ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านเมืองเก่า


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 13.51 น./อ่าน 17)
2
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 13.43 น./อ่าน 20)
3
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 13.42 น./อ่าน 22)
4
การเรียนการสอน DLTV
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 15.02 น./อ่าน 13)
5
รับชม DLTV ผ่านทางยูทูป
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 15.02 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศผลการเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองเก่า
(วันที่ 28 มีนาคม 2563 08.24 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองเก่า
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 12.44 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
กิจกรรม ลูกเสือสำรอง
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 20.25 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรม เวียนเทียนวันมาฆบูชา
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 19.17 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรม BIG CLEANING DAY
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 19.01 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรม ปลูกต้นไม้ในใจคน​ปลูกคน​สพฐ
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 18.45 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม