ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่1 ประจำปี 2562
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 11.03 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
2
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
(วันที่ 28 มกราคม 2563 12.17 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
3
จัดสรรสามัคคี เกมส์ ปี 2562
(วันที่ 28 มกราคม 2563 08.49 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
4
มุทิตาจิตร ผอ.สมนึก ทะศร
(วันที่ 30 กันยายน 2562 09.52 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2562
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.58 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
6
8 สิงหาคม 2562 วันอาเซียน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 17.25 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
7
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 17.03 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 10.40 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 10.22 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 10.15 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
กำจัดลูกน้ำยุ่งลาย จากกลุ่ม อสม และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 16.54 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
12
JATSAN Academy
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 16.46 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
13
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่1 ประจำปี 2562
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 16.37 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 16.10 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
15
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 15.48 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
16
ปัจฉินนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 เมษายน 2562 16.00 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 เมษายน 2562 14.42 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
18
กรีฑา อาคเนย์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 เมษายน 2562 14.07 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
19
อบรมเทคนิคการสอน คณิตคิดเลขเร็ว กลุ่มโรงเรียนอาคเนย์
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 09.01 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
20
ทัศนศึกษาประจำภาคเรียน "2561"จังหวัดชลบุรี
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 08.41 น./อ่าน 166)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2562
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 08.26 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมปีใหม่
(วันที่ 08 มกราคม 2562 09.18 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
23
กีฬาสี โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคีเกมส์
(วันที่ 08 มกราคม 2562 09.01 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
24
คณะกรรมการตรวจนับนักเรียนแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน ปี2561
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 12.26 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
25
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.37 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
26
วันวชิราวุธ ประจำปี 2561
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.25 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
27
ประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.05 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
28
พิธีบายศรีสู่ขวัญครูใหม่
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 17.12 น./อ่าน 414)
ข่าวกิจกรรม
29
อาคเนย์วิชาการ’61
(วันที่ 11 ตุลาคม 2561 16.37 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
30
นิทรรศการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็กอ่านออกเขียนได้
(วันที่ 11 ตุลาคม 2561 16.30 น./อ่าน 1013)
ข่าวกิจกรรม
31
จิตอาสาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา & ร้อยทหารพรานที่ 1207
(วันที่ 11 ตุลาคม 2561 16.20 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
32
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน
(วันที่ 11 ตุลาคม 2561 16.15 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
33
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 20 สิงหาคม 2561 21.08 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
34
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(วันที่ 19 สิงหาคม 2561 16.16 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
35
วันสถาปนาอาเซียน ประจำปี 2561
(วันที่ 19 สิงหาคม 2561 16.07 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
36
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 19 สิงหาคม 2561 15.54 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
37
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 14.54 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
38
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 13.50 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
39
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 15.00 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
40
วันสุนทรภู่
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 13.53 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 13.08 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
42
วันไหว้ครู ประจำปี 2561
(วันที่ 17 มิถุนายน 2561 22.22 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
43
ประชุมสัมมนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 14.12 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
44
พิธีบายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 01 เมษายน 2561 13.26 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
45
จัดนิทรรศการ และให้การต้อนรับการตรวจราชการ ณ โรงเรียนบ้านแสนสุข
(วันที่ 17 มีนาคม 2561 15.25 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
46
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 15.54 น./อ่าน 364)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 มีนาคม 2561 19.42 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
48
OPEN HOUSE เปิดโลกวิชาการ
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 21.52 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 21.55 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
50
ศาลาทรงไทยหลังใหม่
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561 15.17 น./อ่าน 838)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรมกีฬาสีภายใน
(วันที่ 17 มกราคม 2561 22.09 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 17 มกราคม 2561 21.44 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
53
รับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
(วันที่ 12 มกราคม 2561 19.02 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
54
"พี่ช่วยน้องแบ่งปันรอยยิ้ม" โดย กลุ่ม ธ.ค. รุ่น 12
(วันที่ 12 มกราคม 2561 18.00 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
55
รับการตรวจขั้นที่ 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
(วันที่ 03 ธันวาคม 2560 03.20 น./อ่าน 551)
ข่าวกิจกรรม
56
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 02 ธันวาคม 2560 14.26 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
(วันที่ 02 ธันวาคม 2560 13.23 น./อ่าน 2262)
ข่าวกิจกรรม
58
สืบสานประเพณี วันลอยกระทง
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 12.55 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
59
แห่หอปราสาทผึ้ง สืบสานประเพณี
(วันที่ 11 ตุลาคม 2560 00.21 น./อ่าน 1743)
ข่าวกิจกรรม
60
ประชุมสัมมนาลูกเสือ
(วันที่ 12 กันยายน 2560 13.49 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
61
ชมรม "ใจแลกใจ" มอบสิ่งของให้เด็กๆ
(วันที่ 12 กันยายน 2560 13.25 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
62
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 10.19 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
63
วันสถาปนาอาเซียน ประจำปี 2560
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 09.56 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
64
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 07.52 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
65
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี ปี 2560
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 09.42 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
66
วันไหว้ครู ประจำปี 2560
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 08.39 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
67
วันสุนทรภู่ ปี ๒๕๖๐
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 08.03 น./อ่าน 451)
ข่าวกิจกรรม