ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองปรือ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประวัติโรงเรียนบ้านหนองปรือ
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 14.36 น./อ่าน 39)
วีดีทัศน์จาก Youtube
2
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 14.25 น./อ่าน 443)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองปรือประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 10 มีนาคม 2559 14.14 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
4
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 มูลนิมูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย สาขา อรัญประเทศ ได้จัดการอบรมทักษะ วิท
(วันที่ 10 มีนาคม 2559 14.07 น./อ่าน 348)
ข่าวกิจกรรม
5
สนามสอบ O-net โรงเรียนบ้านหนองปรือ ทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3
(วันที่ 01 มีนาคม 2559 10.06 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
6
คณะกรรมการ สพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปรือ
(วันที่ 01 มีนาคม 2559 09.04 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม