ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนพระครูวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
cleaning day เพื่อต่อต้านและป้องกันโรค มือเท้าปาก
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 00.58 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 00.53 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
3
สวดมนต์วันสุดสัปดาห์
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 00.17 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม