ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่1 ประจำปี 2562
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 11.03 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
2
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
(วันที่ 28 มกราคม 2563 12.17 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
3
จัดสรรสามัคคี เกมส์ ปี 2562
(วันที่ 28 มกราคม 2563 08.49 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
4
มุทิตาจิตร ผอ.สมนึก ทะศร
(วันที่ 30 กันยายน 2562 09.52 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2562
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.58 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
6
8 สิงหาคม 2562 วันอาเซียน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 17.25 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
7
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 17.03 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 10.40 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 10.22 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 10.15 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
กำจัดลูกน้ำยุ่งลาย จากกลุ่ม อสม และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 16.54 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
12
JATSAN Academy
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 16.46 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
13
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่1 ประจำปี 2562
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 16.37 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 16.10 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
15
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 15.48 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
16
ปัจฉินนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 เมษายน 2562 16.00 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
17
เปิดโลกการเรียนรู้โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี (Open house) ประจำปี 2561
(วันที่ 03 เมษายน 2562 15.39 น./อ่าน 34)
18
การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร
(วันที่ 03 เมษายน 2562 15.28 น./อ่าน 33)
19
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรม ลุกเสือ-เนตรนารีสามัญ
(วันที่ 03 เมษายน 2562 14.53 น./อ่าน 88)
20
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 เมษายน 2562 14.42 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
21
กรีฑา อาคเนย์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 เมษายน 2562 14.07 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
22
อบรมเทคนิคการสอน คณิตคิดเลขเร็ว กลุ่มโรงเรียนอาคเนย์
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 09.01 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
23
ทัศนศึกษาประจำภาคเรียน "2561"จังหวัดชลบุรี
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 08.41 น./อ่าน 227)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2562
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 08.26 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมปีใหม่
(วันที่ 08 มกราคม 2562 09.18 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
26
กีฬาสี โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคีเกมส์
(วันที่ 08 มกราคม 2562 09.01 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
27
คณะกรรมการตรวจนับนักเรียนแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน ปี2561
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 12.26 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
28
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.37 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
29
วันวชิราวุธ ประจำปี 2561
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.25 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
30
ประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.05 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
31
พิธีบายศรีสู่ขวัญครูใหม่
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 17.12 น./อ่าน 590)
ข่าวกิจกรรม
32
อาคเนย์วิชาการ’61
(วันที่ 11 ตุลาคม 2561 16.37 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
33
นิทรรศการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็กอ่านออกเขียนได้
(วันที่ 11 ตุลาคม 2561 16.30 น./อ่าน 1319)
ข่าวกิจกรรม
34
จิตอาสาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา & ร้อยทหารพรานที่ 1207
(วันที่ 11 ตุลาคม 2561 16.20 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
35
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน
(วันที่ 11 ตุลาคม 2561 16.15 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
36
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 20 สิงหาคม 2561 21.08 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
37
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(วันที่ 19 สิงหาคม 2561 16.16 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
38
วันสถาปนาอาเซียน ประจำปี 2561
(วันที่ 19 สิงหาคม 2561 16.07 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
39
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 19 สิงหาคม 2561 15.54 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
40
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 14.54 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
41
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 13.50 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
42
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 15.00 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
43
วันสุนทรภู่
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 13.53 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 13.08 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
45
วันไหว้ครู ประจำปี 2561
(วันที่ 17 มิถุนายน 2561 22.22 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
46
ประชุมสัมมนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 14.12 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
47
พิธีบายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 01 เมษายน 2561 13.26 น./อ่าน 309)
ข่าวกิจกรรม
48
จัดนิทรรศการ และให้การต้อนรับการตรวจราชการ ณ โรงเรียนบ้านแสนสุข
(วันที่ 17 มีนาคม 2561 15.25 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
49
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 15.54 น./อ่าน 453)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 มีนาคม 2561 19.42 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
51
OPEN HOUSE เปิดโลกวิชาการ
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 21.52 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 21.55 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
53
ศาลาทรงไทยหลังใหม่
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561 15.17 น./อ่าน 939)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรมกีฬาสีภายใน
(วันที่ 17 มกราคม 2561 22.09 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 17 มกราคม 2561 21.44 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
56
รับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
(วันที่ 12 มกราคม 2561 19.02 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
57
"พี่ช่วยน้องแบ่งปันรอยยิ้ม" โดย กลุ่ม ธ.ค. รุ่น 12
(วันที่ 12 มกราคม 2561 18.00 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
58
รับการตรวจขั้นที่ 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
(วันที่ 03 ธันวาคม 2560 03.20 น./อ่าน 572)
ข่าวกิจกรรม
59
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 02 ธันวาคม 2560 14.26 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
(วันที่ 02 ธันวาคม 2560 13.23 น./อ่าน 2319)
ข่าวกิจกรรม
61
สืบสานประเพณี วันลอยกระทง
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 12.55 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
62
แห่หอปราสาทผึ้ง สืบสานประเพณี
(วันที่ 11 ตุลาคม 2560 00.21 น./อ่าน 1919)
ข่าวกิจกรรม
63
ประชุมสัมมนาลูกเสือ
(วันที่ 12 กันยายน 2560 13.49 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
64
ชมรม "ใจแลกใจ" มอบสิ่งของให้เด็กๆ
(วันที่ 12 กันยายน 2560 13.25 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
65
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 10.19 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
66
วันสถาปนาอาเซียน ประจำปี 2560
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 09.56 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
67
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 07.52 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
68
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี ปี 2560
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 09.42 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
69
วันไหว้ครู ประจำปี 2560
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 08.39 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
70
วันสุนทรภู่ ปี ๒๕๖๐
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 08.03 น./อ่าน 483)
ข่าวกิจกรรม