ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ของขวัญจากดิน
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2564 15.21 น./อ่าน 96)
วีดีทัศน์จาก Youtube
2
รายชื่อประกาศเกษียณข้าราชการ-ประจำปี-2564-สพป.นม.เขต7
(วันที่ 24 เมษายน 2564 22.39 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจําปี ๒๕๖๔
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 17.50 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 16.35 น./อ่าน 185)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ระบบจัดการทดสอบ O-NET
(วันที่ 08 มกราคม 2563 15.27 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
6
กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
(วันที่ 06 กันยายน 2562 10.48 น./อ่าน 203)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
แบบวัดแววอาชีพ
(วันที่ 06 กันยายน 2562 10.40 น./อ่าน 365)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
KidBright : ตอนที่ 4 การเขียน code ให้บอร์ดทำงานหลายหน้าที่
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 11.47 น./อ่าน 99)
วีดีทัศน์จาก Youtube
9
KidBright : ตอนที่ 2 การเขียน code เบื้องต้น "โคมไฟและพัดลมอัตโนมัติ"
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 11.42 น./อ่าน 536)
วีดีทัศน์จาก Youtube
10
KidBright
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.47 น./อ่าน 56)
วีดีทัศน์จาก Youtube
11
การนำวีดีโอยูทูปลงเว็บโรงเรียนสังกัด สพฐ.(EMIS)
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.42 น./อ่าน 66)
วีดีทัศน์จาก Youtube
12
การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 15.14 น./อ่าน 306)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
13
Open Approach
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 14.42 น./อ่าน 231)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
14
หนังสือเรียนภาษาไทย
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 15.57 น./อ่าน 676)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15
แบบฟอร์มโครงการ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 15.19 น./อ่าน 278)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 เมษายน 2562 19.56 น./อ่าน 263)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
คำร้องขอย้ายนักเรียน
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 15.14 น./อ่าน 212)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
รณรงค์เลือกตั้ง
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 17.16 น./อ่าน 296)
ข่าวกิจกรรม
19
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 08 มีนาคม 2562 09.26 น./อ่าน 223)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ระบบรายงานการรับนักเรียน
(วันที่ 06 มีนาคม 2562 09.49 น./อ่าน 216)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
แนวทางการใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 09.01 น./อ่าน 852)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
22
เส้นกระดาษ ทำรายงาน
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 15.30 น./อ่าน 1246)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ใบสมัครเข้าเรียน
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 12.35 น./อ่าน 1272)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 11.20 น./อ่าน 181)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
อุปกรณ์ การแก้ปัญหา ระยะเวลารับประกันTrue
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 16.06 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และวันหมดอายุ
(วันที่ 13 ตุลาคม 2561 22.33 น./อ่าน 12992)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
(วันที่ 17 กันยายน 2561 17.20 น./อ่าน 179)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
(วันที่ 17 กันยายน 2561 17.15 น./อ่าน 407)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 04.15 น./อ่าน 443)
ข่าวกิจกรรม