ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ทาสีปรับปรุงถังน้ำเก่า
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 14.45 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
2
วันมาฆบูชา ๒๕๖๔
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 14.44 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
3
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าเสาธง
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 10.45 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
4
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่1 ประจำปี 2562
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 11.03 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
5
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
(วันที่ 28 มกราคม 2563 12.17 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
6
จัดสรรสามัคคี เกมส์ ปี 2562
(วันที่ 28 มกราคม 2563 08.49 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
7
มุทิตาจิตร ผอ.สมนึก ทะศร
(วันที่ 30 กันยายน 2562 09.52 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2562
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.58 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
9
8 สิงหาคม 2562 วันอาเซียน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 17.25 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
10
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 17.03 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 10.40 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 10.22 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 10.15 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
กำจัดลูกน้ำยุ่งลาย จากกลุ่ม อสม และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 16.54 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
15
JATSAN Academy
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 16.46 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
16
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่1 ประจำปี 2562
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 16.37 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมวันไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 16.10 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
18
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 15.48 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
19
ปัจฉินนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 เมษายน 2562 16.00 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
20
เปิดโลกการเรียนรู้โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี (Open house) ประจำปี 2561
(วันที่ 03 เมษายน 2562 15.39 น./อ่าน 40)
21
การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร
(วันที่ 03 เมษายน 2562 15.28 น./อ่าน 39)
22
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรม ลุกเสือ-เนตรนารีสามัญ
(วันที่ 03 เมษายน 2562 14.53 น./อ่าน 128)
23
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 เมษายน 2562 14.42 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
24
กรีฑา อาคเนย์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 เมษายน 2562 14.07 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
25
อบรมเทคนิคการสอน คณิตคิดเลขเร็ว กลุ่มโรงเรียนอาคเนย์
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 09.01 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
26
ทัศนศึกษาประจำภาคเรียน "2561"จังหวัดชลบุรี
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 08.41 น./อ่าน 275)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2562
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 08.26 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมปีใหม่
(วันที่ 08 มกราคม 2562 09.18 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
29
กีฬาสี โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคีเกมส์
(วันที่ 08 มกราคม 2562 09.01 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
30
คณะกรรมการตรวจนับนักเรียนแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน ปี2561
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 12.26 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
31
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.37 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
32
วันวชิราวุธ ประจำปี 2561
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.25 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
33
ประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.05 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
34
พิธีบายศรีสู่ขวัญครูใหม่
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 17.12 น./อ่าน 852)
ข่าวกิจกรรม
35
อาคเนย์วิชาการ’61
(วันที่ 11 ตุลาคม 2561 16.37 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
36
นิทรรศการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็กอ่านออกเขียนได้
(วันที่ 11 ตุลาคม 2561 16.30 น./อ่าน 1627)
ข่าวกิจกรรม
37
จิตอาสาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา & ร้อยทหารพรานที่ 1207
(วันที่ 11 ตุลาคม 2561 16.20 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
38
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน
(วันที่ 11 ตุลาคม 2561 16.15 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
39
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 20 สิงหาคม 2561 21.08 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
40
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(วันที่ 19 สิงหาคม 2561 16.16 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
41
วันสถาปนาอาเซียน ประจำปี 2561
(วันที่ 19 สิงหาคม 2561 16.07 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
42
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 19 สิงหาคม 2561 15.54 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
43
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 14.54 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
44
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 13.50 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
45
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 15.00 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
46
วันสุนทรภู่
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 13.53 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 13.08 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
48
วันไหว้ครู ประจำปี 2561
(วันที่ 17 มิถุนายน 2561 22.22 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
49
ประชุมสัมมนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 14.12 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
50
พิธีบายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 01 เมษายน 2561 13.26 น./อ่าน 392)
ข่าวกิจกรรม
51
จัดนิทรรศการ และให้การต้อนรับการตรวจราชการ ณ โรงเรียนบ้านแสนสุข
(วันที่ 17 มีนาคม 2561 15.25 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
52
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 15.54 น./อ่าน 574)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 มีนาคม 2561 19.42 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
54
OPEN HOUSE เปิดโลกวิชาการ
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 21.52 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 21.55 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
56
ศาลาทรงไทยหลังใหม่
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561 15.17 น./อ่าน 1106)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรมกีฬาสีภายใน
(วันที่ 17 มกราคม 2561 22.09 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 17 มกราคม 2561 21.44 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
59
รับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
(วันที่ 12 มกราคม 2561 19.02 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
60
"พี่ช่วยน้องแบ่งปันรอยยิ้ม" โดย กลุ่ม ธ.ค. รุ่น 12
(วันที่ 12 มกราคม 2561 18.00 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
61
รับการตรวจขั้นที่ 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
(วันที่ 03 ธันวาคม 2560 03.20 น./อ่าน 592)
ข่าวกิจกรรม
62
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 02 ธันวาคม 2560 14.26 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
63
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
(วันที่ 02 ธันวาคม 2560 13.23 น./อ่าน 2409)
ข่าวกิจกรรม
64
สืบสานประเพณี วันลอยกระทง
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 12.55 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
65
แห่หอปราสาทผึ้ง สืบสานประเพณี
(วันที่ 11 ตุลาคม 2560 00.21 น./อ่าน 2111)
ข่าวกิจกรรม
66
ประชุมสัมมนาลูกเสือ
(วันที่ 12 กันยายน 2560 13.49 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
67
ชมรม "ใจแลกใจ" มอบสิ่งของให้เด็กๆ
(วันที่ 12 กันยายน 2560 13.25 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
68
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 10.19 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
69
วันสถาปนาอาเซียน ประจำปี 2560
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 09.56 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
70
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 07.52 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
71
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี ปี 2560
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 09.42 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
72
วันไหว้ครู ประจำปี 2560
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 08.39 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
73
วันสุนทรภู่ ปี ๒๕๖๐
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 08.03 น./อ่าน 498)
ข่าวกิจกรรม