ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองบัว


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 13.18 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
2
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 12.56 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
3
ประชุมประจำเดือน21/12/20
(วันที่ 21 ธันวาคม 2563 22.34 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
4
งานวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 5 ธันวาคม 2563...
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 21.43 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
5
พิธีราชสดุดี ปี 2563
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 22.50 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
6
ต้านยาเสพติด ปี 2561
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 22.11 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
7
ตรวจฟันประจำปี 2561
(วันที่ 19 มิถุนายน 2561 22.39 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
8
พิธีไหว้ครู ปี 2561
(วันที่ 19 มิถุนายน 2561 10.50 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
9
มหกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 15 ตุลาคม 2560 08.17 น./อ่าน 291)
ข่าวกิจกรรม
10
โครงการจัดค่ายวิขาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม(O - NET)
(วันที่ 12 มกราคม 2558 15.21 น./อ่าน 386)
ข่าวกิจกรรม
11
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
(วันที่ 26 ธันวาคม 2557 14.34 น./อ่าน 293)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียนของเครือข่ายเทวาธิราช
(วันที่ 26 สิงหาคม 2556 10.07 น./อ่าน 415)
ข่าวกิจกรรม
13
เข้าค่ายลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 07 สิงหาคม 2556 10.45 น./อ่าน 736)
ข่าวกิจกรรม
14
ค่ายธรรมะโรงเรียนบ้านหนองบัว
(วันที่ 07 สิงหาคม 2556 10.09 น./อ่าน 384)
ข่าวกิจกรรม
15
ทัศนศึกษา ระดับ ม. 1 - ม.3
(วันที่ 07 สิงหาคม 2556 09.34 น./อ่าน 260)
ข่าวกิจกรรม
16
ทัศนศึกษา ระดับ ป. 1 - ป.3
(วันที่ 06 สิงหาคม 2556 15.15 น./อ่าน 281)
ข่าวกิจกรรม
17
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 06 สิงหาคม 2556 10.50 น./อ่าน 272)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมวันแม่
(วันที่ 06 สิงหาคม 2556 10.17 น./อ่าน 395)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
สอบกลางภาค
(วันที่ 05 สิงหาคม 2556 13.17 น./อ่าน 219)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ทัศนศึกษา ระดับ ป. 4 - ป. 6
(วันที่ 02 สิงหาคม 2556 15.27 น./อ่าน 573)
ข่าวกิจกรรม