ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 22 กันยายน 2563 23.19 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์
(วันที่ 19 กันยายน 2563 00.08 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
3
ค่ายทักษะด้านดนตรี
(วันที่ 19 กันยายน 2563 00.03 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
4
เล่านิทานคุณธรรม
(วันที่ 19 กันยายน 2563 00.03 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
5
ปลูกหญ้าแฝกเพื่อสนองโครงการในพระราชดำริ
(วันที่ 13 กันยายน 2563 06.26 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมลูกเสือ
(วันที่ 13 กันยายน 2563 06.18 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
7
ผลโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2563
(วันที่ 13 กันยายน 2563 06.14 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
8
การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา
(วันที่ 13 กันยายน 2563 06.10 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplug หลักสูตรวิทยาการคำนวณ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 23.49 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
10
"ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก "
(วันที่ 08 กันยายน 2563 23.31 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
กิจกรรมวิชาการ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 23.10 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
12
ฝึกซ้อมวงดนตรีดุริยางค์
(วันที่ 08 กันยายน 2563 23.00 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
13
"เครื่องบินพับกระดาษ" จุดเริ่มต้นเรียนรู้วิทยาศาสตร์"
(วันที่ 08 กันยายน 2563 22.59 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
14
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.41 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
การประชุมสภานักเรียน
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.30 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
16
แข่งขันความสามารถและทักษะภาษาไทย
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.27 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรม
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.25 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรม
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.24 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมจรวดขวดน้ำ
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.20 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
20
คุณครูสุกัญญา ลุนผาและครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.16 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
21
ปลูกหญ้าแฝกเพื่อสนองโครงการในพระราชดำริ
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.07 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมเลือกตั้งประจำปี 2563
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 06.10 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม