ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
"วันพระราชทานธงชาติไทย"
(วันที่ 29 กันยายน 2563 14.21 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
2
การแข่งขันกีฬาเปตอง
(วันที่ 29 กันยายน 2563 14.16 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
3
"จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน"
(วันที่ 29 กันยายน 2563 14.11 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
4
งานเกษียณคุณครูคมแก้ว
(วันที่ 22 กันยายน 2563 09.34 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
5
"สองขุนเขาเกมส์ ครั้งที่ 5"
(วันที่ 15 กันยายน 2563 09.33 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
6
"กีฬาสีภายใน ประจำปี 2563"
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 10.41 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
7
"วันวิทยาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563"
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 10.34 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
8
"ขับขี่ปลอดภัย รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%"
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 12.59 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
9
"ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2563"
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 12.44 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
10
"ลูกเสือต่อต้านยาเสพติด" ประจำปี 2563
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 09.10 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
11
ศึกษาดูงาน 2563
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.00 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
12
"วันแม่" ประจำปี 2563
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.52 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 13.37 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2563
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 09.15 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
15
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 08.59 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
16
ประชุมผู้ปกครอง 63
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 11.18 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
17
รร.บ้านคลองสิบสาม "New Normal"
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 08.28 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
18
งานบายศรีสู่ขวัญข้าว ครั้งที่ 20
(วันที่ 27 มกราคม 2563 12.44 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
19
ประกาศกำหนดราคากลาง"ห้องส้วม"
(วันที่ 24 มกราคม 2563 10.39 น./อ่าน 103)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 22 มกราคม 2563 13.59 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
21
สอบ Post Test O-Net ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 มกราคม 2563 14.51 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
22
ส่งผู้บริหารคนใหม่ "ผอ.โอ๋"
(วันที่ 21 มกราคม 2563 10.17 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
23
"วันครู" ประจำปี 2563
(วันที่ 21 มกราคม 2563 10.05 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
(วันที่ 14 มกราคม 2563 11.16 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
25
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
(วันที่ 13 มกราคม 2563 12.54 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมวันปีใหม่ 2563
(วันที่ 13 มกราคม 2563 12.31 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
27
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 14.39 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
28
สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 15.34 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
29
พิธีถวายราชสดุดี รัชการที่ 6
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 10.16 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
30
ทัศนศึกษา 2562
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 10.09 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
31
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 10.03 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
32
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 09.58 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
33
การประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 09.35 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
34
การประชุมรับนโยบาย 2562
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.00 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 2562
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 12.50 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
36
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 10.13 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 62
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 13.30 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
38
"รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2562"
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 13.24 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
39
"กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด"
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 13.57 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
40
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 10.25 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
41
"เวทีไทย 2562"
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 08.33 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
42
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 14.56 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
43
วันสิ่งแวดล้อมโลก
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 08.47 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
44
การเลือกตั้งประธานนักเรียน 2562
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.35 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
45
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2562
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 10.57 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
46
ต้อนรับครูใหม่
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 10.53 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
47
อบรมการประยุกต์ใช้ CLOUD COMPUTING
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 10.46 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
48
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 10.30 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 มีนาคม 2562 11.32 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
50
โครงการครู D.A.R.E. ปี 2562
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 14.28 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
51
"เพราะทัศนศึกษาคือความทรงจำสำคัญในวัยเรียน"
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 14.22 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
52
ทัศนศึกษา ปี 2562
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 14.02 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
53
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2562
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 08.52 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
54
ลูกเสือสำรอง ปี 2562
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 08.45 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
55
ลูกเสือเครือข่ายสองขุนเขา ปี 2562
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 08.29 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
56
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 13.54 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
57
"เขาฉกรรจ์เกมส์" ประจำปี 2562
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 09.28 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
58
"สองขุนเขาเกมส์"ครั้งที่ 3(16) ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 13.55 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
59
งานบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ ครั้งที่ 19
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562 13.14 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
60
เยี่ยมหมู่บ้าน ประจำปี 2562
(วันที่ 29 มกราคม 2562 13.18 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
61
เยี่ยมชั้นเรียน ติวสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 มกราคม 2562 14.03 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
62
การนิเทศภานใน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 มกราคม 2562 13.48 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
63
วันครู ปี 2562
(วันที่ 17 มกราคม 2562 14.11 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
64
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 17 มกราคม 2562 13.53 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
65
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
(วันที่ 08 มกราคม 2562 13.49 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
66
โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด โดยมณฑลทหารบก ที่ 19
(วันที่ 08 มกราคม 2562 13.44 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
67
สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก
(วันที่ 08 มกราคม 2562 13.39 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
68
พิธีถวายราชสดุดี
(วันที่ 08 มกราคม 2562 13.32 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
69
มหกรรมวิชาการเขาฉกรรจ์ "ขับเคลื่อน ๔ จุดเน้น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
(วันที่ 19 กันยายน 2561 14.18 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
70
โครงการส่งเสริมแก้ปัญหายาเสพติด กิจกรรมรวมพลังร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 11 กันยายน 2561 09.01 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
71
ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากร กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสองขุนเขา
(วันที่ 11 กันยายน 2561 08.52 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2561
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 14.58 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
73
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 14.57 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
74
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 09.23 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 13.35 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
76
ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ให้กับ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง ทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 10.29 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
77
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2561
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 10.21 น./อ่าน 435)
ข่าวกิจกรรม
78
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 10.26 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
79
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2561
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 12.31 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
80
กการสุ่มตรวจหาสารเสพติดนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 12.26 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
81
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 10.44 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
82
กิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน "ASEAN DENGUE DAY 2018"
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 10.21 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
83
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 10.13 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
84
การแข่งขันเวทีไทย ประจำปี 2561
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 10.03 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
85
การประกวดสุยอดมัคคุเทศก์ โครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 3 ภาษา (อังกฤษ จีน เขมร)
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 09.46 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
86
พิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 13.07 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
87
โครงการป้องกันการจมน้ำ (ผู้ก่อการดี) ทีมตำบลเขาสามสิบ
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 13.01 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
88
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 10.32 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
89
ปัจฉิมนิเทศ & บัญฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 09.58 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
90
โครงการทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 13.49 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
91
การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 , 5 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 13.36 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
92
การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 13.28 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
93
การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -2 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 13.19 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
94
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี(สามัญ) ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 13.01 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
95
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 12.34 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
96
กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 09.52 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
97
การนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม/ห้องเรียนคู่ขนานและโรงเรียนแกนนำจัดการ
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 09.22 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
98
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 08.48 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
99
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 10.01 น./อ่าน 341)
ข่าวกิจกรรม
100
โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 09.53 น./อ่าน 437)
ข่าวประชาสัมพันธ์
101
งานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561
(วันที่ 29 มกราคม 2561 13.17 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
102
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
(วันที่ 27 มกราคม 2561 15.49 น./อ่าน 556)
ข่าวกิจกรรม
103
โรงเรียนบ้านคลองสิบสามต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
(วันที่ 24 มกราคม 2561 13.40 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
104
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสองขุนเขา
(วันที่ 24 มกราคม 2561 13.23 น./อ่าน 176)
ข่าวประชาสัมพันธ์
105
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2561
(วันที่ 17 มกราคม 2561 13.08 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
106
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
(วันที่ 12 มกราคม 2561 14.40 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
107
การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
(วันที่ 16 สิงหาคม 2560 07.28 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม