ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจําปี ๒๕๖๔
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 17.50 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
วารสารประชาสัมพันธ์
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 16.35 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
3
ระบบจัดการทดสอบ O-NET
(วันที่ 08 มกราคม 2563 15.27 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
4
กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
(วันที่ 06 กันยายน 2562 10.48 น./อ่าน 170)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
แบบวัดแววอาชีพ
(วันที่ 06 กันยายน 2562 10.40 น./อ่าน 340)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
KidBright : ตอนที่ 4 การเขียน code ให้บอร์ดทำงานหลายหน้าที่
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 11.47 น./อ่าน 74)
วีดีทัศน์จาก Youtube
7
KidBright : ตอนที่ 2 การเขียน code เบื้องต้น "โคมไฟและพัดลมอัตโนมัติ"
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 11.42 น./อ่าน 463)
วีดีทัศน์จาก Youtube
8
KidBright
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.47 น./อ่าน 44)
วีดีทัศน์จาก Youtube
9
การนำวีดีโอยูทูปลงเว็บโรงเรียนสังกัด สพฐ.(EMIS)
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.42 น./อ่าน 47)
วีดีทัศน์จาก Youtube
10
การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 15.14 น./อ่าน 261)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
11
Open Approach
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 14.42 น./อ่าน 189)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
12
หนังสือเรียนภาษาไทย
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 15.57 น./อ่าน 631)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
13
แบบฟอร์มโครงการ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 15.19 น./อ่าน 229)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 เมษายน 2562 19.56 น./อ่าน 228)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
คำร้องขอย้ายนักเรียน
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 15.14 น./อ่าน 176)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
รณรงค์เลือกตั้ง
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 17.16 น./อ่าน 266)
ข่าวกิจกรรม
17
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 08 มีนาคม 2562 09.26 น./อ่าน 179)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ระบบรายงานการรับนักเรียน
(วันที่ 06 มีนาคม 2562 09.49 น./อ่าน 190)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
แนวทางการใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 09.01 น./อ่าน 715)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
20
เส้นกระดาษ ทำรายงาน
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 15.30 น./อ่าน 769)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ใบสมัครเข้าเรียน
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 12.35 น./อ่าน 904)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 11.20 น./อ่าน 147)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
อุปกรณ์ การแก้ปัญหา ระยะเวลารับประกันTrue
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 16.06 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และวันหมดอายุ
(วันที่ 13 ตุลาคม 2561 22.33 น./อ่าน 12894)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
(วันที่ 17 กันยายน 2561 17.20 น./อ่าน 171)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
(วันที่ 17 กันยายน 2561 17.15 น./อ่าน 389)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 04.15 น./อ่าน 437)
ข่าวกิจกรรม