ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 195 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas)
(วันที่ 25 ธันวาคม 2563 15.08 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
2
การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา "SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ"
(วันที่ 07 ธันวาคม 2563 16.07 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ"
(วันที่ 05 ธันวาคม 2563 15.26 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
4
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 14.42 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
5
เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รุ่นประถมศึกษา
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 13.58 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
6
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 13.51 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
7
ยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 13.15 น./อ่าน 7)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 08.14 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
9
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 15.26 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
10
มอบเจลล้างมือให้กับโรงเรียน จำนวน 200 หลอด
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 10.42 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
11
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 14.50 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ตรวจเลือดคัดกรองค้นหาภาวะโลหิตจางในนักเรียน ระดับชั้น ป.1
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 16.14 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
13
มอบทุนการศึกษาจาก กสศ.
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 13.05 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
14
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/2563
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 14.26 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
ตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตาให้นักเรียนฟรี
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 15.35 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
16
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 14.07 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
17
พิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับคุณครูที่เกษียณอายุราชการ
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 14.04 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
18
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อการเรียนรู้ผ่านคลิป VDO ด้านสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 28 กันยายน 2563 09.12 น./อ่าน 24)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
19
ประกาศการรับส่งนักเรียน
(วันที่ 28 กันยายน 2563 07.46 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
สื่อประชาสัมพันธ์ Covid-19 กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รร.อนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.51 น./อ่าน 2)
วีดีทัศน์จาก Youtube
21
หนังสั้นต่อต้านการทุจริต เรื่อง ความซื่อสัตย์
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.33 น./อ่าน 3)
วีดีทัศน์จาก Youtube
22
ประชาสัมพันธ์เรื่องการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 กันยายน
(วันที่ 24 กันยายน 2563 11.31 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับ ดีเด่น
(วันที่ 24 กันยายน 2563 11.20 น./อ่าน 20)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
24
พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.13 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
25
การตรวจ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่
(วันที่ 22 กันยายน 2563 13.07 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
26
โครงการอ่านสารสันติภาพและร่วมกันสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที
(วันที่ 22 กันยายน 2563 13.03 น./อ่าน 2)
27
มหกรรมวิชาการ63 อ่านเขียนต้องได้ ภาษาอังกฤษต้องดี ไอซีทีต้องเหนือชั้น
(วันที่ 22 กันยายน 2563 13.01 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
28
งานเกษียณอายุราชการกลุ่มอำเภอเขาฉกรรจ์
(วันที่ 22 กันยายน 2563 12.56 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
29
กีฬา-กรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสองขุนเขา
(วันที่ 15 กันยายน 2563 21.48 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
30
การอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 21.42 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
31
ตรวจสุขภาพช่องปากของเด็กวัยเรียน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 21.31 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
32
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุจริต อำเภอเขาฉกรรจ์
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.50 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
โครงการยุวมัคคุเทศน์น้อย สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด รักท้องถิ่น
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 09.43 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
34
อบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 16.36 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
35
ประกาศเจตนารมณ์ ลดการใช้ถุงพลาสติก รร.อนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.16 น./อ่าน 8)
วีดีทัศน์จาก Youtube
36
O1 โครงสร้าง
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.26 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.25 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O3 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.25 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.25 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O5 ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.24 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.24 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.23 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O8 Q&A
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.22 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
09 Social Network
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.22 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.17 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.17 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.16 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.15 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.12 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/2562
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.12 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.11 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O17 E–Service
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.40 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.40 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.39 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.37 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.35 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.34 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.34 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.33 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.31 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.25 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O27 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.21 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.20 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.18 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.17 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.16 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.15 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.03 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.01 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.01 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 09.58 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 09.57 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 09.57 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 09.53 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 17.07 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 17.01 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 16.55 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 16.50 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 13.13 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
80
วีดีทัศน์สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 13.16 น./อ่าน 6)
วีดีทัศน์จาก Youtube
81
มาตรการป้องกัน COVID-19 รร.อนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 14.55 น./อ่าน 16)
วีดีทัศน์จาก Youtube
82
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 11.25 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
83
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 11.24 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
84
การเรียนรู้สุขภาวะทางเพศ :: โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2563
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 14.39 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
85
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
(วันที่ 28 มิถุนายน 2563 11.38 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
86
คณะกรรมการประเมินห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 28 มิถุนายน 2563 11.33 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
87
ประชุมร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2563 22.02 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
88
รับย้ายครูมลฤดี สุดแก้ว
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 22.04 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
89
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 21.56 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
90
มอบทุนการศึกษาจาก กสศ. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนกองทุนเสมอภาคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 11.17 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
91
มอบทุนการศึกษาจาก กสศ. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนกองทุนเสมอภาคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 11.17 น./อ่าน 11)
92
"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 11.03 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
93
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 10.23 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
94
มอบทุนการศึกษาจาก กสศ.
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 18.15 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
95
ประกาศผลการสอบการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT ป.1 รายบุคคล)
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 17.19 น./อ่าน 411)
ข่าวประชาสัมพันธ์
96
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมผู้ปกครองนักเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 15.00 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
97
สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 14.37 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
98
สอบปลายภาคเรียนที่ 2-2562
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 11.29 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
99
จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 11.01 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
100
มอบเกียรติบัตรและรางวัลของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคารอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 10.11 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
101
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 09.47 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
102
มอบของที่ระลึกงานจราจรโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 13.57 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
103
การสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 10.51 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
104
ซ่อมแซมเสาธงโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 15.34 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
105
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา2562
(วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 15.29 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
106
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 09.33 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
107
ประเมินโรงเรียนประชารัฐ
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 09.31 น./อ่าน 344)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
108
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
109
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 10.01 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
110
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 14.31 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
111
รับสมัครนักเรียนห้อง IEP ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 09.30 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
112
ใบสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 09.22 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
113
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 09.15 น./อ่าน 139)
ข่าวประชาสัมพันธ์
114
เวียนเทียนเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2563
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 13.33 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
115
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.07 น./อ่าน 94)
ข่าวประชาสัมพันธ์
116
พิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.04 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
117
ศูนย์สอบ 0-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563 10.35 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
118
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
(วันที่ 31 มกราคม 2563 15.41 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
119
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
(วันที่ 24 มกราคม 2563 15.24 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
120
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 23 มกราคม 2563 15.09 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
121
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ จัดสอบ Post O-net ป.6 และ Post NT ป.3
(วันที่ 21 มกราคม 2563 10.16 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
122
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ จัดสอบ Post O-net ป.6 และ Post NT ป.3
(วันที่ 21 มกราคม 2563 10.14 น./อ่าน 31)
123
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสุกใส
(วันที่ 17 มกราคม 2563 15.05 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
124
วันครู ประจำปี2563
(วันที่ 17 มกราคม 2563 11.31 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
125
กีฬาสานสัมพันธ์วันครู
(วันที่ 17 มกราคม 2563 11.22 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
126
กิจกรรมโรงเรียนธนาคารอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 17 มกราคม 2563 11.14 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
127
วันเด็ก ประจำปี2563
(วันที่ 17 มกราคม 2563 10.59 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
128
เชิญร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563
(วันที่ 03 มกราคม 2563 10.31 น./อ่าน 290)
ข่าวประชาสัมพันธ์
129
งานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
(วันที่ 03 มกราคม 2563 09.45 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
130
Merry Christmas And Happy New Year 2020
(วันที่ 27 ธันวาคม 2562 09.40 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
131
พิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
(วันที่ 27 ธันวาคม 2562 09.34 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
132
กิจกรรม "ลูกเสือจิตอาสาทำดีเพือพ่อ"
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 09.16 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
133
กิจกรรมการอบรม เรื่อง การดับเพลิงเบื้องต้น
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 09.08 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
134
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และโภชนาการให้กับนักเรียน
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 09.04 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
135
สรุปผลการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่69 จ.สมุทรปราการ
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 15.06 น./อ่าน 771)
ข่าวกิจกรรม
136
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 /2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 19.27 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
137
ตรวจสุขภาพฟัน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 19.15 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
138
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.22 น./อ่าน 95)
ข่าวประชาสัมพันธ์
139
สนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 15.47 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
140
การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการระดับประเทศ “แม็กซ์พลอย ครอสเวิร์ดเกม เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 31
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 12.41 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
141
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 25 ระดับภาค ประจำปี พ.ศ. 2562
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 11.23 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
142
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดาของเด็กหญิงอัจฉรียา ดอกพิกุล นักเรียนชั้น ป.5/1
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 10.52 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
143
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2562
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 14.46 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
144
การสอบ Pre NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 10.12 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
145
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัด
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 15.18 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
146
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 08.56 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
147
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 09.34 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
148
สนามการแข่งขันกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 15.40 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
149
สนามการแข่งขันกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(วันที่ 25 ตุลาคม 2562 15.14 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
150
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5
(วันที่ 24 ตุลาคม 2562 10.09 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
151
ตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 07.05 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
152
เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 15.07 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
153
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 15.04 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
154
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กลุ่มใหม่
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 10.23 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
155
หลักสูตร D.A.R.E ในโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(วันที่ 27 กันยายน 2562 09.03 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
156
มหกรรมวิชาการ อ่านเขียนต้องได้ ภาษาอังกฤษต้องดี ไอซีทีต้องเหนือชั้น
(วันที่ 27 กันยายน 2562 08.57 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
157
โครงการอ่านสารสันติภาพและร่วมกันสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที
(วันที่ 27 กันยายน 2562 08.44 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
158
รับการนิเทศการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4
(วันที่ 14 กันยายน 2562 18.30 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
159
การอบรมขยายผล หลักสูตร Coding by Scratch & Cloud Computing Office
(วันที่ 14 กันยายน 2562 17.51 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
160
การแข่งขันกีฬา "สองขุนเขาเกมส์"
(วันที่ 14 กันยายน 2562 17.39 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
161
มอบเงินค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน
(วันที่ 14 กันยายน 2562 17.33 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
162
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลหน้าเสาธง
(วันที่ 14 กันยายน 2562 17.15 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
163
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 09.28 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
164
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 14.32 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
165
มอบเงินค่าครองชีพตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 14.35 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
166
งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 14.28 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
167
การประชุมเชิงปฎิบัติการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมด้วยก
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 21.30 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
168
กีฬาสี อนุบาลเขาฉกรรจ์เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 21.26 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
169
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 21.21 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
170
การประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 10.21 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
171
โครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 15.39 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
172
แห่เทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 15.26 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
173
ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียน
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 15.11 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
174
ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฏหมายจราจร
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 15.57 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
175
บริจาคเครื่องเมโลเดียนให้กับโรงเรียน
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 15.55 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
176
มอบทุนช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่ประสบวาตภัย
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 15.54 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
177
แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 15.48 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
178
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 08.40 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
179
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 16.20 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
180
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 16.18 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
181
จัดนิทรรศการไว้อาลัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 15.39 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
182
โครงการตรวจสุขภาพช่องปากและคัดกรองทางทันตกรรม
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 14.16 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
183
กิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 14.12 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
184
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 13.57 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
185
วันไหว้ครู ประจำปี2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 13.46 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
186
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 10.41 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
187
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2562
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 17.06 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
188
การแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อสมทบเงินเพื่อช่วยซื้อเครื่องเด็กเล่น รร. อนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 11.33 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
189
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 21.02 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
190
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 20.57 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
191
เปิดเรียนและประชุมครู ภาคเรียนที่1/2562
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 10.56 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
192
สนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 12.58 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
193
พิธีถวายราชสดุดี
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 14.52 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
194
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 14.45 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
195
การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 14.28 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม