ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลการประเมินระดับชาติ NT
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2564 17.26 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
2
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 22 เมษายน 2564 13.05 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
3
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice โครงการ ปลูกวิถีพอเพียง
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 23.19 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
มาตรการป้องกันCovid-19
(วันที่ 31 ธันวาคม 2563 16.56 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 22.07 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
6
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 21.41 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
7
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 21.48 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
8
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (24 มิ.ย.2563)
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 16.28 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
9
ประชุมผู้แทนส่วนราชการ และผู้ปกครอง ชี้แจงการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 16.21 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
10
ประชุมผู้แทนส่วนราชการ และผู้ปกครอง ชี้แจงการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 16.02 น./อ่าน 32)
11
Big Cleaning Day
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 15.56 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
12
สัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 15.50 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
13
การนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียน การสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 15.39 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
14
เตรียมการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ในรูปแบบ Online
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 15.31 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
15
โคราช 5 พัฒนาและเตรียมพร้อมสถานศึกษารับการประเมินภายนอกรอบสี่
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 08.42 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
16
#TSCAntiFakeNews
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 15.13 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
17
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 11.24 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
18
#ผอ.เขตเยี่ยมสนามสอบ O-NET และ ตรวจคัดกรอง ไวรัสโคโรน่า
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2563 09.52 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
19
กันไว้ดีกว่าแก้ #ไวรัสโคโรน่า
(วันที่ 31 มกราคม 2563 09.27 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
20
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ เรียนรู้อุบัติภัย
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 10.55 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
21
ฝึกอบรมทางไกลสะเต็มปฐมวัย สสวท.
(วันที่ 16 มิถุนายน 2562 11.41 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
22
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 16 มิถุนายน 2562 11.15 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
23
STEM Education Anuban Ratratrangsan School
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 14.15 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
24
#อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ทำความดีด้วยหัวใจ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 13.47 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
25
เวียนเทียน วันวิสาขบูชา #โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 13.32 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
26
Back to school #โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 12.52 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
27
รวมใจภักดิ์ #โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 12.38 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
28
#รางวัลเด็กเก่ง #โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 09.27 น./อ่าน 560)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
29
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี #โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์ฯ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 09.07 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
30
#จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร #โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 08.55 น./อ่าน 428)
ข่าวกิจกรรม
31
พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร คณะครู ครอบครัวแสด ดำ
(วันที่ 10 เมษายน 2562 12.38 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
32
นวัตกรรม SAPRACC กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะในโรงเรียนให้เหลือศูนย์ (Zero Waste School)
(วันที่ 10 เมษายน 2562 12.09 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
33
Newsletter
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 14.10 น./อ่าน 19)
34
รายงานพิเศษ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ สู่การลดปริมาณขยะในโรงเรียน
(วันที่ 30 มกราคม 2562 13.17 น./อ่าน 309)
ข่าวกิจกรรม
35
ประชาสัมพันธ์
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 10.59 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
กิจกรรม
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 10.52 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
37
ระบบบริหารจัดการชั้นเรียน http://smss-nma5.youweb.info/39012003/
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 12.44 น./อ่าน 671)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
การจัดการเรียนการสอน Active Learning
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2561 17.10 น./อ่าน 349)
ข่าวกิจกรรม
39
การแข่งขันทักษะจินตคณิต คร้งที่ 1/2560
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2561 16.52 น./อ่าน 501)
ข่าวกิจกรรม