ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 14.22 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
2
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 13.35 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 21 มิถุนายน 2563 23.28 น./อ่าน 66)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ช่องทางการรับชมการเรียนการสอน DLTV
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 15.33 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 15.30 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษามีการจัดตั้งศูนย์การเรียน
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 15.25 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
7
เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา2563
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 23.41 น./อ่าน 355)
ข่าวประชาสัมพันธ์