ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2564 13.22 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 20 เมษายน 2564 10.30 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกาษา 2564
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 11.19 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
4
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและการขับเคลื่อนอ
(วันที่ 21 มกราคม 2564 16.11 น./อ่าน 90)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
พลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย
(วันที่ 21 มกราคม 2564 16.06 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 12.57 น./อ่าน 318)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ผลการเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 09.59 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
8
ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 14.22 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
9
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 13.35 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 21 มิถุนายน 2563 23.28 น./อ่าน 152)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
ช่องทางการรับชมการเรียนการสอน DLTV
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 15.33 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 15.30 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษามีการจัดตั้งศูนย์การเรียน
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 15.25 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
14
เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา2563
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 23.41 น./อ่าน 460)
ข่าวกิจกรรม