ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองบัว


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ต้านยาเสพติด ปี 2561
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 22.11 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
2
ตรวจฟันประจำปี 2561
(วันที่ 19 มิถุนายน 2561 22.39 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
3
พิธีไหว้ครู ปี 2561
(วันที่ 19 มิถุนายน 2561 10.50 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
4
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
(วันที่ 15 ตุลาคม 2560 08.26 น./อ่าน 209)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
มหกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 15 ตุลาคม 2560 08.17 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
6
โครงการจัดค่ายวิขาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม(O - NET)
(วันที่ 12 มกราคม 2558 15.21 น./อ่าน 368)
ข่าวกิจกรรม
7
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
(วันที่ 26 ธันวาคม 2557 14.34 น./อ่าน 278)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียนของเครือข่ายเทวาธิราช
(วันที่ 26 สิงหาคม 2556 10.07 น./อ่าน 410)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
(วันที่ 23 สิงหาคม 2556 15.40 น./อ่าน 586)
ข่าวกิจกรรม
10
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2556 11.04 น./อ่าน 374)
ข่าวกิจกรรม
11
เข้าค่ายลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 07 สิงหาคม 2556 10.45 น./อ่าน 733)
ข่าวกิจกรรม
12
ค่ายธรรมะโรงเรียนบ้านหนองบัว
(วันที่ 07 สิงหาคม 2556 10.09 น./อ่าน 382)
ข่าวกิจกรรม
13
ทัศนศึกษา ระดับ ม. 1 - ม.3
(วันที่ 07 สิงหาคม 2556 09.34 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
14
ทัศนศึกษา ระดับ ป. 1 - ป.3
(วันที่ 06 สิงหาคม 2556 15.15 น./อ่าน 278)
ข่าวกิจกรรม
15
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 06 สิงหาคม 2556 10.50 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันแม่
(วันที่ 06 สิงหาคม 2556 10.17 น./อ่าน 362)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
สอบกลางภาค
(วันที่ 05 สิงหาคม 2556 13.17 น./อ่าน 184)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ทัศนศึกษา ระดับ ป. 4 - ป. 6
(วันที่ 02 สิงหาคม 2556 15.27 น./อ่าน 538)
ข่าวกิจกรรม