ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนเมืองไผ่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองไผ่ ร่วมทอดกฐิน ณ วัดยางเอน
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2559 15.27 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
2
วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนเืองไผ่
(วันที่ 19 สิงหาคม 2559 15.31 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
3
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก
(วันที่ 17 สิงหาคม 2559 15.02 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
4
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2559 14.52 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
5
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 15.26 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559
(วันที่ 02 สิงหาคม 2559 15.20 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์