ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโคกระกา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนบ้านโคกระกาตรวจสุขภาพประจำปี
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 12.12 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงเรียนบ้านโคกระกาเตรียมรับการประเมินจากสมศ.รอบที่สาม
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 23.34 น./อ่าน 227)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 กลุ่มสาระการเรีย
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 23.13 น./อ่าน 737)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ