ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนหนองแวงพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
นำเสนออาชีพนักตกแต่งรูป... N.V.P. Photo
(วันที่ 30 เมษายน 2562 15.39 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
2
ศึกษาดูงานห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
(วันที่ 30 เมษายน 2562 15.28 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
3
ศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
(วันที่ 30 เมษายน 2562 15.20 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
(วันที่ 30 เมษายน 2562 15.17 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
5
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ "นิทรรศน์รัตนโกสินทร์"
(วันที่ 30 เมษายน 2562 15.13 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
6
ศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
(วันที่ 30 เมษายน 2562 14.56 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
7
ศึกษาดูงานห้องคณิตศาสตร์
(วันที่ 30 เมษายน 2562 14.48 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
8
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
(วันที่ 30 เมษายน 2562 14.39 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
9
โครงการเปิดบ้านวิชาการปีการศึกษา2561
(วันที่ 30 เมษายน 2562 14.15 น./อ่าน 1131)
ข่าวกิจกรรม
10
รักการอ่านกับครูต้นไม้ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
(วันที่ 30 เมษายน 2562 14.10 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
11
มอบรางวัลให้กับยอดนักอ่านประจำปี พ.ศ.2561
(วันที่ 30 เมษายน 2562 14.09 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
12
รางวัลการแข่งขันเกมต่อสมการคณิตศาสตร์A-MATH
(วันที่ 30 เมษายน 2562 13.52 น./อ่าน 72)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
รางวัลการแข่งขันศักยภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 30 เมษายน 2562 12.15 น./อ่าน 57)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
14
รางวัลการแข่งขันศักยภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 30 เมษายน 2562 12.05 น./อ่าน 57)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
รางวัลการแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์
(วันที่ 30 เมษายน 2562 12.01 น./อ่าน 74)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
กิจกรรมตลาดนัดนักอ่าน
(วันที่ 30 เมษายน 2562 11.42 น./อ่าน 119)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
17
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯครั้งที่ 68ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 17 ธันวาคม 2561 14.40 น./อ่าน 246)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561
(วันที่ 11 มิถุนายน 2561 14.37 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
19
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 14.46 น./อ่าน 435)
ข่าวกิจกรรม
20
การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 12.52 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
21
โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 12.08 น./อ่าน 250)
ข่าวกิจกรรม
22
งานนิทรรศการวิชาการ ครั้งที่ 9
(วันที่ 29 เมษายน 2561 11.16 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
23
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 จังหวัดขอนแก่น สพป.
(วันที่ 08 มกราคม 2561 14.00 น./อ่าน 346)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
โครงการรวมพลังเสริมสร้างความสุขในครอบครัว
(วันที่ 08 มกราคม 2561 13.52 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
25
อบรมการใช้สื่อส่งเสริมอัจฉริยะคณิตศาสตร์PlayFACTO
(วันที่ 08 มกราคม 2561 13.14 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
26
สื่ออัจฉริยะคณิตศาสตร์playFACTO
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 09.57 น./อ่าน 344)
ข่าวกิจกรรม
27
ตลาดนัดนักอ่าน ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2560 04.41 น./อ่าน 394)
ข่าวกิจกรรม
28
การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.เวอร์ชั่น3 OBECLIB
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 17.17 น./อ่าน 582)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมตั้งปณิธานความดี อ่านหนังสือดี100เรื่องภายใน100วัน ถวายในหลวงรัชกาลที่๙
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 16.34 น./อ่าน 515)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 16.25 น./อ่าน 1416)
ข่าวกิจกรรม
31
Open math เปิดโลกการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(วันที่ 27 มีนาคม 2560 23.13 น./อ่าน 260)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
32
คณิตศาสตร์น่ารู้และกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
(วันที่ 27 มีนาคม 2560 23.07 น./อ่าน 227)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
33
นักเรียนยุวบรรณารักษ์อาสารักการอ่าน
(วันที่ 27 มีนาคม 2560 21.22 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
34
ชมนิทรรศการวิชาการครั้งที่8
(วันที่ 27 มีนาคม 2560 20.47 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
35
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 24 มีนาคม 2560 13.25 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
36
นิทรรศการวิชาการครั้งที่ 8
(วันที่ 16 มีนาคม 2560 16.06 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
37
การติดตั้งชุดอุปกรณ์ให้กับห้องเรียนพร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากTRUE
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 14.45 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
38
ห้องสมุดเสียง
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 14.02 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 13.55 น./อ่าน 348)
ข่าวกิจกรรม
40
หลักการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 21.57 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
41
โครงงานคณิตศาสตร์อับดับที่5ของประเทศ
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 17.33 น./อ่าน 251)
ข่าวกิจกรรม
42
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทฤษฎีม.1-3 ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559 23.29 น./อ่าน 2793)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
การจัดทำริบบิ้นสีดำเพื่อแจกให้ประชาชน
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 22.13 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
44
ห้องสมุดส่งเสริมการใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หนังสือจากโครงการพระราชดำริ
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 22.00 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
45
ห้องสมุดมีชีวิตและห้องสมุด3ดี
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 22.22 น./อ่าน 275)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ