ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 12.57 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 09.59 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
3
ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 14.22 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
4
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 13.35 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 21 มิถุนายน 2563 23.28 น./อ่าน 94)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ช่องทางการรับชมการเรียนการสอน DLTV
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 15.33 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 15.30 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษามีการจัดตั้งศูนย์การเรียน
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 15.25 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
9
เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา2563
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 23.41 น./อ่าน 389)
ข่าวกิจกรรม