ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับเหรียญศักยภาพ
(วันที่ 01 เมษายน 2562 15.18 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
2
ปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 01 เมษายน 2562 14.19 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรม Open House
(วันที่ 01 เมษายน 2562 14.15 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
4
รายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 17.19 น./อ่าน 104)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.3
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 10.05 น./อ่าน 401)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
บทเรียนคอมพิเตอร์ช่วยสอน แบบมัลติมีเดีย เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
(วันที่ 23 ธันวาคม 2556 10.03 น./อ่าน 200)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ