ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ระบบจัดการทดสอบ O-NET
(วันที่ 08 มกราคม 2563 15.27 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
2
กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
(วันที่ 06 กันยายน 2562 10.48 น./อ่าน 142)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
แบบวัดแววอาชีพ
(วันที่ 06 กันยายน 2562 10.40 น./อ่าน 295)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
KidBright : ตอนที่ 4 การเขียน code ให้บอร์ดทำงานหลายหน้าที่
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 11.47 น./อ่าน 44)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
KidBright : ตอนที่ 2 การเขียน code เบื้องต้น "โคมไฟและพัดลมอัตโนมัติ"
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 11.42 น./อ่าน 326)
วีดีทัศน์จาก Youtube
6
KidBright
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.47 น./อ่าน 36)
วีดีทัศน์จาก Youtube
7
การนำวีดีโอยูทูปลงเว็บโรงเรียนสังกัด สพฐ.(EMIS)
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.42 น./อ่าน 30)
วีดีทัศน์จาก Youtube
8
การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 15.14 น./อ่าน 234)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
Open Approach
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 14.42 น./อ่าน 167)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
หนังสือเรียนภาษาไทย
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 15.57 น./อ่าน 607)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
11
แบบฟอร์มโครงการ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 15.19 น./อ่าน 174)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 เมษายน 2562 19.56 น./อ่าน 197)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
คำร้องขอย้ายนักเรียน
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 15.14 น./อ่าน 154)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
รณรงค์เลือกตั้ง
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 17.16 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
15
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 08 มีนาคม 2562 09.26 น./อ่าน 141)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ระบบรายงานการรับนักเรียน
(วันที่ 06 มีนาคม 2562 09.49 น./อ่าน 161)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
แนวทางการใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 09.01 น./อ่าน 467)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
18
เส้นกระดาษ ทำรายงาน
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 15.30 น./อ่าน 287)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ใบสมัครเข้าเรียน
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 12.35 น./อ่าน 647)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 11.20 น./อ่าน 130)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
อุปกรณ์ การแก้ปัญหา ระยะเวลารับประกันTrue
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 16.06 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และวันหมดอายุ
(วันที่ 13 ตุลาคม 2561 22.33 น./อ่าน 12720)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
(วันที่ 17 กันยายน 2561 17.20 น./อ่าน 166)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
(วันที่ 17 กันยายน 2561 17.15 น./อ่าน 376)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 04.15 น./อ่าน 425)
ข่าวกิจกรรม