ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
มอบทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(วันที่ 31 มกราคม 2564 22.02 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
2
กีฬาภายใน
(วันที่ 06 ธันวาคม 2563 20.25 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
3
ทัศนศึกษานอกสถานที่
(วันที่ 06 ธันวาคม 2563 20.13 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
4
รับทุนเสมอภาครอบที่ 3
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 10.52 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
รับทุนเสมอภาครอบที่ 2
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 10.39 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
การจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล
(วันที่ 18 ตุลาคม 2563 20.15 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
7
บายศรีสู่ขวัญครูผจญ โพธิ์วิเศษ
(วันที่ 18 ตุลาคม 2563 19.56 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
8
สนุกคิดกับวิทยาการคำนวน
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.00 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
9
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 11.11 น./อ่าน 39)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
10
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.23 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
11
โครงการค่ายคุณธรรม
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.54 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
12
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2562
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 09.26 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
13
ไหว้ครู
(วันที่ 22 มิถุนายน 2562 16.01 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
14
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 15.59 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
15
มอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาพทางการศึกษา(กสศ.)
(วันที่ 14 มกราคม 2562 14.35 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
16
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 14 มกราคม 2562 13.59 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
17
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(วันที่ 07 กันยายน 2561 14.51 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
18
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันแม่ แห่งชาติ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2561 13.51 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
19
ครบรอบวันเกิด โรงเรียน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2561 11.27 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
20
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
(วันที่ 22 สิงหาคม 2561 11.14 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
21
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2561 10.41 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
22
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 11.52 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
23
การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลฯการช่วยชีวิตและการป้องกันระงับอัคคีภัยในครัวเรือนเบื้องต้น
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 11.09 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
24
วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 14.59 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 14.43 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
26
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 14.33 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
27
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 14.25 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
28
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 15.07 น./อ่าน 345)
ข่าวกิจกรรม
29
พิธีอันเชิญพระไตรพระราชทาน
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 14.57 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
30
ผ้าไตรพระราชทาน
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 14.43 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
31
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่ ต.หนองโดน
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 12.09 น./อ่าน 310)
ข่าวกิจกรรม