ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองปรือ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 14.25 น./อ่าน 776)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองปรือประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 10 มีนาคม 2559 14.14 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
3
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 มูลนิมูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย สาขา อรัญประเทศ ได้จัดการอบรมทักษะ วิท
(วันที่ 10 มีนาคม 2559 14.07 น./อ่าน 378)
ข่าวกิจกรรม
4
สนามสอบ O-net โรงเรียนบ้านหนองปรือ ทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3
(วันที่ 01 มีนาคม 2559 10.06 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม
5
คณะกรรมการ สพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปรือ
(วันที่ 01 มีนาคม 2559 09.04 น./อ่าน 266)
ข่าวกิจกรรม