ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
(วันที่ 30 มีนาคม 2563 17.44 น./อ่าน 96)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
รับเหรียญศักยภาพ
(วันที่ 01 เมษายน 2562 15.18 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
3
ปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 01 เมษายน 2562 14.19 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรม Open House
(วันที่ 01 เมษายน 2562 14.15 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
5
รายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 17.19 น./อ่าน 144)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.3
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 10.05 น./อ่าน 436)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
บทเรียนคอมพิเตอร์ช่วยสอน แบบมัลติมีเดีย เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
(วันที่ 23 ธันวาคม 2556 10.03 น./อ่าน 224)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ