ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองสังข์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แจ้งการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประจำปีงบประมาณ 25
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 19.54 น./อ่าน 99)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง