกรนิกา ไวยารัตน์
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 08.40 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
4
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
(วันที่ 23 ตุลาคม 2563 10.44 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพดี ชีวีมีสุข
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 15.26 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
6
กลุ่มจักรยานวินเทจ อำเภออรัญประเทศทำความดีพื่อพ่อ มอบลูกฟุตบอลฯ
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 15.01 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
7
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไท-ญ้อ ปี2563
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 09.31 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
8
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสมพร สรวลสันต์
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.30 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวดารณี ยมศรีทัศน์
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.28 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวศิริพร คงทน
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.27 น./อ่าน 8)
11
คู่มือปฏิบัติงาน นายสะอาด เชื้อชาติ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.25 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวแสงอรุณ ดอกยี่สูญ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.23 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
คู่มือปฏิบัติงาน สุพัตรา กะการดี
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.21 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาววรลักษณ์ กอนเสน
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.20 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
คู่มือปฏิบัติงาน นายทิรพงษ์ โมห้างหว้า
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.18 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
คู่มือปฏิบัติงาน นางมณีพร จันทราวุฒฺ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.16 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาววรรณจนา รุนสีงาม
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.15 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
คู่มือปฏิบัติงาน นางปานทิพย์ ปักษินศิริ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.13 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
คู่มือปฏิบัติงาน นางอภิญญา อิ่มเสมอ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.11 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
คู่มือปฏิบัติงาน นางปุณิกา พูนเขตรวิทย์
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.09 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
คู่มือปฏิบัติงาน นางสุพัตรา ยิ่งสุข
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.07 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
คู่มือปฏิบัติงาน นางนภัค ดวงจันทร์โชติ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.04 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
คู่มือปฏิบัติงาน นายวสันต์ เผือกพันธ์
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.02 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
คู่มือปฏิบัติงาน นางธันยนันท์ จันทราประทักษ์
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.00 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
คู่มือปฏิบัติงาน นายเธียรชัย เกตุเรืองโรจน์
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.57 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
คู่มือปฏิบัติงาน นายมั่น จันทร์ชู
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.53 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
คู่มือปฏิบัติงาน นายพูนสวัสดิ์ จันทราวุฒิ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.51 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 14 กันยายน 2563 11.46 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O17 E-Service
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.40 น./อ่าน 35)
30
O9 Social Network
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.59 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
ถาม-ตอบ Q&A
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.47 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.36 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.35 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.34 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.33 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.31 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.30 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.29 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.27 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.27 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.26 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.25 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.24 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.23 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.19 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.16 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.11 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O4 : แผนพัฒนาหน่วยงาน
(วันที่ 29 สิงหาคม 2563 13.44 น./อ่าน 93)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
โครงการดนตรีสีขาว ประจำปี 2563
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 13.07 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
50
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.13 น./อ่าน 92)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.13 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.12 น./อ่าน 88)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.12 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.11 น./อ่าน 115)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.11 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.11 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.10 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.09 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.09 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.08 น./อ่าน 83)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.08 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.08 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.08 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.07 น./อ่าน 86)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.07 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.07 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.04 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.04 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.03 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.03 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.03 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.02 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.02 น./อ่าน 73)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.02 น./อ่าน 20)
75
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.02 น./อ่าน 124)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.01 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.01 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 09.59 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 09.58 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
80
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 09.58 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
81
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 15.08 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
82
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 14.57 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
83
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 14.27 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
84
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 10.49 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
85
รายงานการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี2563
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 10.37 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
86
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 10.21 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
87
การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563)
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 12.43 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
88
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 12.03 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
89
วัฒนธรรมองค์ OKS
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 16.11 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
90
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 15.22 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
91
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 15.06 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
92
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 15.01 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
93
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี2563
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 14.56 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
94
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 14.53 น./อ่าน 15)
95
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 14.34 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
96
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือนปี2563
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 14.27 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
97
รายงานการจัดการเรียนร้องเรียน63
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 13.11 น./อ่าน 124)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
98
ระเบียบวาระการประชุม ปี2563
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 12.49 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
99
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี2563
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.55 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
100
แผนป้องกันการทุจริจ ปี2563
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 14.27 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
101
แนะนำโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 14.06 น./อ่าน 16)
วีดีทัศน์จาก Youtube
102
เพลงมาร์ชอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.56 น./อ่าน 19)
วีดีทัศน์จาก Youtube
103
ประกาศเจตจำนงโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส Spirit OKS
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 10.19 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
104
บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (MOU)
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 15.29 น./อ่าน 135)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
105
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 15.23 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
106
One Stop Service
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 14.14 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
107
แผนปฏิบัติการ ปี 63
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 13.11 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
108
รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 62
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 13.07 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
109
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 12.38 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
110
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 12.12 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
111
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ปี2563
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 11.26 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
112
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 11.16 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
113
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี2563
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 07.59 น./อ่าน 47)
วีดีทัศน์จาก Youtube
114
การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 10.19 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
115
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุม ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2563 12.08 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
116
รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 09.45 น./อ่าน 103)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
117
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่องแนวปฏิบัติในการติดต่อกับโรงเรียน ตามมารการป้องกัน Covid-19
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 09.29 น./อ่าน 104)
ข่าวประชาสัมพันธ์
118
กิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมไทยญ้อคลองน้ำใส
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 10.28 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
119
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ เ
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 11.26 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
120
กีฬามัธยมสัมพันธ์ ครั้งที่ 18
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 10.41 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
121
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ที่เสียสละ
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 20.21 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
122
คณะกรรมการนิเทศโรงเรียนการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(วันที่ 21 มกราคม 2563 09.20 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
123
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
(วันที่ 15 มกราคม 2563 12.56 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
124
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
(วันที่ 15 มกราคม 2563 12.52 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
125
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 มกราคม 2563 12.47 น./อ่าน 1908)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
126
ประกาศผลการจัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล
(วันที่ 15 มกราคม 2563 12.42 น./อ่าน 77)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
127
แผนปฏิบัติการ ปี 62
(วันที่ 15 มกราคม 2563 12.26 น./อ่าน 150)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
128
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน โรงเรียนอพป.คลองน้ำ
(วันที่ 15 มกราคม 2563 09.10 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
129
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
(วันที่ 15 มกราคม 2563 09.01 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
130
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี2561
(วันที่ 15 มกราคม 2563 08.53 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
131
รายงานผลการบริหารงานบุคคล61
(วันที่ 14 มกราคม 2563 13.52 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
132
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 14 มกราคม 2563 13.50 น./อ่าน 105)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
133
รายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันที่ 14 มกราคม 2563 12.57 น./อ่าน 147)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
134
ประกาศบทบาทภาระหน้าที่และช่องทางติดต่อกับครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 12.47 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
135
แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 12.06 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
136
แนวดำเนินการให้บริการประชาชน ของ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 11.59 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
137
รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 11.34 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
138
ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
(วันที่ 14 มกราคม 2563 11.19 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
139
การมอบหมายหน้าที่ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา ปี2562
(วันที่ 14 มกราคม 2563 11.15 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
140
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดจ้างจัดทำป้ายโรงเรียนสุจริตต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.55 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
141
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.42 น./อ่าน 121)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
142
แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.39 น./อ่าน 115)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
143
สาระสำคัญของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.10 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
144
ส่วนที่ 4 การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.09 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
145
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง หลักปฏิบัติเพื่อสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.06 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
146
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.03 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
147
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.02 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
148
บัญชีลงนามรับทราบประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.00 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
149
แนวดำเนินการ เพื่อการสนองเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.58 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
150
ดัชนีความโปร่งใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.56 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
151
ประกาศเจตจำนงค์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.50 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
152
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.49 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
153
รายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ประจำปี ๒๕๖๑
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.47 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
154
บันทึกข้อความ รายงานผลการปฏิบัติเรื่องการร้องเรียน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.43 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
155
บันทึกการรับเรื่อง จากตู้รับความคิดเห็น
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.39 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
156
คู่มือสำหรับประชาชน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.30 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
157
แผนบริหารความเสี่ยง ตามกรอบภารกิจหลักในการบริหาร โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.21 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
158
บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2562
(วันที่ 13 มกราคม 2563 13.40 น./อ่าน 105)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
159
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 62
(วันที่ 13 มกราคม 2563 13.39 น./อ่าน 87)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
160
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สวัสดีปีใหม่ 2563
(วันที่ 07 มกราคม 2563 10.24 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
161
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแแห่งชาติ 2563
(วันที่ 07 มกราคม 2563 10.14 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
162
ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เน
(วันที่ 03 มกราคม 2563 13.29 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
163
ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เน
(วันที่ 03 มกราคม 2563 13.28 น./อ่าน 17)
164
ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เน
(วันที่ 03 มกราคม 2563 13.21 น./อ่าน 4)
165
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2562
(วันที่ 03 มกราคม 2563 13.05 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
166
แบบบันทึกการกำกับติดตาม นิเทศการปฏิบัติงาน โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 09.39 น./อ่าน 235)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
167
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน2562
(วันที่ 17 กันยายน 2562 12.42 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
168
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 17 กันยายน 2562 12.38 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
169
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 13 กันยายน 2562 09.48 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
170
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 04 กันยายน 2562 09.05 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
171
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 04 กันยายน 2562 08.50 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
172
ขอเชิญศิษย์เก่าพบปะสังสรรค์ รวมพลังในงาน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 08.45 น./อ่าน 142)
ข่าวประชาสัมพันธ์
173
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2562
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 12.36 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
174
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.18 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
175
วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.05 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
176
ร้านค้า Orporpo Shop
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 15.36 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
177
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 11.20 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
178
การประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 10.07 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
179
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 09.52 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
180
ค่าย “ ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 10.34 น./อ่าน 285)
ข่าวกิจกรรม
181
SAR โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 15.57 น./อ่าน 340)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
182
การมอบใบประกาศณียบัตรและทุนการศึกษาผู้สอบผ่านธรรมะศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 14.42 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
183
ร่วมรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
(วันที่ 18 มีนาคม 2562 11.20 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
184
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
(วันที่ 18 มีนาคม 2562 10.27 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
185
การอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 09.06 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
186
โครงการฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 11.00 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
187
การทัศนศึกษานอกสถานที่บูรณาการลูกเสือ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 10.44 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
188
กีฬามัธยมสัมพันธ์ ปี2561
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 10.20 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
189
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.33 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
190
โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 09.13 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
191
กิจกรรม " วันเด็กแห่งชาติ " ประจำปี 2562
(วันที่ 14 มกราคม 2562 09.22 น./อ่าน 308)
ข่าวกิจกรรม
192
โรงเรียนพอป.คลองน้ำใส จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 ธันวาคม 2561 09.46 น./อ่าน 325)
ข่าวกิจกรรม
193
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
(วันที่ 11 ธันวาคม 2561 10.33 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
194
เปิดสนามกีฬาให้คนไทยได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพร่างกายแข็งแรง
(วันที่ 11 ธันวาคม 2561 10.20 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
195
สนามสอบธรรมศึกษาโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดสอบธรรมศึกษาประจำปี 2561
(วันที่ 11 ธันวาคม 2561 10.04 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
196
ปฏิทินการดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.20 น./อ่าน 920)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
197
ปฏิทินการดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.18 น./อ่าน 349)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
198
รายละเอียดแนบท้ายข้อตกลงในการปฏิบัติงานโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ภาระงาน และเป้าหมาย
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.16 น./อ่าน 303)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
199
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 09.47 น./อ่าน 270)
ข่าวกิจกรรม
200
ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2561
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 08.08 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
201
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 06.56 น./อ่าน 178)
ข่าวประชาสัมพันธ์
202
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 06.23 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
203
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรง
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 09.38 น./อ่าน 105)
ข่าวประชาสัมพันธ์
204
ร่วมสืบสานประเพณีแห่หอปราสาทผึ้ง ประจำปี 2561
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 08.11 น./อ่าน 241)
ข่าวกิจกรรม
205
โลโก้โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 07 กันยายน 2561 16.19 น./อ่าน 458)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
206
คู่มือสำหรับประชาชน โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 23 สิงหาคม 2561 10.10 น./อ่าน 252)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
207
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 17 สิงหาคม 2561 09.19 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
208
เอกสารแนะนำโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 12.59 น./อ่าน 314)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
209
ส่วนที่ 4การติดตามประเมินรายงาน
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 12.58 น./อ่าน 139)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
210
แผนบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 12.56 น./อ่าน 147)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
211
แผนกำกับ ติดตาม นิเทศการดำเนินงาน
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 12.55 น./อ่าน 64)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
212
แนวดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 12.54 น./อ่าน 74)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
213
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ปี 2561
(วันที่ 08 สิงหาคม 2561 13.30 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
214
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 08 สิงหาคม 2561 13.22 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
215
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 10.22 น./อ่าน 116)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
216
วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 09.46 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
217
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 15.31 น./อ่าน 96)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
218
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 15.30 น./อ่าน 81)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
219
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณเเละสวนสนาม ปีการศึกษา
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 10.18 น./อ่าน 210)
ข่าวกิจกรรม
220
กิจกรรมการสร้างภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 13.49 น./อ่าน 278)
ข่าวกิจกรรม
221
กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง Project Citizen
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 13.38 น./อ่าน 2466)
ข่าวกิจกรรม
222
กองลูกเสืออพป.คลองน้ำใส เข้าร่วมxระกวดสวนสนามระดับจังหวัด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 13.15 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
223
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวิชาการ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 09.42 น./อ่าน 155)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
224
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 09.41 น./อ่าน 123)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
225
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทั่วไป โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 09.39 น./อ่าน 106)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
226
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 09.37 น./อ่าน 111)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
227
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 14.04 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
228
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 13.55 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
229
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 09.35 น./อ่าน 200)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
230
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 61
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 09.34 น./อ่าน 197)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
231
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 09.06 น./อ่าน 1351)
ข่าวกิจกรรม
232
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 08.45 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
233
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 09.38 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
234
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 เมษายน 2561 20.23 น./อ่าน 434)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
235
ลูกเสือโรงเรียนอพป.คลองน้ำใสคว้าเกียรติบัตรทอง ในการแข่งขันกิจกรรมการจัดการค่ายพักแรมระดับชาติ
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 10.35 น./อ่าน 421)
ข่าวกิจกรรม
236
กิจกรรมการอยู่ค่าย พักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 09.28 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
237
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 09.12 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
238
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
(วันที่ 03 มกราคม 2561 12.49 น./อ่าน 343)
ข่าวกิจกรรม
239
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 02.59 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม
240
การมอบเกียรติบัตรโครงงานคุณธรรมและโรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 15 ธันวาคม 2560 03.08 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
241
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสได้จัด ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 15 ธันวาคม 2560 02.48 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
242
โครงการล้านลูกล้านพลังสร้างฝันเด็กไทย
(วันที่ 08 ธันวาคม 2560 02.22 น./อ่าน 285)
ข่าวกิจกรรม
243
ผู้ใหญ่ใจดี มอบสิ่งของบริจาคให้เด็กชายอุดมทรัพย์ วิชัยรัมย์
(วันที่ 08 ธันวาคม 2560 02.09 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
244
การมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง 67 ระดับเขตพื้นที่ ฯ
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 02.48 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
245
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดสอบธรรมศึกษาประจำปี 2560 ธรรมศึกษาชั้น ตรี – โท – เอก
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 02.37 น./อ่าน 323)
ข่าวกิจกรรม
246
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ร่วมกิจกรรมแห่หอปราสาทผึ้ง
(วันที่ 10 ตุลาคม 2560 03.53 น./อ่าน 339)
ข่าวกิจกรรม
247
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 04 กันยายน 2560 02.38 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
248
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 11 สิงหาคม 2560 06.20 น./อ่าน 498)
ข่าวกิจกรรม
249
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 11 สิงหาคม 2560 05.53 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
250
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 08 สิงหาคม 2560 07.54 น./อ่าน 1569)
ข่าวประชาสัมพันธ์
251
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้นกล้าใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 02.10 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
252
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report)
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 07.16 น./อ่าน 128)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
253
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 02.12 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
254
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของคณะลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี 2560
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 03.48 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
255
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด วันสุนทรภู่
(วันที่ 27 มิถุนายน 2560 02.32 น./อ่าน 618)
ข่าวกิจกรรม
256
ค่ายศุภนิมิตคิดดีพัฒนาทักษะชีวิต
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 10.00 น./อ่าน 282)
ข่าวกิจกรรม
257
การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2560
(วันที่ 12 มิถุนายน 2560 09.25 น./อ่าน 292)
ข่าวกิจกรรม
258
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.22 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
259
เลือกตั้งประธาน(ระดับโรงเรียน) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.17 น./อ่าน 250)
ข่าวกิจกรรม
260
พระครูสุทธิจันทกิจ มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 13.54 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
261
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 05 มิถุนายน 2560 09.03 น./อ่าน 172)
ข่าวประชาสัมพันธ์
262
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดพิธีไหว้ครู
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 10.38 น./อ่าน 273)
ข่าวกิจกรรม
263
กิจกรรมขึ้นบ้านใหม่ บ้านพักครู
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 11.25 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
264
การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนเรียนอพป.คลองน้ำใส ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 09.14 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
265
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส วัดค่าสายตาให้น้อง ๆ นักเรียน
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 14.16 น./อ่าน 340)
ข่าวกิจกรรม
266
การฝึกอบรมค่ายเยาชนทางสายใหม่
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 17.00 น./อ่าน 478)
ข่าวกิจกรรม
267
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดพิธีทำบุญตักบาตรและฟังธรรม
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 10.39 น./อ่าน 181)
ข่าวประชาสัมพันธ์
268
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดพิถีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559 11.36 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
269
ประเมินนักเรียน/โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 12.07 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
270
แผนการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 03 เมษายน 2559 11.21 น./อ่าน 221)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
271
รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการที่สอดคล้องกับช่วงวัย ช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธ
(วันที่ 03 เมษายน 2559 11.17 น./อ่าน 188)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
272
รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการที่สอดคล้องกับช่วงวัย ช่วงชั้นที่ ๒
(วันที่ 03 เมษายน 2559 09.38 น./อ่าน 261)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ