ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
(วันที่ 15 มกราคม 2563 10.09 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 25 มีนาคม 2562 13.10 น./อ่าน 172)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ว
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 12.08 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์